ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 70
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายไชญา กุลซื่อ
ข้อความที่ 69
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ประกวด เซี่ยงฮ่ะ
ข้อความที่ 68
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.กิตติญา พุ่มรัตน์
ข้อความที่ 67
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วิภาวรรณ จันกนก
ข้อความที่ 66
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา
ข้อความที่ 65
ถวายพระพร :  ขอถวายพระพร ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นันท์ชวัล พิพิธเรืองทวีและครอบครัว
ข้อความที่ 64
ถวายพระพร :  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ว่าที่ร้อยตรีอดุลเดช ซาแหละ
ข้อความที่ 63
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางปัทมาพร นิยะรัตน์
ข้อความที่ 62
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริฐยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายภูวเดช วินทะไชย
ข้อความที่ 61
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เเละพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.ฐิติ สุจิมหันต์
ข้อความที่ 60
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บริษัท ไอ ภูเก็ต จำกัด
ข้อความที่ 59
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวปิยะธิดา เมฆากุล
ข้อความที่ 58
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุวัฒน์ จัดสุจิต
ข้อความที่ 57
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายประสิทธิ์ จัดสุจิต
ข้อความที่ 56
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายนัน จัดสุจิต
ข้อความที่ 55
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางจิตนา จัดสุจิต
ข้อความที่ 54
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพเจ้านายศุภชัย จัดสุจิต นักศึกษาฝึกงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
ข้อความที่ 53
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอาภรณ์ ทุ่มนวล
ข้อความที่ 52
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวฐาธิตา. พูนจันทร์
ข้อความที่ 51
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายบัณฑิต สูงสนิท