โควิด-19 โควิด-19 วันนี้

สรุปแถลงสถานการณ์โควิด-19 ศบค. วันนี้ ( 4 มิ.ย.)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • พบติดเชื้อเพิ่ม 2,631 ราย เป็นการพบในเรือนจำ 189 ราย และเป็นการติดเชื้อทั่วไปภายนอกเรือนจำอีก 2,442 ราย
 • สถานการณ์โรคโควิด-19 พบการระบาดของโรคต่อเนื่อง และมีแนวโน้มยังไม่ลดลง โดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล
 • ต่างจังหวัด พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบางจังหวัด ในสถานที่ท างาน สถานประกอบการโรงงาน และชุมชนโดยรอบ จากการเฝ้าระวังเชิงรุก

ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้ โดยสรุปดังนี้

สถานการณ์โควิด-19 โลก

 • ทั่วโลกติดเชื้อแล้ว 172.8 ล้านราย (+4.71 แสนราย)
 • มาเลเซีย พบอีก 8,209 ราย
 • กัมพูชา ยังสูง เพิ่มอีก 729 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,631 ราย โดยพบในเรือนจำ 189 ราย ติดเชื้อจากภายนอกเรือนจำ 2,391 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 51 ราย
 • รวมผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั้งสิ้น 171,979 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 2,493 ราย รวมหายแล้ว 120,697 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รวมสะสม 1,177 ราย
 • ยังเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัว 50,105 ราย โดยอยู่ในรพ. 21,469 ราย และในรพ.สนาม 28,636 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยอาการหนัก 1,182 ราย / ใช้เครื่องช่วยหายใจ 376 ราย

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้

 • กทม. ยังคงพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเกินครึ่งของผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ
 • โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเสียชีวิต
 • พบผู้ป่วยอายุ 17 ปีเสียชีวิตจำนวน 1 ราย โดยเป็นผู้ประจำตัวตั้งแต่กำเนิด
 • ติดเชื้อจาก คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน อยู่ในพท.เสี่ยง เป็นส่วนใหญ่

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19

 • ยังคงพบผู้ป่วยจากการลักลอบเข้าประเทศ โดยพบมาจากเมียนมา 1 ราย, จากกัมพูชา 11 ราย
 • ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ไปทำงานในกัมพูชา ทั้งที่เดินทางออกไปอย่างถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมายว่า มีผู้ที่ทำงานในคาสิโน ต่างๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้เตรียมการรับมือได้อย่างถูกต้อง
 • แนวโน้มการพบการระบาดในประเทศยังทรงตัว
 • กทม. ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
 • ปทุมธานี พบเพิ่มผู้ติดเชื้อเพิ่มใน รง.ชำแหละไก่ จากการค้นหาเชิงรุกตรวจไปแล้วทั้งหมด 2,073 ราย พบเชื้อ 854 ราย และยังมีคลัสเตอร์ตลาดสี่มุมเมือง ลงตรวจแล้วกว่า 2 หมื่นราย พบเชื้อ 1,569 ราย ยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง
 • ในหลายจังหวัดยังคงพบการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์เดิม ในพื้นที่ โรงงาน ตลาด ชุมชนแออัด แคมป์คนงานก่อสร้าง
 • เพชรบุรี ยังคงเป็นคลัสเตอร์รง.เดิม เช่นเดียวกับอีกหลายพท.
 • นอกจากนี้ พบการเชื่อมโยงยัง โรงงานต่าง ๆ ในหลายจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมแออัด มีการร่วมกลุ่ม ใช้พท.ร่วมกัน และมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน พนักงานโรงงาน
 • นอกจากนี้ ในรง. ยังมีรายงานการสังสรรค์บริเวณที่พักคนงาน, ใช้แก้วน้ำ-ตู้กดน้ำ ร่วมกัน รวมถึงพท.ใช้ร่วมกันในหลายจุดเช่น ห้องเปลี่ยนชุด เป็นต้น จึงจะมีการค้นหาเชิงรุก, เข้มงวดการจัดการมากขึ้น ในกลุ่มโรงงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 ในกทม.

 • มีพบคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่งด้วยกัน รวมทั้งหมด 52 คลัสเตอร์
 • มีคลัสเตอร์ใหม่ แคมป์คนงานที่จตุจักร, ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง – ชุมชนสะพานหัวช้าง มีการพบติดเชื้อ 54 ราย
 • สำหรับในเขตบางกะปิ ยังคงต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม ที่มีชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีแคมป์ก่อสร้าง ฯลฯ
 • สำหรับการพท. ในกทม. ยังคงต้องเฝ้าระวังในเกือบทุกพื้นที่
 • โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกิน 20 คน จึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง
 • ย้ำ ในรายงานพท.พบผู้ติดเชื้อ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในอาคารจะเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสมอไป กรณีอยู่ในอาคารเดียวกัน แต่ไม่ได้มีการป้องกัน ไม่ได้สวมหน้ากาก หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง จึงเข้าเกณฑ์เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดังนันการอยู่ในอาคารเดียวกันไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายแต่อย่างใด
 • สำหรับในกทม. ยังคงเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในแคมป์คนงาน ตลาด

กรณีของการจัดสรรวัคซีน

 • 7 มิ.ย. นี้ ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ที่ได้รับการยืนยันแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นนอน
 • การที่บางรพ. ยกเลิกในหลายพท.จะมีการชี้แจงอีกครั้ง หลังประชุมรวมกับทุกจังหวัดอีกครั้ง ในกรอบการจัดสรร
 • ยืนยัน มีวัคซีนเพียงพอตามที่จัดสรร โดยคาดว่า ในช่วงเดือน มิ.ย. นี้จะมีวัคซีนจัดสรรอยู่ที่ 5-6 ล้านโดส
 • สำหรับการจัดสรรวัคซีนนั้น จะอิงตามอันตราส่วนประชากรต่อวัคซีน, พท.การระบาดรุนแรง, พท.เฉพาะ เช่นการฟื้นฟูท่องเที่ยว เป็นต้น
 • จะมีการปรับให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
 • ยืนยันจะมีการจัดสรรวัคซีนให้ตามแผน
 • ในกทม. จะมีหน่วยงานที่ได้รับตรงจากกรมควบคุมโรคตามรายชื่อนี้
 • ส่วนที่เหลือ จะได้รับผ่าน สำนักอนามัยกทม.
 • ในกลุ่มของมหาวิทยาลัย ได้รับผ่าน อว.
 • จึงขอให้มั่นใจ ในการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามแผน
 • ซึ่งในวันนี้ จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อ 7 มิ.ย. จะได้ฉีดวัคซีนได้พร้อมกัน
 • คล้ายกับการจัดการเตียง ซึ่งในช่วงแรกยอมรับว่า มีปัญหาไม่พร้อม แต่ก็ได้พยายามในการร่วมกันและจัดสรรเตียงได้

สำหรับปัญหาการจัดสรรวัคซีนโควิด-19

 • ซึ่งในการจัดสรรวัคซีนที่เกิดขึ้นเช่นก็เช่นกัน แม้เตรียมตัวมานาน แต่อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง ทำให้เกิดคำถามอยู่บ้าง โดยในวันนี้ จะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้ง
 • หากมีข้อแนะนำ สามารถแนะนำกันเข้ามาได้
 • สำหรับหน้างานที่จะฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ กำลังเตรียมพร้อม รับมือกับการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผ่านการลงทะเบียนจากหลายที่ หลายแห่ง
 • ซึ่งในการฉีดวัคซีนวันแรกที่เกิดขึ้น อาจจะมีความไม่สะดวก มีอุปสรรค จึงอยากขอให้แจ้ง/บอก จนท. ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากกัน

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19 , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังทรงตัว แม้ยอดรวมในวันนี้จะลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของ ATK PCR +23,441 ราย ส่วน ATK +15,177 ราย อัตราการเสียชีวิตยังสูงขึ้นต่อเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยอาการหนักยังเพิ่มสูงขึ้น…

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ PCR ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 24,996 ราย ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังคงสูงกว่า 80 รายและแนวโน้มยังเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง…

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มในภาพรวมนั้น ผู้ป่วยยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น วันนี้ PCR + 25,804 ราย ส่วน ATK +16,658 ราย ลดลงทั้ง 2 ยอด…

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK เพิ่มขึ้นทั้งสองรายงาน รวมกันเกิน 5 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +27,071 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

X