สถานการณ์โควิด-19 โควิด-19 วันนี้ โควิดวันนี้

สรุปแถลงสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 11 มิ.ย.) โดย ศบค.

คัดลอก URL แล้ว

ศบค.แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้ ซึ่งแนวโน้มยังคงพบผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนใหญ่เป็นการพบการติดเชื้อในคลัสเตอร์เดิมที่มีการพบผู้ป่วยก่อนหน้าเป็นส่วนใหญ่ และยังคงเป็นการพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล เป็นหลัก

สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากที่ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่นมา ในขณะนี้ ฉีดวัคซีนแล้ว 5.67 ล้านโดส เพิ่มขึ้นอีก 2.23 แสนโดส ทำให้ยอดรวมสะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย. อยู่ที่ราว 1.45 ล้านโดส

อย่างไรก็ตามยอดยังไม่รวมในส่วนของเครือข่ายประกันสังคม อีกราว 1.4 แสนราย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,290 ราย รวมสะสม 189,828 ราย
 • สำหรับผู้ป่วยรายใหม่พบในประชาชนทั่วไป 1,966 ราย พบในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 294 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 30 ราย
 • แนวโน้มการพบการติดเชื้อในเรือนจำหรือทัณฑสถานในขณะนี้มีการตรวจซ้ำ จึงยังคงมีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นบ้าง แต่เป็นจำนวนที่ไม่มากนัก
 • หายป่วยเพิ่ม 5,711 ราย รวมหายแล้ว 144,998 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย รวมสะสม 1402 ราย
 • คงเหลือรักษาตัว 43,428 ราย โดยรักษาตัวอยู่ใน รพ. 16,768 ราย และในรพ.สนาม 26,660ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก 1,287 ราย และมีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีก 352ราย

ผู้เสียชีวิตวันนี้

 • กทม. ยังพบเสียชีวิตสูงสุด 17 ราย
 • โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเสียชีวิต
 • ส่วนใหญ่พบผู้เสียชีวิตได้รับเชื้อจากคนในครอบครัว ผู้ใกล้ชิด

แนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

 • การพบผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง / รพ. ยังทรงตัว
 • การค้นหาเชิงรุก ยังคงพบติดเชื้อทรงตัวเช่นกัน
 • ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน มีแนวโน้มลดลง

การพบผู้ติดเชื้อจากตปท.

 • มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากอินโดฯ 1 ราย ซึ่งเป็นเคสที่กักตัวอยู่บนเรือ ไม่ได้ขึ้นฝั่งแต่อย่างใด และเป็นกลุ่มก้อนเดิมที่เคยมีรายงานก่อนหน้านี้
 • ผู้มาจากกัมพูชา 12 ราย โดยมี 8 รายที่จ.จันทบุรี โดยออกไปอย่างผิดกฎหมาย ก่อนถูกจับกุมส่งกลับประเทศไทยทั้งหมด 18 ราย ซึ่งได้มีการประสานงานและมีเจ้าหน้าที่ของไทยไปรับตัวกลับ ที่ด่านชายแดน ในจังหวัดจันทบุรี
 • การลักลอบเข้าไทยยังคงมีอยู่ วันนี้พบอีก 208 ราย โดยยังคงมีการเฝ้าระวัง-จับกุมอย่างต่อเนื่อง

ย้ำ – หากผู้ใดพบเห็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ ทั้งในกรณีของการลักลอบเข้ามา การให้ที่พักพิงกับผู้ลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น

