กกต.อินเดีย เลือกตั้ง62 เลือกตั้งอินเดีย

ระบบ ‘เลือกตั้งอินเดีย’ กกต. มั่นใจ 900 ล้านเสียง นับคะแนนเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน

อินเดีย หนึ่งในประเทศที่มีการเลือกตั้งใหญ่ที่สุดในโลก

ถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อย สำหรับการจัดการเลือกตั้งในประเทศอินเดียซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจากจำนวนประชากรกว่า 1,345 ล้านคน เป็นรองแค่ประเทศจีน ทำให้การเลือกตั้งในอินเดียนั้นจะมีการจัดวันเลือกตั้งยาวนานข้ามเดือน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-19 พฤษภาคม 2562 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มี 2 คู่แข่งสำคัญคือนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุบัน จากพรรคภราติยะชนตะ และนายราหุล คานธี จากพรรคคองเกรส ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก

พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการยืนยันตัวการมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง

สิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจคือการเลือกตั้งในอินเดียครั้งนี้ จะมีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนกว่า 900 ล้านคน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรว่า เจ้าภาพการจัดการเลือกตั้งอย่าง คณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียนั้น จะจัดสรรให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์จำนวนมหาศาลนี้แสดงออกทางการเมือง เพื่อเลือกผู้นำและรัฐบาลที่ตนต้องการอย่างไรให้เหมาะสม

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งอินเดีย (Election Commision of India) ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะทำให้การออกเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้

เนื่องจากเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก จึงต้องแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 7 ช่วงด้วยกัน

เทคโนโลยีที่ใช้จัดการเลือกตั้งในอินเดีย

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งอินเดีย (กกต.) เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรัฐเกราละ (Kerala) ในปี 1982 หรือเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา จากนั้น กกต. ได้พัฒนาเครื่องมือร่วมกับบริษัท Bharat Electronics ก่อนที่ประกาศใช้เครื่องมือเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electornic Voting Machine (EVM) อย่างเป็นทางการในปี 1999 เพื่อจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

โดยให้เหตุผลถึงความรวดเร็ว โปร่งใส ลดข้อผิดพลาดจากการกากบาทของผู้ใช้สิทธิ์ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่ ที่สำคัญคือประหยัดงบประมาณในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งจำนวนมหาศาลซี่งไม่ส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์

เจ้าหน้าที่กำลังเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเลือกตั้ง ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2014

โดย กกต. และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะติดตั้งเครื่องมือเลือกตั้งอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แผงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และ หน่วยควบคุมซึ่งเก็บบันทึกข้อมูล โดยเครื่องมือนี้มีแบตเตอรี่ในตัวทำให้ไม่ประสบปัญหาหากมีข้อขัดข้องจากระบบไฟฟ้า อีกทั้งยังเก็บข้อมูลโดยไม่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ไวไฟ หรือบลูทูธใดๆ เพื่อป้องกันการทุจริต

ขั้นตอนการเลือกตั้งในอินเดีย

เมื่อการเลือกตั้งมาถึง หลังจากที่ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิ์และแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเดินเข้าไปยังคูหา และ ลงคะแนนโดยกดปุ่มสีฟ้าบนแผงเลือกตั้งอิเลกทรอนิกส์ ข้างหมายเลข ชื่อผู้สมัคร และสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองที่ตนเองต้องการได้เพียงหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใส

หน้าตาเครื่องลงคะแนนเสียงของอินเดีย ที่จะตั้งอยู่ในคูหา ให้ผู้ไปใช้สิทธิ์ กดเลือกปุ่มสีน้ำเงิน ที่แป้น ซึ่งบนแป้นนั้นจะปรากฏเบอร์-ชื่อ-สัญลักษณ์ ไว้ด้านหน้า หลังจากกดแล้ว เครื่องจะพริ้นท์สลิปยืนยันข้อมูลที่กดอีกครั้งหนึ่ง

ย้อนกลับไปในปี 2013 กกต.อินเดีย ได้นำระบบตรวจสอบการเลือกตั้ง หรือ Voter Verifiable Paper Audit Trail มาใช้ควบคู่กัน โดยระบบดังกล่าวจะแสดงผลการลงคะแนนเป็นเวลา 7 วินาที เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนนบนหน้าจอแสดงผล จากนั้นระบบจะพิมพ์ใบสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ กรณีมีข้อร้องเรียนและยืนยันความถูกต้องไปพร้อม ๆ กับคะแนนอิเลกทรอนิกส์

หลังจากที่ปิดคูหาลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะจัดส่งอุปกรณ์ลงคะแนนดังกล่าวไปเก็บรักษายังศูนย์นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อรอการนับคะแนนในวันประกาศผล ทั้งนี้เพราะอินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่ในเชิงพื้นที่และประชากร การเลือกตั้งจึงถูกแบ่งออกเป็น 7 รอบ แต่ทุกรอบจะนับคะแนนพร้อมกัน

ขั้นตอนการออกเสียงของการเลือกตั้งในอินเดีย

ขั้นตอนการนับคะแนนที่เสร็จสิ้นในเวลาเพียง 1 วัน !!

ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7.00 น. ศูนย์การนับคะแนนจะตรวจสอบอุปกรณ์เลือกตั้งอิเลกทรอนิกส์ ก่อนที่จะทำการกดปุ่มประมวลผล ต่อหน้าสื่อมวลชน ผู้สมัคร และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ โดยแบ่งการประมวลผลเป็น 10-15 รอบ โดยในแต่ละรอบจะเปิดโอกาสให้ผู้สังเกตการณ์สอบถามหรือร้องขอให้มีการตรวจสอบกับใบสำคัญเพื่อยืนยันความถูกต้อง

กกต. อินเดียกำลังตรวจนับรายการต่างๆ โดยมีตำรวจถือคุมขั้นตอนการทำงานอยู่ด้านหลัง

ทั้งนี้การนับคะแนนดังกล่าวจะแล้วเสร็จทั่วประเทศ และในเวลาไม่เกินบ่ายโมง กกต. จะสามารถประกาศผลการเลือกตั้ง และทราบผลผู้แทนทั้งหมด 543 คนทันทีและประกาศพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงสูงสุดในรัฐสภาเพื่อ ‘จัดตั้งรัฐบาล’

ให้เสรีภาพ และเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น !!

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและภาคประชาชนของอินเดียล้วนมีความเข้มแข็งและมีเสรีภาพในการรายงานความไม่โปร่งใสของการเลือกตั้ง และมีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการทำงานของ กกต. โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทุจริตจากการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ในห้วงเวลาที่ผ่านมากระบวนการตุลาการได้นำข้อร้องเรียนการเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อตัดสิน ภาคประชาชนได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ เพื่อร่วมเป็นกลไกในการตรวจสอบและมอบหลักฐานสาธารณะให้กับ กกต.

กลุ่มนักวิชาการได้เขียนบทความวิชาการอธิบายและถกเถียงปัญหาที่มาจากระบบเลือกตั้งดังกล่าว ในขณะที่นักวิศวกรรมศาสตร์และนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้สร้างและทดลองระบบจำลองความเป็นไปได้ในการโจรกรรมหรือเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ กระบวนการภาคประชาชนเป็นไปเพื่อตั้งคำถามและนำข้อสังเกตมอบให้กับ กกต. เพื่อสร้างระบบการเลือกตั้งที่ใกล้เคียงกับคำว่าบริสุทธิ์ ยุติธรรมที่สุด อย่างน้อยก็เพื่อเคารพเสียงของชาวอินเดีย 900 ล้านคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงตามวิถีทางประชาธิปไตย ที่สำคัญ การให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อจัดการเลือกตั้งแก่ประเทศต่างๆ เป็นภารกิจหนึ่งของคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งอินเดียผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

หน้าเว็บรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง เมื่อปี 2018 รายพรรค นอกจากนี้ภายในเว็บ กกต.อินเดียสามารถดูผลการเลือกตั้งย้อนหลังไปได้ถึงปี 1951

อย่างไรก็ตามดร.ปิยณัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า

หากประเทศใดที่ กกต.จัดการเลือกตั้งแล้วมีปัญหา ประชาชนไม่ยอมรับ สังคมโลกตั้งคำถาม ส่งทีมงานไปเรียนรู้จากอินเดีย ก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย

…………………….

