โควิด-19 โควิด-19 วันนี้

สรุปแถลงสถานการณ์โควิด-19 ศบค. วันนี้ ( 4 มิ.ย.)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • พบติดเชื้อเพิ่ม 2,631 ราย เป็นการพบในเรือนจำ 189 ราย และเป็นการติดเชื้อทั่วไปภายนอกเรือนจำอีก 2,442 ราย
 • สถานการณ์โรคโควิด-19 พบการระบาดของโรคต่อเนื่อง และมีแนวโน้มยังไม่ลดลง โดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล
 • ต่างจังหวัด พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบางจังหวัด ในสถานที่ท างาน สถานประกอบการโรงงาน และชุมชนโดยรอบ จากการเฝ้าระวังเชิงรุก

ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้ โดยสรุปดังนี้

สถานการณ์โควิด-19 โลก

 • ทั่วโลกติดเชื้อแล้ว 172.8 ล้านราย (+4.71 แสนราย)
 • มาเลเซีย พบอีก 8,209 ราย
 • กัมพูชา ยังสูง เพิ่มอีก 729 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,631 ราย โดยพบในเรือนจำ 189 ราย ติดเชื้อจากภายนอกเรือนจำ 2,391 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 51 ราย
 • รวมผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั้งสิ้น 171,979 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 2,493 ราย รวมหายแล้ว 120,697 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รวมสะสม 1,177 ราย
 • ยังเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัว 50,105 ราย โดยอยู่ในรพ. 21,469 ราย และในรพ.สนาม 28,636 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยอาการหนัก 1,182 ราย / ใช้เครื่องช่วยหายใจ 376 ราย

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้

 • กทม. ยังคงพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเกินครึ่งของผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ
 • โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเสียชีวิต
 • พบผู้ป่วยอายุ 17 ปีเสียชีวิตจำนวน 1 ราย โดยเป็นผู้ประจำตัวตั้งแต่กำเนิด
 • ติดเชื้อจาก คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน อยู่ในพท.เสี่ยง เป็นส่วนใหญ่

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19

 • ยังคงพบผู้ป่วยจากการลักลอบเข้าประเทศ โดยพบมาจากเมียนมา 1 ราย, จากกัมพูชา 11 ราย
 • ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ไปทำงานในกัมพูชา ทั้งที่เดินทางออกไปอย่างถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมายว่า มีผู้ที่ทำงานในคาสิโน ต่างๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้เตรียมการรับมือได้อย่างถูกต้อง
 • แนวโน้มการพบการระบาดในประเทศยังทรงตัว
 • กทม. ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
 • ปทุมธานี พบเพิ่มผู้ติดเชื้อเพิ่มใน รง.ชำแหละไก่ จากการค้นหาเชิงรุกตรวจไปแล้วทั้งหมด 2,073 ราย พบเชื้อ 854 ราย และยังมีคลัสเตอร์ตลาดสี่มุมเมือง ลงตรวจแล้วกว่า 2 หมื่นราย พบเชื้อ 1,569 ราย ยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง
 • ในหลายจังหวัดยังคงพบการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์เดิม ในพื้นที่ โรงงาน ตลาด ชุมชนแออัด แคมป์คนงานก่อสร้าง
 • เพชรบุรี ยังคงเป็นคลัสเตอร์รง.เดิม เช่นเดียวกับอีกหลายพท.
 • นอกจากนี้ พบการเชื่อมโยงยัง โรงงานต่าง ๆ ในหลายจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมแออัด มีการร่วมกลุ่ม ใช้พท.ร่วมกัน และมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน พนักงานโรงงาน
 • นอกจากนี้ ในรง. ยังมีรายงานการสังสรรค์บริเวณที่พักคนงาน, ใช้แก้วน้ำ-ตู้กดน้ำ ร่วมกัน รวมถึงพท.ใช้ร่วมกันในหลายจุดเช่น ห้องเปลี่ยนชุด เป็นต้น จึงจะมีการค้นหาเชิงรุก, เข้มงวดการจัดการมากขึ้น ในกลุ่มโรงงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 ในกทม.

 • มีพบคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่งด้วยกัน รวมทั้งหมด 52 คลัสเตอร์
 • มีคลัสเตอร์ใหม่ แคมป์คนงานที่จตุจักร, ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง – ชุมชนสะพานหัวช้าง มีการพบติดเชื้อ 54 ราย
 • สำหรับในเขตบางกะปิ ยังคงต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม ที่มีชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีแคมป์ก่อสร้าง ฯลฯ
 • สำหรับการพท. ในกทม. ยังคงต้องเฝ้าระวังในเกือบทุกพื้นที่
 • โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกิน 20 คน จึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง
 • ย้ำ ในรายงานพท.พบผู้ติดเชื้อ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในอาคารจะเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสมอไป กรณีอยู่ในอาคารเดียวกัน แต่ไม่ได้มีการป้องกัน ไม่ได้สวมหน้ากาก หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง จึงเข้าเกณฑ์เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดังนันการอยู่ในอาคารเดียวกันไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายแต่อย่างใด
 • สำหรับในกทม. ยังคงเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในแคมป์คนงาน ตลาด

