ข่าวสดวันนี้ คนจีน อพยพ

ทำไมชาวจีนถึงแห่อพยพออกนอกประเทศ ทั้งที่บ้านเกิดมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ประเด็นน่าสนใจ

 • จีนถือได้ว่า เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นลำดับ 2 ของโลกตามจีดีพีราคาตลาด
 • แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่กลับมีอัตราผู้อพยพจากจีนไปยังต่างประเทศมากมาย
 • ปัญหาสำคัญที่ทำให้มีผู้ย้ายถิ่นจากจีนจำนวนมาก คือ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เพราะเหตุใด ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างจีน จึงต้องเดินทางอพยพออกนอกประเทศมายังสหราชอาณาจักร พวกเขามาด้วยความเต็มใจหรือถูกข่มขู่ให้มากันแน่ ?

 • ย้อนดูสถิติการอพยพออกจากจีน

เมื่อย้อนดูสถิติการอพยพ โยกย้ายถิ่นออกนอกประเทศของชาวจีนจากรายงานนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน (MPI) มีการเปิดเผยสถิติจำนวนผู้อพยพระหว่างประเทศทั่วโลก จากจำนวนนี้มีผู้อพยพกว่า 258 ล้านราย เป็นพลเมืองจีนจำนวน 10 ล้านราย ซึ่งจากสถิติพบว่า จีนเป็นประเทศต้นกำเนินที่มีผู้อพยพออกนอกประเทศมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก

ทั้งนี้จากรายงานระบุด้วยว่า มีชาวจีนที่อพยพออกจากจีนและย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในประเทศแถบตะวันตกเป็นจำนวนมาก อาทิ ในสหรัฐอเมริกา ที่มีชาวจีนเกือบ 2.5 ล้านคนอพยพไปอาศัยอยู่ และมีชาวจีน 712,000 คนอพยพไปอาศัยอยู่ในแคนาดา นอกจากนี้อีกกว่า 473,000 คนอพยพไปอาศัยอยู่ในในออสเตรเลีย

ภาพประกอบข่าว

ทั้งนี้ย้อนกลับไปในปี 2561 สหราชอาณาจักร มีการออกวีซ่าให้แก่ชาวจีนมากถึง 730,000 คน คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน สหราชอาณาจักรทั้งหมด 2.9 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 11% จากเมื่อปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ในสหราชอาณาจักร มีการออกวีซ่าประเภท Tier 4 ให้กับนักเรียนชาวจีนจำนวนมาก ที่เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศ ซึ่งจากสถิติพบว่า สหราชอาณาจักรมีการออกวีซ่าประเภทนี้ให้กับนักเรียนชาวจีนเกือบ 100,000 ราย เพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้วและคิดเป็นประมาณ 40% จากยอดรวมทั่วโลก

 • การลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

จากสถิติการลักลอบเข้าสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย โดยในปี 2561 มีชาวจีนถูกตำรวจตระเวนชายแดนของสหรัฐอเมริกาจับกุม เนื่องจากลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายจำนวน 1,077 คน  ส่วนสถิติในปี 2559 มีชาวจีนที่ลักลอบเข้าสหรัฐฯ จำนวนกว่า 2,439 คน

อย่างไรก็ตาม มีชาวจีนอาศัยอยู่ในต่างประเทศมากมายแม้ว่า จีนจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่จากข้อมูลของ MPI ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีการตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวางว่า เพราะเหตุใด ประชาชนในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เช่นนี้ ถึงไม่อยากอาศัยอยู่ในประเทศตัวเอง ?

 • ทำไมต้องอพยพออกจากจีน ?

ซีเอ็นเอ็น เผยแพร่ข้อสันนิษฐานว่า แรงงานข้ามชาติที่อพยพออกจากจีนนั้น อาจจะเป็นคนที่ยากจน และด้อยโอกาสมากที่สุดในสังคม การเดินทางไปยังต่างถิ่น ก็เพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีขึ้นจากการจ้างงานในต่างประเทศที่ไม่ต้องการคนที่มีทักษะชั้นสูงใด ๆ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผู้มีทักษะสูง เลือกเดินทางอพยพมาจากจีนเช่นกัน

ทั้งนี้ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศของ MPI เปิดเผยกับ ซีเอ็นเอ็นว่า โดยทั่วไปแล้วแรงงานข้ามชาติที่เดินทางไปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาอาจไม่ใช่ “คนที่ยากจนที่สุด” ในสังคม โดยมีการให้ความเห็นว่า แรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะอพยพอย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ต่างก็ต้องการการเข้าถึงทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นด้วยกันทั้งนั้น

ภาพประกอบข่าว

ยกตัวอย่างเหตุผลที่คนจีนแห่อพยพออกนอกประเทศ ?

 1. คนในสังคมมีปัญหาด้านคุณธรรม
 2. ผู้ย้ายถิ่นฐาน ต้องการย้ายออกไปอยู่ในประเทศที่มีระบบกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สมบูรณ์กว่าในจีน เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน เศรษฐีจีนจำนวนมากวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้วิธีที่ผิดกฏหมายของรัฐในการตรวจสอบทรัพย์สินของตนแบบ“คิดบัญชีย้อนหลัง”
 3. การแข่งขันธุรกิจไม่ได้มาตรฐาน ไม่เสมอภาค ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความยากลำบาก
 4. ชาวจีนบางคนเชื่อว่า ระบบการศึกษาในจีนล้าหลังกว่าประเทศในแถบตะวันตกที่พัฒนาแล้ว รวมถึงกระบวนการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในจีนเองก็มีความยากลำบากต้องแข่นขันสูง
 5. เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในเวลาเพียง 3 ทศวรรษ ทำให้ระบบของสังคมยังไม่มีความสมบูรณ์มากพอทำให้ระบบกฎหมายเกิดช่องโหว่

 

 • ไม่ใช่แค่คนจนที่ต้องการอพยพออกจากจีน ?

