ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 110
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสถาพร อร่ามเรือง
ข้อความที่ 109
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย นครินทร์ เวศอุไร
ข้อความที่ 108
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย จักรพงษ์ ทั่งจันทร์แเดง และครอบครัว
ข้อความที่ 107
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว วารินทร์ ทองย้อย
ข้อความที่ 106
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภูมินทร์ สรรพวงค์
ข้อความที่ 105
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวิชัย จันทพรม
ข้อความที่ 104
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายดิเรก กลิ่นหอม และครอบครัว
ข้อความที่ 103
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุภาพ ปิติรัตนวรนาท
ข้อความที่ 102
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุรักษ์ ปิติรัตนวรนาท
ข้อความที่ 101
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพิทักษ์ ปิติรัตนวรนาท
ข้อความที่ 100
ถวายพระพร :  ขอพระองค์พระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ดาบตำรวจ วิษณุพงศ์ จันทรชม พร้อมครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดาบตำรวจ วิษณุพงศ์ จันทร์ชม
ข้อความที่ 99
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  โสภา อัตตโนคติ
ข้อความที่ 98
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  โสภา อัตตโนคติ
ข้อความที่ 97
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  โสภา อัตตโนคติ
ข้อความที่ 96
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ long live the king....king of Thailand...
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ขัตติยะ เวฬุวนารักษ์
ข้อความที่ 95
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.กฤตพล คมคาย และครอบครัว
ข้อความที่ 94
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ
ข้อความที่ 93
ถวายพระพร :  ขอทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป-ขอทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สืบศักดิ์
ข้อความที่ 92
ถวายพระพร :  ขอทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป-ขอทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สืบศักดิ์
ข้อความที่ 91
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย วิลสิต เลิศรัศมีรุ่งเรือง