กรณีของการจัดสรรวัคซีน

 • 7 มิ.ย. นี้ ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ที่ได้รับการยืนยันแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นนอน
 • การที่บางรพ. ยกเลิกในหลายพท.จะมีการชี้แจงอีกครั้ง หลังประชุมรวมกับทุกจังหวัดอีกครั้ง ในกรอบการจัดสรร
 • ยืนยัน มีวัคซีนเพียงพอตามที่จัดสรร โดยคาดว่า ในช่วงเดือน มิ.ย. นี้จะมีวัคซีนจัดสรรอยู่ที่ 5-6 ล้านโดส
 • สำหรับการจัดสรรวัคซีนนั้น จะอิงตามอันตราส่วนประชากรต่อวัคซีน, พท.การระบาดรุนแรง, พท.เฉพาะ เช่นการฟื้นฟูท่องเที่ยว เป็นต้น
 • จะมีการปรับให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
 • ยืนยันจะมีการจัดสรรวัคซีนให้ตามแผน
 • ในกทม. จะมีหน่วยงานที่ได้รับตรงจากกรมควบคุมโรคตามรายชื่อนี้
 • ส่วนที่เหลือ จะได้รับผ่าน สำนักอนามัยกทม.
 • ในกลุ่มของมหาวิทยาลัย ได้รับผ่าน อว.
 • จึงขอให้มั่นใจ ในการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามแผน
 • ซึ่งในวันนี้ จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อ 7 มิ.ย. จะได้ฉีดวัคซีนได้พร้อมกัน
 • คล้ายกับการจัดการเตียง ซึ่งในช่วงแรกยอมรับว่า มีปัญหาไม่พร้อม แต่ก็ได้พยายามในการร่วมกันและจัดสรรเตียงได้

สำหรับปัญหาการจัดสรรวัคซีนโควิด-19

 • ซึ่งในการจัดสรรวัคซีนที่เกิดขึ้นเช่นก็เช่นกัน แม้เตรียมตัวมานาน แต่อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง ทำให้เกิดคำถามอยู่บ้าง โดยในวันนี้ จะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้ง
 • หากมีข้อแนะนำ สามารถแนะนำกันเข้ามาได้
 • สำหรับหน้างานที่จะฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ กำลังเตรียมพร้อม รับมือกับการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผ่านการลงทะเบียนจากหลายที่ หลายแห่ง
 • ซึ่งในการฉีดวัคซีนวันแรกที่เกิดขึ้น อาจจะมีความไม่สะดวก มีอุปสรรค จึงอยากขอให้แจ้ง/บอก จนท. ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากกัน

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19 , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

Long COVID กับอาการทางระบบประสาทและสมอง

Long COVID กับอาการทางระบบประสาทและสมอง

อาการของลองโควิด ที่พบได้บ่อยระบบหนึ่ง คือในส่วนของระบบประสาทและจิตเวช เช่น อาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ นอนไม่หลับ ภาวะสมองล้า ภาวะสับสน ภาวะเครียดภายหลังเกิดโรค

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับสิทธิช่วยเหลือ รถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับสิทธิช่วยเหลือ รถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ก่อนหน้านี้ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี

ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัสเซีย เกิน 1 พันราย / วัน เป็นครั้งแรก

ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัสเซีย เกิน 1 พันราย / วัน เป็นครั้งแรก

เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนต่อเนื่อง หลังโพลล์สำรวจพบปชช.เกินครึ่งยังไม่มีแผนฉีดวัคซีน

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา อัตราเข็มละ 550 บาท

วัคซีน SPUTNIK LIGHT เข็มเดียว ประสิทธิภาพ 70% ต้านเชื้อเดลต้า

วัคซีน SPUTNIK LIGHT เข็มเดียว ประสิทธิภาพ 70% ต้านเชื้อเดลต้า

สามารถฉีดไขว้ได้ - ฉีดเป็นบูสเตอร์โดสได้

เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ?

เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ?

เภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนาชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

อนุทิน นำทีมแก้ปัญหาโควิดชายแดนใต้ เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 70%

อนุทิน นำทีมแก้ปัญหาโควิดชายแดนใต้ เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 70%

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เร่งแก้ปัญหาโควิด 19 ที่ยังพบผู้ป่วยสูง

เตรียมผ่อนคลายมาตรการ เคอร์ฟิว 23.00 -03.00 / ปรับพื้นที่สี

เตรียมผ่อนคลายมาตรการ เคอร์ฟิว 23.00 -03.00 / ปรับพื้นที่สี

ส่วนสถานบันเทิง ปิดต่อ รอสรุปมาตรการ 31 ต.ค.นี้

นักวิจัยพัฒนา ‘สารประกอบเคมี’ สกัดโควิด-19 ดีกว่าเรมเดซิเวียร์

นักวิจัยพัฒนา ‘สารประกอบเคมี’ สกัดโควิด-19 ดีกว่าเรมเดซิเวียร์

คณะนักวิจัย ของสหรัฐฯ พัฒนาสารประกอบทางเคมีที่ชื่อ “เอ็มเอ็ม3122” (MM3122)