​เทรนด์ปลูก-แปรรูปกัญชง ใช้ทำอาหาร-นมกัญชง กำลังบูมที่ออสเตรเลีย

ในออสเตรเลีย กัญชงถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ความรู้อย่างเพียงพอ ขณะที่ตลาดเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

พื้นที่การเกษตรในรัฐควีนสแลนด์ ของออสเตรเลีย มีฟาร์มหลายแห่งปลูกต้นกัญชงที่อุดมไปด้วยโปรตีน ซึ่งเริ่มปลูกได้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2560 แต่ยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชง ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการปลูกต้นกัญชงก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นกัญชงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่แยกมาจากต้นกัญชา แต่มีสารที่เรียกว่า “ทีเอชซี” (THC) ไม่มากเพียงพอที่จะออกฤทธิ์ต่อประสาทแบบกัญชา

ก่อนที่กฎหมายจะอนุญาตให้นำกัญชงมาใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารได้ มันถูกใช้สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า หรือ วัสดุต่างๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันมันถูกนำมาใช้ผลิตเป็นอาหารได้ ซึ่งทำให้ออสเตรเลียได้กล่าวเข้าสู่ตลาดโลกที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

ในรัฐควีนส์แลนด์ เราสามารถซื้อนมจากกัญชงได้ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป แต่ผู้บริโภคจำนวนมากยังไม่รู้จักประโยชน์ของกัญชงดีเท่าที่ควร จึงนำไปสู่ความมีอคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากกัญชง

อุตสาหกรรมนี้จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์จากกัญชงแบบใดที่ผู้บริโภคต้องการ

ปัจจุบัน ในรัฐควีนส์แลนด์ มีฟาร์มปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์กว่า 20 แห่ง ในจำนวนทั้งหมด มีฟาร์ม 8 แห่ง ที่เริ่มปลูกกัญชงนับตั้งแต่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้อย่างถูกต้อง อุตสาหกรรมนี้ยังเติบโตได้อีกมาก

WRITER