การจะย้ายถิ่นจากจีนไปอาศัยในต่างประเทศนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ประชาชนที่เข้าไม่ถึงโอกาสที่ดี  แต่ยังมีพลเมืองชาวจีนที่มีความรู้ความสามารถบางคนก็ต้องการจะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้ที่มีทักษะสูงในแวดวงวิชาการ อาทิ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ความสามารถก็อาจพาตัวเองไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ที่มีโอกาสสร้างรายได้ที่สูงมากกว่าอยู่ในจีน

ทว่ากลุ่มชนชั้นกลางของสังคมที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และกลุ่มชนชั้นสูงผู้ร่ำรวย หรือในกลุ่มเศรษฐีใหม่เลือกที่จะอพยพออกจากจีนมากขึ้น โดยกลุ่มคนเหล่านี้ ใช้วิธี “การลงทุนเพื่อการอพยพ” ซึ่งมีความแตกต่างจากการอพยพในยุคก่อนที่ผู้อพยพต้องการหนีความยากจน แร้นแค้น

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ปรากฎว่ามีผู้อพยพชาวจีนในกลุ่มคนระดับมันสมองและเศรษฐี โดยมีกลุ่มผู้มีทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อคนที่มีความสามารถลงทุนในสินทรัพย์เกิน 10 ล้านหยวน ได้อพยพไปอยู่ต่างแดน โดยใช้วิธีการนำทรัพย์สินของตนเอง ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

นอกจากนี้ด้าน Christian Dustmann นักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์วิจัยและวิเคราะห์การย้ายถิ่นของลอนดอน (CReAM) กล่าวกับ ‘ซีเอ็นเอ็น’ ด้วยว่านักศึกษาชาวจีนจำนวนมากในสหราชอาณาจักรที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย “พวกเขายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมสูงและอาศัยอยู่ในเมืองที่มีราคาแพงอย่างลอนดอน”

 • เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูในจีน นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

แม้ว่าปัจจุบัน การปฏิรูประบบบำนาญในประเทศจีน จะช่วยให้ประชาชนจีนหลุดพ้นจากความยากจนไปได้บ้าง และจีนยังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแต่ประชาชนจีนบางกลุ่มอาจจะยังไม่เข้าถึงชีวิตที่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่อย่างจีนคือความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะโอกาสที่กระจายไปไม่ทั่วถึงคนในทุกระดับ

ภาพประกอบข่าว
 • การค้ามนุษย์และการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

จากข้อมูลของสถาบันนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนชาวจีนชี้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศด้วยเหตุผลหลายประการ สาเหตุหนึ่งที่ผู้คนในจีน เลือกไปมากว่าที่จะอยู่ เพราะขณะที่อาศัยอยู่ พวกเขาต้องอดทนอดกลั้นกับปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียม ซึ่งประเด็นนี้เอง เป็นช่องว่าง ทำให้ขบวนการการค้ามนุษย์เข้ามามีบทบาทกับเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม เทรนด์เรื่องการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีนไม่ได้เพิ่งเริ่มมาได้รับความนิยมในยุคหลัง แต่การอพยพของชาวจีนยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าสังคมจีนได้มีการยกระดับวิถีชีวิตเข้าสู่ยุคแห่งความทันสมัย และไฮเทคแล้วก็ตาม

กระนั้นเอง เหตุผลที่รัฐบาลจีนพยายามเร่งพัฒนาประเทศอย่างเต็มกำลัง เพื่อนำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง จนทำให้ขนาดเศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผงาดขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่การอพยพออกไปอยู่ในต่างประเทศ ก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ด้วยช่องโหว่ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง

 

ขอบคุณที่มา cnn.com

WRITER

RELATED

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการพิเศษ…

รัฐบาล เผยไร้ข่าวสำคัญ ในวันที่ 2 มี.ค. หลังลือ “บิ๊กตู่” เตรียมแถลง

รัฐบาล เผยไร้ข่าวสำคัญ ในวันที่ 2 มี.ค. หลังลือ “บิ๊กตู่” เตรียมแถลง

จากกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า ในวันที่ 2 มี.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออกมาประกาศว่าจะมีข่าวใหญ่ในวันดังกล่าว จนทำให้เกิดกระแสความอยากรู้ว่าข่าวที่ว่าคืออะไรกันแน่ จะเป็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่อย่างไรนั้น ล่าสุด นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี…

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มี.ค.63 : ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองทุกภาค อากาศร้อนกลางวัน

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มี.ค.63 : ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองทุกภาค อากาศร้อนกลางวัน

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงายสภาพอากาศโโยทั่วไปประจำวันที่ 2 มี.ค. 2563 พบว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง…

ธนาธร โพสต์ถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือ ย้ำแม้ไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะดูอยู่ห่าง ๆ

ธนาธร โพสต์ถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือ ย้ำแม้ไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะดูอยู่ห่าง ๆ

ธนาธร ฝากข้อความซึ้งถึงสมาชิก ส.ส. ที่เหลือ แต่เรื่องนี้มันพีคที่รูปประกอบ 18,742อ่าน 93 ธนาธร โพสต์ข้อความฝากถึง ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ผมไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะเฝ้ามองให้กำลังใจตรงนี้ เมื่อวันที่ 1…