ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 30
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอรุณ ครุธน้อย
ข้อความที่ 29
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอรุณ ครุธน้อย
ข้อความที่ 28
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กรณ์ นภาวรานนท์
ข้อความที่ 27
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กฤษฎา ทวานนท์
ข้อความที่ 26
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุภกิจ ปภารักษ์
ข้อความที่ 25
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วสันต์ วงศ์เเสนศรี
ข้อความที่ 24
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฏฐกร วงศ์ศรีพรม
ข้อความที่ 23
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฏฐกร วงศ์ศรีพรม
ข้อความที่ 22
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.สรพิชัย เอียดเหตุ
ข้อความที่ 21
ถวายพระพร :  ขอให้ทั้นดูเเลเราทุกคนตรอดไปขอให้ทั้นมีอายุยาวนานเเละขอให้ทั้นมีความสุขตรอดไปอย่าละทิ้งประชาชนนะครับจากเด็กชายสรพิชัยเอียดเหตุ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.สรพิชัย เอียดเหตุ
ข้อความที่ 20
ถวายพระพร :  Long live the king.
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Kanya Ngao-osa
ข้อความที่ 19
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
ข้อความที่ 18
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กรวิชญ์ ดุลยสันติ
ข้อความที่ 17
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ราตรี ผูกพันธ์
ข้อความที่ 16
ถวายพระพร :  ขอทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  หฤทัย
ข้อความที่ 15
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  nutthachayada rajchawail
ข้อความที่ 14
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวฉัตรชณาธนิษฐ์ ไหมสุวรรณ
ข้อความที่ 13
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายไพรโรจน์ นามศรีอุ่น
ข้อความที่ 12
ถวายพระพร :  ข้อพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชัยโยกอบกำ
ข้อความที่ 11
ถวายพระพร :  ขอทรงพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส รัชนี อินพร