ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 10
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชรินทร์ทิพย์ โสนมัตร์
ข้อความที่ 9
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เบญจวรรณ สันฐมิตร
ข้อความที่ 8
ถวายพระพร :  ทรงเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รอยตรี​ ทองสุข​ โชคบัณทิต
ข้อความที่ 7
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอปริปรูิจงถูกประหานยสิ้น
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย อดิศร ศิริสาขา
ข้อความที่ 6
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสายเพชร ศรีหะ
ข้อความที่ 5
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.จารุวรรณ เปี่ยมพุก
ข้อความที่ 4
ถวายพระพร :  ขอให้ท่านทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.คณิน ทศานนท์
ข้อความที่ 3
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช วนากรณ์ ลาเวียง
ข้อความที่ 2
ถวายพระพร :  ทรงสุขภาพเเข็งเเรง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช จักรภัทร สนธิกรณ์
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ชสาคร จันทิ
ข้อความที่ 0
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐวุฒิ​ ทองเอม
ข้อความที่ -1
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.จิรยุทธ เกษแจ่ม
ข้อความที่ -2
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กิตติภพ เกิดศรี
ข้อความที่ -3
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. ก้องภพ สุมัง
ข้อความที่ -4
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.กิตติคุณ ไทยสยาม
ข้อความที่ -5
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.พุฒิเมธ มะทอง
ข้อความที่ -6
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์สงฆ์พระเจริญๆ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช วรเดช ก้อนพร
ข้อความที่ -7
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ. ฐิติมา อร่ามชัย
ข้อความที่ -8
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.ทัศนศิลป์ คุ้มวงษ์
ข้อความที่ -9
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิรดา สาริกบุตร