ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 7,750
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนิตยา เย็นเสมอ
ข้อความที่ 7,749
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สนั่น..ดวงเขียน..แสนจิตต์
ข้อความที่ 7,748
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จักรพงษ์ บัวชื่น
ข้อความที่ 7,747
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จักรพงษ์ บหัวล้าน
ข้อความที่ 7,746
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสุวิทย์ สารเงิน
ข้อความที่ 7,745
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นฤพนธ์ พูลสมบัติ
ข้อความที่ 7,744
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นฤพนธ์ พูลสมบัติ
ข้อความที่ 7,743
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐธยาน์ สุวรรณนิกวณิช
ข้อความที่ 7,742
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐธยาน์ สุวรรณนิกวณิช
ข้อความที่ 7,741
ถวายพระพร :  God Bless the King.
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Pramote Sùkhatùnga
ข้อความที่ 7,740
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ยิ่งยืนนาน มิ่งขวัญของปวงชาวไทยะระบารมีคุ้มครองยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปิยะนันท์ ปิยะเทศ
ข้อความที่ 7,739
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางมาลัย ใจสุดา
ข้อความที่ 7,738
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางมาลัย ใจสุดา
ข้อความที่ 7,737
ถวายพระพร :  ห ลลลลลแแแหุ ขงชก อกช งิ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  แบๆๆ
ข้อความที่ 7,736
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดกาล
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กิตติกร วรรณวสุธรและครอบครัว
ข้อความที่ 7,735
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงสุขสบาย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.พิทยา โดนโยธา
ข้อความที่ 7,734
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นส. พวงรัตน์ เรืองปรีชา
ข้อความที่ 7,733
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเพลินพิศ แสงสว่าง
ข้อความที่ 7,732
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเพลินพิศ แสงสว่าง
ข้อความที่ 7,731
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จิราวรรณ พรมงาม