ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 7,610
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. ศุภลักษณ์ สระบัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ. ศุภลักษณ์ สระบัว
ข้อความที่ 7,609
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. ศศิธร ปะทิรัมย์
ข้อความที่ 7,608
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด. ช.ทวีวิทย์ จันทร์ทอง
ข้อความที่ 7,607
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. ศศิธร ปะทิรัมย์
ข้อความที่ 7,606
ถวายพระพร :  ขอให้ท่านมีความสุขตลอดการไม่มีความทุกข์มีแต่ความอบอุ่นตลอดกาลนิรันดล
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ชเกียรติธนพัฒน์ สุขเพิ่ม
ข้อความที่ 7,605
ถวายพระพร :  ขิอให้รวยและขอให้มีความสุข
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุริยันห์ อินจำโรง
ข้อความที่ 7,604
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กานต์ อุไรพงศ์ ณ อยุธยา
ข้อความที่ 7,603
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อรอนงค์ อุมัษเฐียร
ข้อความที่ 7,602
ถวายพระพร :  long live the king rama ten
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  dunlayathep krairaok
ข้อความที่ 7,601
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์จงเป็นที่รักและอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนนาน ๆ ครับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พิพัทธเวศ วันนารี
ข้อความที่ 7,600
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุญเรือน เกงเกษการ
ข้อความที่ 7,599
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กชมล จิตธรรม
ข้อความที่ 7,598
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พีระพัฒน์ ชูมณี
ข้อความที่ 7,597
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ญานิกา พุ่มพิพัฒน์
ข้อความที่ 7,596
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุภาพร พิมล
ข้อความที่ 7,595
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรุจน์ นุถา
ข้อความที่ 7,594
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายขจรสณฑ์ สุขสัย
ข้อความที่ 7,593
ถวายพระพร :  พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. จิรวัฒน์ บัวจันทร์
ข้อความที่ 7,592
ถวายพระพร :  พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. จิรศิษฏ์ ศรีณะกิจจา
ข้อความที่ 7,591
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยื่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พระบุญศักดิ์ สุวรรณเจริญ