คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเราชนะ เราชนะ.com แอพเป๋าตัง โครงการเราชนะ

สรุปโครงการ “เราชนะ” แบบที่เดียวจบ

ประเด็นสำคัญ

 • โครงการเราชนะ – ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม รอรับเงินผ่านบัตรได้เลย, บัตรเคยใช้ที่ไหน ไปใช้ที่นั่นได้เลย
 • คนเคยใช้แอปฯ เป๋าตัง รวมโครงการคนละครึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม รอเช็คสิทธิ 5 ก.พ. ที่เว็บเราชนะ.com และกด “ใช้สิทธิ” 18 ก.พ.
 • เฉพาะคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง, ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง และผ่านเกณฑ์ ให้ลงทะเบียนใหม่
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีสิทธิ์ร่วมโครงการ เช่น รายได้เกิน 3 แสนต่อปี, รับบำนาญ, ผู้ประกันตน ม. 33, เป็นข้าราชการ
 • ผ่านเกณฑ์ ไม่มีมือถือ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีแอปเป๋าตัง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารรัฐ 15 ก.พ.

สำหรับโครงการเราชนะ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ จำนวนเงิน 7000 บาทต่อคน จำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 210,200 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 31 พ.ค. 2564

กลุ่มที่ได้รับเงิน “เราชนะ” โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินผ่านบัตรอัตโนมัติ
 • กลุ่มผู้ที่เคยใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ได้รับเงินช่วยเหลืออัตโนมัติเช่นกัน

ดังนั้นในกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ , ผู้ที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง จะได้รับเงินเข้าอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่ได้เป็นผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง มาก่อน จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.

ผู้ที่จะต้องลงทะเบียน “เราชนะ” ใหม่

สำหรับผู้ที่ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง หรือ ร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน จะต้องลงทะเบียน โดยที่จะต้องผ่านเกณฑ์ หรือมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด (ด้านล่าง)

เกณฑ์-คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ในการโครงการเราชนะ จะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการฯ)

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5 ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

วิธีการรับเงินเราชนะ

◼️ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งเป็น

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
  .
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน)

◼️ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

หากผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา จะได้รับ วงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมตลอดโครงการ 7000 บาท

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

หากได้รับสิทธิ แล้วสามารถกดรับเงินใน G-Wallet โดยจะมีแถบเมนู “เราชนะ” เพิ่มขึ้นมา ดังนั้นให้กด “ใช้สิทธิ์” ได้เลย ซึ่งจะมีให้กดยอมรับข้อตกลง และยืนยันจังหวัดที่อยู่ เพิ่มเติม

ขั้นตอนการ “ใช้สิทธิ” โครงการเราชนะ ในแอปฯ เป๋าตัง

◼️ กลุ่มลงทะเบียนใหม่

หลังจากที่ลงทะเบียนในเว็บ www.เราชนะ.com แล้ว และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับเงินช่วยเหลือ งเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ รวม7,000 บาท

โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังมาก่อน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

โดยขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • กดปุ่มลงทะเบียน, กดยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์
 • กรอกข้อมูล ชื่อนามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์
 • รอรับ รหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และรอการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่

เงินที่ได้ใช้ได้ที่ไหน

สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-31 มีนาคม 2564

คำถาม-คำตอบ

Q : คนมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้าง
A : ไม่ต้องทำอะไรเลย ระบบจะพิจารณา และเติมเงินให้อัตโนมัติในบัตร

Q : คนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องโหลดแอปไหม?
A : ไม่ต้อง เอาบัตรสวัสดิการไปใช้ได้เลย

Q : เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง ร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง
A : ไม่ต้องทำอะไรเลย ถือว่ามีข้อมูลในระบบแล้ว หากไม่แน่ใจ รอตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บ เราชนะ.com อีกครั้งในวันที่ 5 ก.พ.

Q : ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนไหม?
A : ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ หากไม่เข้าในหลักเกณฑ์ เช่น มีเงินได้เกิน 3 แสนต่อปี ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ขาดคุณสมบัติ แต่ถ้าเข้าเกณฑ์ข้อกำหนดทั้ง ให้ดูว่า คุณมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ ก็ไม่ต้องทำอะไร

ถ้าไม่ใช่ ให้ดูว่า เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง/รวมโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน มาก่อน หรือไม่ ถ้าใช่ก็รอเช็คสิทธิ์อีกครั้ง 5 ก.พ.