ข้อมูลจาก ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรียบเรียงโดย แก้วตา ปานมงคล

WRITER

RELATED

‘ณัฐวุฒิ’ แขวะแรง พรรคการเมืองที่หักหลัง ปชต. เพื่อนที่คบไม่ได้ของเผด็จการ

‘ณัฐวุฒิ’ แขวะแรง พรรคการเมืองที่หักหลัง ปชต. เพื่อนที่คบไม่ได้ของเผด็จการ

‘ณัฐวุฒิ’ โพสต์แขวะแรง พรรคการเมืองที่หักหลัง ปชต. เพื่อนที่คบไม่ได้ของเผด็จการ วันที่ 31 พ.ค. 2562 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีต รมช.พาณิชย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ณัฐวุฒิ…

ปชป. ฟันธง! ร่วม-ไม่ร่วม ตั้งรัฐบาล 4 มิ.ย. จี้ พปชร. ให้คำตอบ

ปชป. ฟันธง! ร่วม-ไม่ร่วม ตั้งรัฐบาล 4 มิ.ย. จี้ พปชร. ให้คำตอบ

นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ยื้อเวลาการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ แต่ต้องการความชัดเจน จากพรรคพลังประชารัฐก่อน ดังนั้น จึงขอนัดประชุม ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 4 มิถุนายน…

โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘แย่งเก้าอี้’ คือปัญหาทำจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ

โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘แย่งเก้าอี้’ คือปัญหาทำจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ

โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘แย่งเก้าอี้’ คือปัญหาทำจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ ฝากถึงพรรคการเมืองเคารพเสียงส่วนมาก วันที่ 2 มิ.ย. 62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่…

พรรคชาติพัฒนา มีมติร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ

พรรคชาติพัฒนา มีมติร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ

พรรคชาติพัฒนา มีมติร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ ระบุ 3 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ ระบุ ต้องคุยเก้าอี้รัฐมนตรีอีกครั้ง หวังดัน นโยบาย 9 หน้า 9 ไกล…

‘ธนาธร’ ขอบคุณ 7 พรรค ปชต. ประกาศพร้อมเป็นนายกฯ

‘ธนาธร’ ขอบคุณ 7 พรรค ปชต. ประกาศพร้อมเป็นนายกฯ

“ธนาธร” ขอบคุณ 7 พรรค ปชต. ประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี-แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมเรียกร้อง ปชป.-ภท.ตัดสินใจให้ถูกต้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีและพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ พร้อมเรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันตัดสินใจให้ถูกต้อง…

[ล่าสุด] เพิ่มคำแถลงอย่างเป็นทางการ – มติ ปชป. เห็นพ้อง ร่วม พปชร.ตั้งรัฐบาล โหวตลุงตู่

[ล่าสุด] เพิ่มคำแถลงอย่างเป็นทางการ – มติ ปชป. เห็นพ้อง ร่วม พปชร.ตั้งรัฐบาล โหวตลุงตู่

วันนี้(4 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมกรรมการบริหารและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาล เป็นไปอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลาประชุมกันนาน 5 ชั่วโมง นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และอดีต…

สมาชิก ‘ประชาธิปัตย์’ ทยอยประกาศลาออก หลังพรรคมีมติร่วมพลังประชารัฐ

สมาชิก ‘ประชาธิปัตย์’ ทยอยประกาศลาออก หลังพรรคมีมติร่วมพลังประชารัฐ

วันนี้(4 มิ.ย. 62) จากกรณีพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) มีมติร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ด้วยคะแนน 61 ต่อ 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง บัตรเสีย 1…

‘ช่อ พรรณิการ์’ ยันแต่งกายถูกกาลเทศะเข้าสภา ไม่ติดใจหลัง ‘หมอพรทิพย์’ โพสต์ตำหนิ

‘ช่อ พรรณิการ์’ ยันแต่งกายถูกกาลเทศะเข้าสภา ไม่ติดใจหลัง ‘หมอพรทิพย์’ โพสต์ตำหนิ

วันที่ 5 มิ.ย. 62 ที่อาคารทีโอที น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว.โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลว่าตนใส่ชุดสีไม่เหมาะสมต่อการไว้ทุกข์ว่า ว่า ชุดที่ตนสวมใส่มาร่วมการประชุมรัฐสภาวันนี้เป็น ชุดสูท Poem…

‘สุริยะ’ โต้ ‘สุทิน’ ส.ส.เพื่อไทย อภิปรายข้อมูลบิดเบือนในสภา ปม ‘บิ๊กตู่’ สั่งปิดเหมืองแร่อัครา

‘สุริยะ’ โต้ ‘สุทิน’ ส.ส.เพื่อไทย อภิปรายข้อมูลบิดเบือนในสภา ปม ‘บิ๊กตู่’ สั่งปิดเหมืองแร่อัครา

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ”โต้ “สุทิน คลังแสง” ส.ส. พรรคเพื่อไทย อภิปรายข้อมูลบิดเบือนในสภา ปม “บิ๊กตู่”สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำอัครา วันนี้ ( 5 มิ.ย. 62 )…