บัตรทอง ปี 2563 สิทธิประโยชน์บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ บัตรทอง

เพิ่ม!! สิทธิประโยชน์บัตรทอง ปี 2563 มีอะไรบ้าง สิทธิที่ทุกคนควรรู้ไว้

คัดลอก URL แล้ว

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ดูแลประชากรทุกกลุ่ม ทั้งยาราคาแพง จัดระบบดูแลรักษา ส่งเสริมป้องกันโรค พร้อมปรับระบบเบิกจ่ายเพื่อหน่วยบริการ และนี่คือ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

สิทธิประโยชน์บัตรทอง

สิทธิประโยชน์บัตรทอง สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย

  1. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ยาออกทรีโอไทด์ แอซีเทต เป็นยาจำเป็นที่มีราคาแพง ในบัญชียา จ (2) ได้แก่ ยาออกทรีโอไทด์ แอซีเทต (Octreotide acetate) ใช้รักษาผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly) ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้วแต่ระดับฮอร์โมน GH และ IGF ยังสูงอยู่ ซึ่งโรคอะโครเมกาลีมีสาเหตุมาจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยสร้างโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) มากกว่าคนปกติทั่วไป
  2. ขยายระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิและทุกกลุ่มวัย
  3. การรักษาโรคหายาก (Rare Disease) ได้จัดระบบการรักษาโรคหายากในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง ตรวจยืนยัน รักษาพยาบาล และติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ ที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคหายากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงยาที่ไม่มีขายในประเทศไทย ทั้งโรคเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
  4. การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือยาเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ 2,000 ราย เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์

สิทธิประโยชน์บัตรทอง

สิทธิประโยชน์บัตรทองสำหรับเด็ก

  1. เพิ่มยาริทูซิแมบ (Rituximab) รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด NHL (Non-Hodgkin lymphoma) ในเด็ก ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในไทย
  2. เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus Vaccine) ในทารกอายุ 2-6 เดือน ซึ่งโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
  3. เพิ่มรายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และเพิ่มรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี

สิทธิประโยชน์บัตรทอง

สิทธิประโยชน์บัตรทองสำหรับผู้หญิง

  1. เพิ่มสิทธิการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) เป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้เร็วก่อนลุกลาม ช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลงเมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน ทั้งยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน
  2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ผู้ต้องขัง

สิทธิประโยชน์บัตรทอง สำหรับผู้ต้องขัง

ตรวจคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาทันท่วงที ลดการแพร่เชื้อเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติร่วมยุติปัญหาวัณโรค

หน่วยบริการสาธารณสุข

ปรับระบบการเบิกจ่ายโดยเพิ่มเติมรายการเบิกจ่ายตามรายการ (Fee Schedule) 3 รายการ

1.บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์

2.รายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี

3.รายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี


แท็ก: HEALTH , , ,
WRITER

RELATED

X