ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,710
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายไชญา กุลซื่อ
ข้อความที่ 25,709
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ประกวด เซี่ยงฮ่ะ
ข้อความที่ 25,708
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.กิตติญา พุ่มรัตน์
ข้อความที่ 25,707
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วิภาวรรณ จันกนก
ข้อความที่ 25,706
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา
ข้อความที่ 25,705
ถวายพระพร :  ขอถวายพระพร ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นันท์ชวัล พิพิธเรืองทวีและครอบครัว
ข้อความที่ 25,704
ถวายพระพร :  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ว่าที่ร้อยตรีอดุลเดช ซาแหละ
ข้อความที่ 25,703
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางปัทมาพร นิยะรัตน์
ข้อความที่ 25,702
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริฐยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายภูวเดช วินทะไชย
ข้อความที่ 25,701
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เเละพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.ฐิติ สุจิมหันต์
ข้อความที่ 25,700
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บริษัท ไอ ภูเก็ต จำกัด
ข้อความที่ 25,699
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวปิยะธิดา เมฆากุล
ข้อความที่ 25,698
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุวัฒน์ จัดสุจิต
ข้อความที่ 25,697
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายประสิทธิ์ จัดสุจิต
ข้อความที่ 25,696
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายนัน จัดสุจิต
ข้อความที่ 25,695
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางจิตนา จัดสุจิต
ข้อความที่ 25,694
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพเจ้านายศุภชัย จัดสุจิต นักศึกษาฝึกงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
ข้อความที่ 25,693
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอาภรณ์ ทุ่มนวล
ข้อความที่ 25,692
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวฐาธิตา. พูนจันทร์
ข้อความที่ 25,691
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายบัณฑิต สูงสนิท