“นาซา” พบสัญญาณแผ่นดินไหวบนดาวอังคารครั้งแรก

ยานสำรวจของนาซาตรวจพบสัญญาณการเกิดแผ่นดินไหวบนดาวอังคารเป็นครั้งแรก

ยานสำรวจอินไซต์ (Insight) ขององค์การนาซา ตรวจพบปรากฏการณ์ที่อาจเป็นแผ่นดินไหวบนดาวอังคารได้เป็นครั้งแรก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบว่าสัญญาณของแรงสั่นสะเทือนที่ตรวจพบเกิดจากปัจจัยใด

ศูนย์ปฏิบัติการแรงขับไอพ่นขององค์การนาซา ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ เปิดเผยว่า ยานอินไซต์สามารถบันทึกเสียงที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหวบนดาวอังคารได้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนบนดาวเคราะห์ดวงนี้

ยานอินไซต์ยังตรวจจับสัญญาณของแรงสั่นสะเทือนบนดาวอังคารอีก 3 ครั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 10 เมษายน และ 11 เมษายน แต่แรงสั่นสะเทือนยังน้อยกว่าระดับที่ตรวจพบเมื่อวันที่ 6 เมษายน และไม่มีแหล่งกำเนิดชัดเจน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าแรงสั่นสะเทือนทั้ง 3 ครั้งคือแผ่นดินไหวหรือไม่

ดาวอังคาร

ขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดสัญญาณแผ่นดินไหวดังกล่าว แต่ดูเหมือนว่าจะมีต้นเหตุมาจากใต้เปลือกดาวอังคาร มากกว่าที่จะเกิดจากส่วนที่เป็นพื้นผิว

แต่ขนาดแรงสั่นสะเทือนเมื่อวันที่ 6 เมษายน ยังถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับบนผิวโลกที่เคลื่อนตัวทุกวัน และปัจจัยที่ทำให้ยานอินไซต์บันทึกปรากฏการณ์นี้ได้ เนื่องจากพื้นผิวดาวอังคารมีความเคลื่อนไหวที่น้อยมากเมื่อเทียบกับผิวโลก

นอกจากนี้ ขนาดและระยะเวลาของการเกิดแผ่นดินไหวบนดาวอังคารยังใกล้เคียงกับแผ่นดินไหวบางส่วนบนดวงจันทร์ ซึ่งยานอะพอลโลตรวจพบระหว่างปี 2512 ถึงปี 2520

WRITER