สถานการณ์โควิด-19 ในคลัสเตอร์ต่าง ๆ

 • แนวโน้มการพบการติดเชื้อใน กทม. – ปริมณฑลยังคงสูง
 • การพบผู้ป่วยรายงานผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่องในคลัสเตอร์เดิมเป็นส่วนใหญ่
 • สมุทรปราการ พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ รง.ส่งออกเสื้อถักไหมพรม 67 ราย
 • นนทบุรี พบที่แคมป์ก่อสร้าง, ตลาดบางใหญ่ พบเพิ่ม 12 ราย
 • นครปฐม พบคลัสเตอร์ใหม่ รง.ไก่ อ.สามพราน พบเพิ่ม 63 ราย
 • สงขลา มีการพบติดเชื้อเพิ่มคลัสเตอร์ใหม่ 2 คลัสเตอร์ด้วยกันคือ
  • ตลาดวชิรา อ.เมืองสงขลา พบติดเชื้อแล้ว 7 ราย
  • โรงงานถุงมือยาง อ.สะเดา พบติดเชื้อแล้ว 19 ราย
 • เพชรบุรี พบต่อเนื่องในกลุ่นก้อนแรงงานในโรงงานชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งโดยรวมแล้วน้อยลง
  • มีการพบคลัสเตอร์ใหม่ ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ที่ อ.เขาย้อย เพชรบุรี พบเพิ่ม 24 ราย
 • จันทบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ ตลาดไทย-กัมพูชา อ.โป่งน้ำร้อน พบผู้ป่วยแล้ว 13 ราย

ถานการณ์โควิด-19 ในกทม. วันนี้

 • พบเพิ่ม 3 คลัสเตอร์ รวมที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 78 คลัสเตอร์
 • แคมป์ก่อสร้าง ที่หลักสี่ พบเพิ่ม 59 ราย
 • ตลาดละลายทรัพย์ ที่เขตบางรัก พบติดเชื้อแล้ว 20 ราย เป็นผู้ค้า 13 ราย ตามเพิ่มพบติดเชื้อในครอบครัวอีก 7 ราย
 • โรงงานเย็บผ้า ที่เขตภาษีเจริญ พบเพิ่ม 37 ราย
 • ยังคงมีการตรวจติดตามในตลาดต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ครบทั้ง 486 แห่ง ซึ่งตรวจแล้ว 406 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง
 • ฝากปชช. ช่วยตรวจสอบตลาดที่ใช้บริการ หากพบพท.มีน้ำขังเฉอะแฉะ, กวาดเศษผักลงพื้นตลาด ฯลฯ สามารถแจ้งจนท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมได้
 • โดยในทุกจังหวัดยังคงมีการตรวจเฝ้าระวัง สุ่มตรวจต่อเนื่อง

มาตรการเกี่ยวกับการทำ Bubble & Seal ในกลุ่มแรงงาน

สำหรับการทำการดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal ในกลุ่มแรงงาน สถานประกอบการ หรือ แคมป์คนงาน ยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางกรณี จึงได้มีการจัดทำคู่มือ รายละเอียด กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งหากดำเนินการจัดทำเรียบร้อย ก็จะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการ ทราบอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

 • Seal คือสำหรับที่พักคนงานและไซต์งานอยู่ที่เดียวกัน ก็จะปิดผนึกไว้ในพท.นั้นๆ
 • Bubble คือสำหรับที่พัก และไซต์งานอยู่คนละที่ ซึ่งในรูปแบบนี้ ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้าง จึงได้ออกมาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยมาตรการทำการ Seal นั้น ผู้ประกอบการ หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และไม่พบปัญหา แต่ยังคงพบปัญหาของการทำ Bubble ที่ยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่

 • โดยจะต้องมีการควบคุมการเดินทาง/รับส่งพนักงาน
 • มีการควบคุมโรคเฉพาะกลุ่ม ให้ตัดกลุ่มที่มีอาการป่วยออกไป
 • ป้องกันไม่กระจายสู่ชุมชน
 • มีการจัดดูแลในเรื่องปัจจัย 4
 • มีแผน exit plan หลังครบ 28 วัน

โดยจะมีการกำหนดมาตรฐาน, ประกาศใช้มาตรการอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งหากออกมาตรฐาน กฎเกณฑ์อย่างละเอียดออกมาแล้ว จะทำให้ผู้ประกอบการ-จนท. เข้าใจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน หากพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม ก็สามารถแจ้ง จนท. ได้เพื่อช่วยกันควบคุม/ป้องกันการระบาดต่อไป


