โควิด-19 โควิด-19 วันนี้ โควิดวันนี้

สถานการณ์โควิด-19 รอบวัน – 4 มิ.ย. 64

ประเด็นน่าสนใจ

 • พบติดเชื้อเพิ่ม 2,631 ราย เป็นการพบในเรือนจำ 189 ราย และเป็นการติดเชื้อทั่วไปภายนอกเรือนจำอีก 2,442 ราย
 • รวมผู้ป่วยสะสมในประเทศ 171,979 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 2,493 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย
 • สถานการณ์การระบาดในหลายจังหวัดยังคงพบการติดเชื้อในกลุ่มก้อน/คลัสเตอร์เดิมเป็นส่วนใหญ่
 • มีรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ในกลุ่มโรงงานบางจังหวัด เช่น โรงน้ำแข็งที่สมุทรปราการ, ชลบุรี

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ทางศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดย พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,631 ราย ซึ่งเป็นการพบการติดเชื้อในเรือนจำ 189 ราย และในกลุ่มประชาชนทั่วไป 2,442 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด19 ของไทยในขณะนี้ รวมสะสม 171,979 ราย

หายป่วยเพิ่ม 2,493 ราย รวมหายแล้ว 120,697 ราย ส่วนเสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รวมสะสม 1,177 ราย

สำหรับกลุ่มก้อนการติดเชื้อในวันนี้ หลักๆ ยังคงเป็นการติดเชื้อในกลุ่มคลัสเตอร์เดิม ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง ตลาด และในชุมชน โดยเฉพาะการติดจากผู้ใกล้ชิดเช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน

ชลบุรี พบติดโควิด-19 เพิ่ม 101 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รายงานยอดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 4 มิ.ย. ) โดยพบผู้ป่วยเพิ่มทั้งสิ้น 101 ราย แบ่งเป็น

 • Cluster โรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์พันเสด็จ จำกัด อ.ศรีราชา 49 ราย จะแจ้งให้ปิดดำเนินการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้
 • Cluster ชาวจีนร่วมวงสังสรรค์ 10 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เชื่อมโยง จ.ระยอง 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เชื่อมโยง จ.ฉะเชิงเทรา 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โดยเป็นในครอบครัว 8 ราย และในสถานที่ทำงาน 12 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 20 ราย

นอกจากนี้ยังได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงอีก 4 แห่งได้คือ

นนทบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 165 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานการพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 165 ราย โดยกลุ่มก้อนใหญ่ยังคงพบจากการค้นหาเชิงรุกแคมป์คนงานในอำเภอปากเกร็ด 95 ราย

ส่วนอีก 70 รายนั้น พบว่า มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า โดยเป็นการพบติดเชื้อในครอบครัว 17 ราย ในที่ทำงานหรือกลุ่มเพื่อน 53 ราย คือ

 • เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 5 ราย
 • ค้าขาย 4 คน (ตลาดมหานาค , ตลาดรถไฟ , ไม่ระบุ)
 • ครู 4 ราย
 • พนักงานบริษัท 4 ราย
 • แม่บ้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 ราย

ซึ่งพื้นที่ที่มีการพบผู้ป่วยมากที่สุดยังคงเป็นพื้นที่อ.ปากเกร็ดจำนวน 95 ราย ที่เป็นแคมป์คนงานก่อสร้าง

 • อำเภอเมือง 29 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 17 ราย
 • อำเภอบางบัวทอง 11 ราย
 • อำเภอบางกรวย 10 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 3 ราย

เพชรบุรี ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 380 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ( 3 มิ.ย.) โดยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 380 ราย โดยกลุ่มก้อนใหญ่ยังคงเป็นการพบการติดเชื้อในโรงงาน พบเพิ่มขึ้น 329 ราย ที่เหลืออีก 51 รายเป็นการพบการติดเชื้อในกลุ่มประชาชนทั่วไปภายนอกโรงงาน

ทำให้ในขณะนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั้งหมด 6,741 ราย อยู่ในระหว่างรักษาตัว 4,648 ราย

