โควิด-19 โควิด-19 วันนี้

สรุปแถลงสถานการณ์โควิด-19 ศบค. วันนี้ ( 4 มิ.ย.)

ประเด็นน่าสนใจ

 • พบติดเชื้อเพิ่ม 2,631 ราย เป็นการพบในเรือนจำ 189 ราย และเป็นการติดเชื้อทั่วไปภายนอกเรือนจำอีก 2,442 ราย
 • สถานการณ์โรคโควิด-19 พบการระบาดของโรคต่อเนื่อง และมีแนวโน้มยังไม่ลดลง โดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล
 • ต่างจังหวัด พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบางจังหวัด ในสถานที่ท างาน สถานประกอบการโรงงาน และชุมชนโดยรอบ จากการเฝ้าระวังเชิงรุก

ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้ โดยสรุปดังนี้

สถานการณ์โควิด-19 โลก

 • ทั่วโลกติดเชื้อแล้ว 172.8 ล้านราย (+4.71 แสนราย)
 • มาเลเซีย พบอีก 8,209 ราย
 • กัมพูชา ยังสูง เพิ่มอีก 729 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,631 ราย โดยพบในเรือนจำ 189 ราย ติดเชื้อจากภายนอกเรือนจำ 2,391 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 51 ราย
 • รวมผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั้งสิ้น 171,979 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 2,493 ราย รวมหายแล้ว 120,697 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รวมสะสม 1,177 ราย
 • ยังเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัว 50,105 ราย โดยอยู่ในรพ. 21,469 ราย และในรพ.สนาม 28,636 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยอาการหนัก 1,182 ราย / ใช้เครื่องช่วยหายใจ 376 ราย

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้

 • กทม. ยังคงพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเกินครึ่งของผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ
 • โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเสียชีวิต
 • พบผู้ป่วยอายุ 17 ปีเสียชีวิตจำนวน 1 ราย โดยเป็นผู้ประจำตัวตั้งแต่กำเนิด
 • ติดเชื้อจาก คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน อยู่ในพท.เสี่ยง เป็นส่วนใหญ่

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19

 • ยังคงพบผู้ป่วยจากการลักลอบเข้าประเทศ โดยพบมาจากเมียนมา 1 ราย, จากกัมพูชา 11 ราย
 • ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ไปทำงานในกัมพูชา ทั้งที่เดินทางออกไปอย่างถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมายว่า มีผู้ที่ทำงานในคาสิโน ต่างๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้เตรียมการรับมือได้อย่างถูกต้อง
 • แนวโน้มการพบการระบาดในประเทศยังทรงตัว
 • กทม. ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
 • ปทุมธานี พบเพิ่มผู้ติดเชื้อเพิ่มใน รง.ชำแหละไก่ จากการค้นหาเชิงรุกตรวจไปแล้วทั้งหมด 2,073 ราย พบเชื้อ 854 ราย และยังมีคลัสเตอร์ตลาดสี่มุมเมือง ลงตรวจแล้วกว่า 2 หมื่นราย พบเชื้อ 1,569 ราย ยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง
 • ในหลายจังหวัดยังคงพบการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์เดิม ในพื้นที่ โรงงาน ตลาด ชุมชนแออัด แคมป์คนงานก่อสร้าง
 • เพชรบุรี ยังคงเป็นคลัสเตอร์รง.เดิม เช่นเดียวกับอีกหลายพท.
 • นอกจากนี้ พบการเชื่อมโยงยัง โรงงานต่าง ๆ ในหลายจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมแออัด มีการร่วมกลุ่ม ใช้พท.ร่วมกัน และมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน พนักงานโรงงาน
 • นอกจากนี้ ในรง. ยังมีรายงานการสังสรรค์บริเวณที่พักคนงาน, ใช้แก้วน้ำ-ตู้กดน้ำ ร่วมกัน รวมถึงพท.ใช้ร่วมกันในหลายจุดเช่น ห้องเปลี่ยนชุด เป็นต้น จึงจะมีการค้นหาเชิงรุก, เข้มงวดการจัดการมากขึ้น ในกลุ่มโรงงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 ในกทม.

 • มีพบคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่งด้วยกัน รวมทั้งหมด 52 คลัสเตอร์
 • มีคลัสเตอร์ใหม่ แคมป์คนงานที่จตุจักร, ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง – ชุมชนสะพานหัวช้าง มีการพบติดเชื้อ 54 ราย
 • สำหรับในเขตบางกะปิ ยังคงต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม ที่มีชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีแคมป์ก่อสร้าง ฯลฯ
 • สำหรับการพท. ในกทม. ยังคงต้องเฝ้าระวังในเกือบทุกพื้นที่
 • โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกิน 20 คน จึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง
 • ย้ำ ในรายงานพท.พบผู้ติดเชื้อ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในอาคารจะเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสมอไป กรณีอยู่ในอาคารเดียวกัน แต่ไม่ได้มีการป้องกัน ไม่ได้สวมหน้ากาก หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง จึงเข้าเกณฑ์เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดังนันการอยู่ในอาคารเดียวกันไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายแต่อย่างใด
 • สำหรับในกทม. ยังคงเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในแคมป์คนงาน ตลาด

