ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 70
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอรุณ ครุธน้อย
ข้อความที่ 69
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอรุณ ครุธน้อย
ข้อความที่ 68
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กรณ์ นภาวรานนท์
ข้อความที่ 67
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กฤษฎา ทวานนท์
ข้อความที่ 66
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุภกิจ ปภารักษ์
ข้อความที่ 65
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วสันต์ วงศ์เเสนศรี
ข้อความที่ 64
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฏฐกร วงศ์ศรีพรม
ข้อความที่ 63
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฏฐกร วงศ์ศรีพรม
ข้อความที่ 62
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.สรพิชัย เอียดเหตุ
ข้อความที่ 61
ถวายพระพร :  ขอให้ทั้นดูเเลเราทุกคนตรอดไปขอให้ทั้นมีอายุยาวนานเเละขอให้ทั้นมีความสุขตรอดไปอย่าละทิ้งประชาชนนะครับจากเด็กชายสรพิชัยเอียดเหตุ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.สรพิชัย เอียดเหตุ
ข้อความที่ 60
ถวายพระพร :  Long live the king.
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Kanya Ngao-osa
ข้อความที่ 59
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
ข้อความที่ 58
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กรวิชญ์ ดุลยสันติ
ข้อความที่ 57
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ราตรี ผูกพันธ์
ข้อความที่ 56
ถวายพระพร :  ขอทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  หฤทัย
ข้อความที่ 55
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  nutthachayada rajchawail
ข้อความที่ 54
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวฉัตรชณาธนิษฐ์ ไหมสุวรรณ
ข้อความที่ 53
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายไพรโรจน์ นามศรีอุ่น
ข้อความที่ 52
ถวายพระพร :  ข้อพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชัยโยกอบกำ
ข้อความที่ 51
ถวายพระพร :  ขอทรงพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส รัชนี อินพร