แท็ก: โควิด-19 , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สธ. ย้ำ จะเปิดกิจการ/เปิดเมืองได้ปลอดภัย ทุกฝ่ายต้องเข้ม 4 มาตรการ

สธ. ย้ำ จะเปิดกิจการ/เปิดเมืองได้ปลอดภัย ทุกฝ่ายต้องเข้ม 4 มาตรการ

กระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศแนวโน้มยังทรงตัว บางพื้นที่ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ขณะที่บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ศบค. มีมติ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. นี้ ลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 22.00-04.00 น.

เตรียมเสนอ ศบค.พรุ่งนี้ ผ่อนคลายเปิดบางกิจการ

เตรียมเสนอ ศบค.พรุ่งนี้ ผ่อนคลายเปิดบางกิจการ

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ศบค.พรุ่งนี้ผ่อนคลายเปิดบางกิจการ ด้วยการใช้มาตรการ COVID Free Program

สรุปสถานการณ์โควิด-19 ทั่วไทย วันนี้ ( 25 ส.ค.) ผู้เสียชีวิตสะสมทะลุหมื่น

สรุปสถานการณ์โควิด-19 ทั่วไทย วันนี้ ( 25 ส.ค.) ผู้เสียชีวิตสะสมทะลุหมื่น

ประเด็นสำคัญ ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ในไทย สะสม 10,085 ราย และยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ลดลง และอัตราการกลับบ้านของผู้ป่วยยังสูง ทำให้ยอดผู้ป่วยรักษาตัวมีจำนวนลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงพยาบาล อัตราผู้ป่วยหนัก/ใช้เครื่องช่วยหายใจยังทรงตัว ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในวันนี้…

กรมวิทย์ฯ แถลงยืนยัน พบ “โควิดสายพันธุ์ย่อยเดลตา” ในไทย 4 ตัว

กรมวิทย์ฯ แถลงยืนยัน พบ “โควิดสายพันธุ์ย่อยเดลตา” ในไทย 4 ตัว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการประเด็นพบ “สายพันธุ์ย่อยของเดลตาในไทย”

ปลัด สธ. ยัน รัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19

ปลัด สธ. ยัน รัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยันรัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 อย.พร้อมอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางในการขอขึ้นทะเบียน หากเอกสารครบพิจารณาภายใน 30 วัน

ที่ประชุม ศบค. ให้เปิดธนาคารในห้างได้ ขยาย Phuket Sandbox

ที่ประชุม ศบค. ให้เปิดธนาคารในห้างได้ ขยาย Phuket Sandbox

ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบ คงระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และตามมาตรการเดิม วันที่ 18 - 31 ส.ค. 2564

โควิดวันนี้ – 16 ส.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 21,157 / หายป่วย 20,984

โควิดวันนี้ – 16 ส.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 21,157 / หายป่วย 20,984

ประเด็นสำคัญ อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่ยังคงอยู่ในระดับ 21,000 ราย/วัน เช่นเดียวกับอัตราการหายป่วยอยู่ในระดับ 20,000 รายวัน ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.-ปริมณฑล) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือ – อีสาน – ตะวันออกยังคงมีแนวโน้มทรงตัวเช่นกัน…

โควิดวันนี้ – 11 ส.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 21,038 / หายป่วยเพิ่ม 22,012

โควิดวันนี้ – 11 ส.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 21,038 / หายป่วยเพิ่ม 22,012

ประเด็นสำคัญ ยอดผู้ป่วยรายใหม่กลับมาอยู่เกินระดับ 20,000 ราย/วันอีกครั้ง เช่นเดียวกับยอดผู้หายป่วยเพิ่มในวันนี้ ทำให้ยอดผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ลดลง จำนวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับ 200 กว่าราย แม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานนี้ก็ตาม จากแนวโน้มที่เกิดขึ้น คาดหวังว่า สถานการณ์ในขณะนี้ กำลังอยู่ในจุดสูงสุด และจะกราฟ…