ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,710
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสมจิตร กรอบพุดซา
ข้อความที่ 25,709
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พลฯธีระรัชต์ ศรีอารยางกูร
ข้อความที่ 25,708
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พลฯธัญญะ นวลหงษ์
ข้อความที่ 25,707
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเจียม มหาโชคชัย
ข้อความที่ 25,706
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พลฯเพลิน ช่วยงาน
ข้อความที่ 25,705
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พลฯอุดมลักษณ์ อุปพระจันทร์
ข้อความที่ 25,704
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สิบตรีสำเริง ดอกกระโทก
ข้อความที่ 25,703
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุพงศ์ จันทร์เทพ
ข้อความที่ 25,702
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายฉัตรชัย มะเริงสิทธิ์
ข้อความที่ 25,701
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธนกร พรประสิทธิ์
ข้อความที่ 25,700
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายประคอง สำราญ
ข้อความที่ 25,699
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิริวรรณ. เพชรทิพย์
ข้อความที่ 25,698
ถวายพระพร :  ขอพระองศ์ทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพระเจ้า สุกัญญา ทองมีศรี
ข้อความที่ 25,697
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายโสภา บรรเทาทัน
ข้อความที่ 25,696
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุชา หาคำบุตร
ข้อความที่ 25,695
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส แอะเซอะ
ข้อความที่ 25,694
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายนัณฐพงษ์ สอนวงค์แก้ว
ข้อความที่ 25,693
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพงษ์วิพัฒน์ จงรักษ์
ข้อความที่ 25,692
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญและ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส อลิษา พันพู
ข้อความที่ 25,691
ถวายพระพร :  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระสยามเทวาธิราช โปรดประธานชัยมงคลและอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงปลอดภัย มีพระพลานามัยดี และทรงพระเกษมสำราญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน พระพุทธเจ้าข้าฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รชนีกร สีหราช