Q : ต้องเติมเงินแบบคนละครึ่งไหม?
A : ไม่ต้อง เพราะเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ไม่เหมือนคนละครึ่ง ที่รัฐช่วยครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง

Q : ไม่มีมือถือ ลงทะเบียนยังไง
A : สำหรับผู้ที่ไม่มีมือถือ กรณีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังมาก่อน , ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง และไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ เพื่อลงทะเบียนได้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารรัฐ ตั้งแต่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป เช่น กรุงไทย, ออมสิน โดยในขณะนี้ ทางภาครัฐกำลังพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มนี้

Q : แถวบ้านไม่มีร้านธงฟ้าจะได้ใช้ไหม?
A : หากเคยใช้บริการซื้อสินค้าในร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ก็สามารถได้เลย

Q : ได้รับเงินมาต้องรีบใช้ให้หมดไหม?
A : ไม่ สามารถทบไว้ใช้ได้จนสิ้นโครงการ คือ พ.ค. 2564

Q : ไม่มีบัตรสวัสดิการ ไม่แน่ใจว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
A : กรณีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากเคยใช้แอป เป๋าตัง หรือร่วมโครงการคนละครึ่ง ให้รอเช็คสิทธิในวันที่ 5 ก.พ. ผ่านเว็บ เราชนะ.com

Q : ต้องรีบลงทะเบียนหรือไม่
A : ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องเฝ้า เพราะไม่มีจำกัดจำนวน ลงทะเบียนได้จนถึง 12 ก.พ. 64

Q : ลงทะเบียนหลายเบอร์ได้ไหม
A : ไม่ได้ เพราะจะอ้างอิงจากเลขที่บัตรประชาชน 1 คนลงได้ 1 เบอร์เท่านั้น

Q : ต้องรีบใช้เงินไหม
A : ไม่ต้องรีบใช้แม้ว่าจะเงินจะเข้าทุกสัปดาห์ก็ตาม ยอดเงินสามารถทบไปเรื่อย ๆ จนถึง สิ้นสุดโครงการ และไม่ได้มีการจำกัดวงเงินที่ใช้ต่อวัน จะใช้ได้ตามเท่าที่ได้รับในสิทธิ

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

“เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้วันนี้ วันสุดท้าย

“เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้วันนี้ วันสุดท้าย

โครงการเราชนะ มีผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 30.6 ล้านคน สำหรับกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน เงินเข้างวดแรก 4 พันบาท วันนี้ (5 มี.ค.64)

‘เราชนะ’ เงินเข้างวดที่ 2 อีก 1 พันบาท วันนี้

‘เราชนะ’ เงินเข้างวดที่ 2 อีก 1 พันบาท วันนี้

กระทรวงการคลังโอนวงเงินสิทธิ์ โครงการ 'เราชนะ' งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท วันนี้

ลงทะเบียนเราชนะ เพิ่มอีก 2 ธนาคาร ออมสินและธ.ก.ส. สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ลงทะเบียนเราชนะ เพิ่มอีก 2 ธนาคาร ออมสินและธ.ก.ส. สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าโครงการ “เราชนะ” เปิดจุดลงทะเบียน สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เพิ่มอีก 2 ธนาคาร

เตรียมตัวให้พร้อม! ‘เราชนะ’ เงินเข้าพรุ่งนี้ งวดแรก 2 พันบาท

เตรียมตัวให้พร้อม! ‘เราชนะ’ เงินเข้าพรุ่งนี้ งวดแรก 2 พันบาท

ทางรัฐบาลโอนเราชนะเข้างวดแรกจำนวน 2,000 บาท ให้ในวันพรุ่งนี้ 18 ก.พ. 64

ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ร่วม ‘โครงการเราชนะ’ รับลงทะเบียนถึงบ้าน

ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ร่วม ‘โครงการเราชนะ’ รับลงทะเบียนถึงบ้าน

โครงการเราชนะ เปิดรับลงทะเบียน​ด้วย “บัตรประชาชน” สำหรับคนไม่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน​ ในวันที่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค.64

เตรียมตัว!! ‘คนละครึ่ง’ เปิดเพิ่ม 1.34 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนพรุ่งนี้

เตรียมตัว!! ‘คนละครึ่ง’ เปิดเพิ่ม 1.34 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนพรุ่งนี้

กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ (20 ม.ค.64) ระยะที่ 2 จำนวนรวม 1.34 ล้านสิทธิ

นายกฯ กำชับคลัง เตรียมพร้อมระบบลงทะเบียน ‘เราชนะ-คนละครึ่ง’

นายกฯ กำชับคลัง เตรียมพร้อมระบบลงทะเบียน ‘เราชนะ-คนละครึ่ง’

นายกรัฐมนตรี กำชับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมระบบรองรับการลงทะเบียนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยาประชาชน

กรมสรรพากร ยัน!! เงิน คนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ยกเว้นภาษี

กรมสรรพากร ยัน!! เงิน คนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ยกเว้นภาษี

โดยมาตรการที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการช่วยเหลือ - ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่แรก

ลูกค้าดีแทคเดินทางมายังศูนย์บริการ เพื่อสอบถามและรับสิทธิ์ชดเชยจากการลงทะเบียนคนละครึ่ง

ลูกค้าดีแทคเดินทางมายังศูนย์บริการ เพื่อสอบถามและรับสิทธิ์ชดเชยจากการลงทะเบียนคนละครึ่ง

19 ธันวาคม 2563 – วันนี้ นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)…