‘จุดเปลี่ยน’ การเดินทางฉลองปีใหม่ในจีน ผู้ใหญ่นิยมเป็นฝ่ายเข้าเมืองเยี่ยมลูกหลาน

พฤติกรรมการเดินทางของชาวจีนช่วงตรุษจีนเปลี่ยนไป หลายครอบครัวเลือกเข้าเมืองเยี่ยมลูกหลานแทนให้พวกเขากลับภูมิลำเนา

เทศกาลตรุษจีนในปีนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของชาวจีน เพื่อร่วมฉลองปีใหม่อย่างพร้อมหน้ากับครอบครัว ในช่วงระยะเวลา 40 วันของเทศกาลนี้ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา

ประเมินว่า ในปีนี้จะมีการเดินทางราว 2,990 ล้านเที่ยว ผ่านช่องทางคมนาคมต่างๆ ในช่วงตรุษจีน ซึ่งเป็นฤดูอพยพใหญ่สุดในโลก เนื่องจากครอบครัวชาวจีนต้องการรวมญาติช่วงเทศกาลที่สำคัญนี้

คาดว่า การเดินทาง 413 ล้านเที่ยวจะใช้ผ่านบริการรถไฟ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนผู้โดยสาร 73 ล้านคนเดินทางด้วยเครื่องบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน ส่วนอีก 43 ล้านคนใช้การขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นตัวเลขเท่าๆ กับปีที่แล้ว ขณะที่อีก 2,460 ล้านเที่ยวเป็นการเดินทางบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

แม้ตัวเลขการเดินทางจะยังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนๆ แต่โครงสร้างเกี่ยวกับช่องทางคมนาคมกำลังเปลี่ยนไปจากเดิม

เทรนด์การเดินทางอยู่ในภาวะ “พลิกกลับ” จากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยผู้คนจำนวนมากขึ้นเดินทางจากพื้นที่ตอนในไปยังพื้นที่แถบชายฝั่งที่พัฒนามากกว่า รวมทั้งเดินทางจากพื้นที่ชนบทไปยังเขตเมืองมากขึ้น เพื่ออยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวในช่วงตรุษจีน

เทรนด์พลิกกลับดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากชาวจีนที่เกิดในยุค 1980 และ 1990 เพราะพวกเขาเลือกอยู่ในเมืองใหญ่ที่ตัวเองทำงาน ในขณะที่ครอบครัวเดินทางมาจากบ้านเกิด เพื่อฉลองช่วงตรุษจีน

รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟก็เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 9 ในช่วงตรุษจีน

จากข้อมูลการจองตั๋วพบว่า การจองตั๋วในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนถึงตรุษจีน เพื่อเดินทางไปยัง 10 เมืองใหญ่ ซึ่งรวมถึงกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว และเมืองเสิ่นเจิ้น เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 จากปีที่แล้ว

ขณะที่การเดินทางราว 400 ล้านเที่ยว จะเกิดขึ้นในช่วง 7 วันของเทศกาลตรุษจีน ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ และการเดินทางไปต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 7 ล้านเที่ยว

WRITER