ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 30
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญให้แก่ชาวไทยทุกๆคน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.วรวรรณ ศรีทรงเมือง
ข้อความที่ 29
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เลมอน อนันต์นิธิมาศ
ข้อความที่ 28
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เลมอน อนันต์นิธิมาศ
ข้อความที่ 27
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ
ข้อความที่ 26
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สราวุธ บำรุงมิตร
ข้อความที่ 25
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สราวุธ บำรุงมิตร
ข้อความที่ 24
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของชาวประชามีพลานามัยแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คุณ เรวัตร บุตรติลา
ข้อความที่ 23
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว นาตยา บุญเทศ
ข้อความที่ 22
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สำรวย ปานอีเม้ง
ข้อความที่ 21
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาง บุบผา ปานอีเม้ง
ข้อความที่ 20
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว นนธิชา ปานอีเม้ง
ข้อความที่ 19
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายปฐมพงษ์ บุญปวน
ข้อความที่ 18
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายปฐมพงษ์ บุญปวน
ข้อความที่ 17
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญบารมีแผ่ไพศาล ปกบ้านคุ้มเมืองและประชาราษฎร์เจริญรุ่งเรืองสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางปราณี วิริยะ
ข้อความที่ 16
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอัญชลี วงษ์ขันธ์
ข้อความที่ 15
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สุวรรณ แซ่ลิ้ม
ข้อความที่ 14
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  sura447
ข้อความที่ 13
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  sura447
ข้อความที่ 12
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายณัฐวุฒิ หริรักษ์
ข้อความที่ 11
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาง ชุติมา. หริรักษ์