ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,730
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชรินทร์ทิพย์ โสนมัตร์
ข้อความที่ 25,729
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เบญจวรรณ สันฐมิตร
ข้อความที่ 25,728
ถวายพระพร :  ทรงเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รอยตรี​ ทองสุข​ โชคบัณทิต
ข้อความที่ 25,727
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอปริปรูิจงถูกประหานยสิ้น
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย อดิศร ศิริสาขา
ข้อความที่ 25,726
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสายเพชร ศรีหะ
ข้อความที่ 25,725
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.จารุวรรณ เปี่ยมพุก
ข้อความที่ 25,724
ถวายพระพร :  ขอให้ท่านทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.คณิน ทศานนท์
ข้อความที่ 25,723
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช วนากรณ์ ลาเวียง
ข้อความที่ 25,722
ถวายพระพร :  ทรงสุขภาพเเข็งเเรง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช จักรภัทร สนธิกรณ์
ข้อความที่ 25,721
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ชสาคร จันทิ
ข้อความที่ 25,720
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐวุฒิ​ ทองเอม
ข้อความที่ 25,719
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.จิรยุทธ เกษแจ่ม
ข้อความที่ 25,718
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กิตติภพ เกิดศรี
ข้อความที่ 25,717
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. ก้องภพ สุมัง
ข้อความที่ 25,716
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.กิตติคุณ ไทยสยาม
ข้อความที่ 25,715
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.พุฒิเมธ มะทอง
ข้อความที่ 25,714
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์สงฆ์พระเจริญๆ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช วรเดช ก้อนพร
ข้อความที่ 25,713
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ. ฐิติมา อร่ามชัย
ข้อความที่ 25,712
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.ทัศนศิลป์ คุ้มวงษ์
ข้อความที่ 25,711
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิรดา สาริกบุตร