กรณีของการจัดสรรวัคซีน

 • 7 มิ.ย. นี้ ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ที่ได้รับการยืนยันแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นนอน
 • การที่บางรพ. ยกเลิกในหลายพท.จะมีการชี้แจงอีกครั้ง หลังประชุมรวมกับทุกจังหวัดอีกครั้ง ในกรอบการจัดสรร
 • ยืนยัน มีวัคซีนเพียงพอตามที่จัดสรร โดยคาดว่า ในช่วงเดือน มิ.ย. นี้จะมีวัคซีนจัดสรรอยู่ที่ 5-6 ล้านโดส
 • สำหรับการจัดสรรวัคซีนนั้น จะอิงตามอันตราส่วนประชากรต่อวัคซีน, พท.การระบาดรุนแรง, พท.เฉพาะ เช่นการฟื้นฟูท่องเที่ยว เป็นต้น
 • จะมีการปรับให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
 • ยืนยันจะมีการจัดสรรวัคซีนให้ตามแผน
 • ในกทม. จะมีหน่วยงานที่ได้รับตรงจากกรมควบคุมโรคตามรายชื่อนี้
 • ส่วนที่เหลือ จะได้รับผ่าน สำนักอนามัยกทม.
 • ในกลุ่มของมหาวิทยาลัย ได้รับผ่าน อว.
 • จึงขอให้มั่นใจ ในการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามแผน
 • ซึ่งในวันนี้ จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อ 7 มิ.ย. จะได้ฉีดวัคซีนได้พร้อมกัน
 • คล้ายกับการจัดการเตียง ซึ่งในช่วงแรกยอมรับว่า มีปัญหาไม่พร้อม แต่ก็ได้พยายามในการร่วมกันและจัดสรรเตียงได้

สำหรับปัญหาการจัดสรรวัคซีนโควิด-19

 • ซึ่งในการจัดสรรวัคซีนที่เกิดขึ้นเช่นก็เช่นกัน แม้เตรียมตัวมานาน แต่อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง ทำให้เกิดคำถามอยู่บ้าง โดยในวันนี้ จะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้ง
 • หากมีข้อแนะนำ สามารถแนะนำกันเข้ามาได้
 • สำหรับหน้างานที่จะฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ กำลังเตรียมพร้อม รับมือกับการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผ่านการลงทะเบียนจากหลายที่ หลายแห่ง
 • ซึ่งในการฉีดวัคซีนวันแรกที่เกิดขึ้น อาจจะมีความไม่สะดวก มีอุปสรรค จึงอยากขอให้แจ้ง/บอก จนท. ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากกัน

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายจังหวัด

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

นักวิจัยก็กำลังหาวิธีฉีดวัคซีนสลับเข็มกัน เพื่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่

กทท. เตรียมความพร้อมพื้นที่ท่องเที่ยว(Safety Zone) นำร่องย่านเมืองเก่า “น่าน”

กทท. เตรียมความพร้อมพื้นที่ท่องเที่ยว(Safety Zone) นำร่องย่านเมืองเก่า “น่าน”

พร้อมกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์

รายงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน โควิด-19

รายงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน โควิด-19

นอกจากนี้ สธ.ขอยืนยันว่า วัคซีนยังมีความปลอดภัยในการฉีดต่อไปได้สำหรับทุกคน

ผลการวิจัยทั้งไทย-เทศ ระบุ สุนัขสามารถดมกลิ่นหาโควิด-19 ได้แม่นยำ

ผลการวิจัยทั้งไทย-เทศ ระบุ สุนัขสามารถดมกลิ่นหาโควิด-19 ได้แม่นยำ

เหมาะกับการค้นหาผู้ป่วยในที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่นสนามบิน สถานีรถไฟ หรืองานอีเว้นต์ต่าง ๆ

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ป่วยเพิ่ม 3,129 ราย เสียชีวิต 30 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ป่วยเพิ่ม 3,129 ราย เสียชีวิต 30 ราย

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงพบมากจากกลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว

หมอพร้อม ระบุ ช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนใหม่

หมอพร้อม ระบุ ช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนใหม่

โดยมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค

อนามัยโลกจับตาโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ‘แลมบ์ดา’ ระบาดใน 29 ประเทศ

อนามัยโลกจับตาโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ‘แลมบ์ดา’ ระบาดใน 29 ประเทศ

องค์การอนามัยโลก ประกาศการตรวจพบโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ “แลมบ์ดา” ใน 29 ประเทศ โดยเฉพาะทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อไวรัสฯ

รู้จักโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า พลัส ที่พัฒนาจากสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย)

รู้จักโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า พลัส ที่พัฒนาจากสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย)

พบการกลายพันธุ์เพิ่มเติมในสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย - B.1.617.2)