ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,650
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชรินทร์ทิพย์ โสนมัตร์
ข้อความที่ 25,649
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เบญจวรรณ สันฐมิตร
ข้อความที่ 25,648
ถวายพระพร :  ทรงเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รอยตรี​ ทองสุข​ โชคบัณทิต
ข้อความที่ 25,647
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอปริปรูิจงถูกประหานยสิ้น
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย อดิศร ศิริสาขา
ข้อความที่ 25,646
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสายเพชร ศรีหะ
ข้อความที่ 25,645
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.จารุวรรณ เปี่ยมพุก
ข้อความที่ 25,644
ถวายพระพร :  ขอให้ท่านทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.คณิน ทศานนท์
ข้อความที่ 25,643
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช วนากรณ์ ลาเวียง
ข้อความที่ 25,642
ถวายพระพร :  ทรงสุขภาพเเข็งเเรง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช จักรภัทร สนธิกรณ์
ข้อความที่ 25,641
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ชสาคร จันทิ
ข้อความที่ 25,640
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐวุฒิ​ ทองเอม
ข้อความที่ 25,639
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.จิรยุทธ เกษแจ่ม
ข้อความที่ 25,638
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กิตติภพ เกิดศรี
ข้อความที่ 25,637
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. ก้องภพ สุมัง
ข้อความที่ 25,636
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.กิตติคุณ ไทยสยาม
ข้อความที่ 25,635
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.พุฒิเมธ มะทอง
ข้อความที่ 25,634
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์สงฆ์พระเจริญๆ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช วรเดช ก้อนพร
ข้อความที่ 25,633
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ. ฐิติมา อร่ามชัย
ข้อความที่ 25,632
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.ทัศนศิลป์ คุ้มวงษ์
ข้อความที่ 25,631
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิรดา สาริกบุตร