สมุทรปราการ พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 232 ราย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ( 3 มิ.ย. ) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 232 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่พบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 205 ราย และเป็นการส่งตัวมารักษาในพื้นที่อีก 27 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 7,970 ราย

สำหรับในพื้นที่ อ.บางพลี ได้มีการสั่งปิดโรงงานน้ำแข็ง ในต.บางโฉลง หลังจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพนักงานในโรงงานจำนวน 156 ราย พบติดเชื้อถึง 81 ราย จึงได้มีการสั่งปิดโรงงานชั่วคราว อายัดน้ำแข็งทั้งหมด และห้ามนำออกจำหน่าย นอกจากนี้ ยังสั่งให้แรงงานในโรงงานเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ปทุมธานี พบติดโควิด-19 อีก 60 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้รายงานยอดการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ( 3 มิ.ย.) โดยพบผู้ป่วยเพิ่มอีกจำนวน 60 ราย แบ่งเป็น

 • ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 27 ราย
 • การค้นหาเชิงรุก จำนวน 33 ราย

โดยในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมารักษาต่อจำนวน 10 ราย เป็นการพบในจังหวัดปทุมธานี 50 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัดปทุมธานีในขณะนี้อยู่ที่ 4,493 ราย

>> ดูไทมล์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 60 ราย

นครปฐม พบติดโควิดเพิ่ม 36 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 36 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง 27ราย อ.ดอนตูม 3 ราย อ.นครชัยศรี 1 ราย อ.สามพราน 3 ราย และอ.บางเลน 2 ราย

ตาก พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 21 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  รายงานเมื่อบ่ายวานนี้ ( 3 มิ.ย.) ว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 21 ราย เป็นการพบในพื้นที่บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อ.วังเจ้า รวมผู้ป่วยสะสมในระลอกเดือนเมษายน 64 นี้ จำนวน 313 ราย โดยยังคงมีผู้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ 189 ราย

ซึ่งในจังหวัดตาก มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ที่บ้านผาผึ้ง รวมผู้เสียชีวิตสะสมในจังหวัดตาก 6 ราย

กาญจนบุรี กักตัวบุคลากรณ์ทางการแพทย์ 10 ราย

ที่ รพ.สังขละ ได้มีการสั่งกักตัวแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลสังขละบุรี 10 คน ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่มาเข้ารับการฟอกไตติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งได้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อต่อไป นอกจากนี้ยังได้ให้ผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเข้ารับการกักตัวอีก 20 รายด้วยกัน

สำหรับวานนี้ จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 332 ราย หายป่วยเพิ่ม 5 ราย หายป่วยสะสม 287 คน เสียชีวิตสะสม 4 ราย คงเหลือรักษาตัวใน รพ. จำนวน 41 ราย

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

‘สหราชอาณาจักร’ ป่วยโควิด-19 ทะลุ 10,000 ราย ติดต่อกันวันที่ 3

‘สหราชอาณาจักร’ ป่วยโควิด-19 ทะลุ 10,000 ราย ติดต่อกันวันที่ 3

โดยจำนวนผู้ป่วยใหม่ทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (20 มิ.ย. 64)

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (20 มิ.ย. 64)

แนวโน้มการพบผู้ป่วยยังอยู่ในระดับสูง ทั้งจากค้นหาเชิงรุก/รพ./ หลบหลีเข้าไทย

CDC สหรัฐฯ คาดสายพันธุ์เดลตาจะขึ้นเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักในสหรัฐฯ

CDC สหรัฐฯ คาดสายพันธุ์เดลตาจะขึ้นเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักในสหรัฐฯ

สาเหตุเนื่องจากความสามารถในการแพร่เชื้อได้ดี

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย – 19 มิ.ย. 64

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย – 19 มิ.ย. 64

แนวโน้มทั้งประเทศมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และในระบบบริการ - รพ.

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากมีการเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายที่ผ่านมาในหลายจังหวัด

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

โดยแนวโน้มการติดเชื้อในกัมพูชา ยังตัวในระดับ 6-7 ร้อยรายต่อวัน ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันมีแนวโน้มสูงขึ้น

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

โดยระหว่างนี้สามารถใช้บริการ ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ เเละไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน