ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 7,770
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนิตยา เย็นเสมอ
ข้อความที่ 7,769
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สนั่น..ดวงเขียน..แสนจิตต์
ข้อความที่ 7,768
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จักรพงษ์ บัวชื่น
ข้อความที่ 7,767
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จักรพงษ์ บหัวล้าน
ข้อความที่ 7,766
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสุวิทย์ สารเงิน
ข้อความที่ 7,765
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นฤพนธ์ พูลสมบัติ
ข้อความที่ 7,764
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นฤพนธ์ พูลสมบัติ
ข้อความที่ 7,763
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐธยาน์ สุวรรณนิกวณิช
ข้อความที่ 7,762
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐธยาน์ สุวรรณนิกวณิช
ข้อความที่ 7,761
ถวายพระพร :  God Bless the King.
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Pramote Sùkhatùnga
ข้อความที่ 7,760
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ยิ่งยืนนาน มิ่งขวัญของปวงชาวไทยะระบารมีคุ้มครองยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปิยะนันท์ ปิยะเทศ
ข้อความที่ 7,759
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางมาลัย ใจสุดา
ข้อความที่ 7,758
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางมาลัย ใจสุดา
ข้อความที่ 7,757
ถวายพระพร :  ห ลลลลลแแแหุ ขงชก อกช งิ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  แบๆๆ
ข้อความที่ 7,756
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดกาล
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กิตติกร วรรณวสุธรและครอบครัว
ข้อความที่ 7,755
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงสุขสบาย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.พิทยา โดนโยธา
ข้อความที่ 7,754
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นส. พวงรัตน์ เรืองปรีชา
ข้อความที่ 7,753
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเพลินพิศ แสงสว่าง
ข้อความที่ 7,752
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเพลินพิศ แสงสว่าง
ข้อความที่ 7,751
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จิราวรรณ พรมงาม