ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,730
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญให้แก่ชาวไทยทุกๆคน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.วรวรรณ ศรีทรงเมือง
ข้อความที่ 25,729
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เลมอน อนันต์นิธิมาศ
ข้อความที่ 25,728
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เลมอน อนันต์นิธิมาศ
ข้อความที่ 25,727
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ
ข้อความที่ 25,726
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สราวุธ บำรุงมิตร
ข้อความที่ 25,725
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สราวุธ บำรุงมิตร
ข้อความที่ 25,724
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของชาวประชามีพลานามัยแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คุณ เรวัตร บุตรติลา
ข้อความที่ 25,723
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว นาตยา บุญเทศ
ข้อความที่ 25,722
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สำรวย ปานอีเม้ง
ข้อความที่ 25,721
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาง บุบผา ปานอีเม้ง
ข้อความที่ 25,720
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว นนธิชา ปานอีเม้ง
ข้อความที่ 25,719
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายปฐมพงษ์ บุญปวน
ข้อความที่ 25,718
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายปฐมพงษ์ บุญปวน
ข้อความที่ 25,717
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญบารมีแผ่ไพศาล ปกบ้านคุ้มเมืองและประชาราษฎร์เจริญรุ่งเรืองสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางปราณี วิริยะ
ข้อความที่ 25,716
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอัญชลี วงษ์ขันธ์
ข้อความที่ 25,715
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สุวรรณ แซ่ลิ้ม
ข้อความที่ 25,714
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  sura447
ข้อความที่ 25,713
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  sura447
ข้อความที่ 25,712
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายณัฐวุฒิ หริรักษ์
ข้อความที่ 25,711
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาง ชุติมา. หริรักษ์