ค่าพยาบาลปี 63 ประกันสังคม ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนเฮ!! ประกันสังคม เพิ่มอัตราค่าพยาบาลปี 63 เป็น 3,959 บาท/คน/ปี

คัดลอก URL แล้ว

ได้มีการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2563 ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 242 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ 163 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 79 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เกิดความมั่นใจในการรับบริการทางการแพทย์ ซึ่งในการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2563 ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมในครั้งนี้ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายกรณีค่าบริการทางการแพทย์ โดยเฉลี่ยอัตรา 3,959 บาท /คน/ปี

1. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา

1.1 กรณีเหมาจ่าย ให้แก่สถานพยาบาลตามจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน อัตรา 1,640 บาท/คน/ปี
1.2 กรณีผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) อัตรา 746 บาท/คน/ปี
1.3 กรณีผู้ป่วยนอก ที่สถานพยาบาลต้องมีภาระการรักษาผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคเรื้อรังอัตรา 453 บาท/คน/ปี รวมจ่ายให้สถานพยาบาลคู่สัญญา อัตรา 2,839 บาท/คน/ปี

ประกันสังคม
ประกันสังคม

2. ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย

แยกกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาโรค การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง การบำบัดทดแทนไต ค่ายานอกบัญชียาหลัก จ(2) ค่ายาต้านไวรัส ค่ายามะเร็งและรังสีรักษา กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก กรณีเปลี่ยนกระจกตา กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ กรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูด ฟันเทียม) กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าบริการฝากครรภ์ กรณีค่ารักษาพยาบาลสูงเกิน 1 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน

การปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ เหตุจากสำนักงานประกันสังคมมีผู้ประกันตนที่สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ภาวะเงินเฟ้อ อัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการรักษาเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้สถานพยาบาลคู่สัญญาต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และให้การดูแลผู้ประกันตนที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการรับบริการทางการแพทย์ คณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) จึงมีมติเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์


แท็ก: HEALTH , , ,
WRITER

RELATED

แรงงานคนบันเทิงกลางคืน วันนี้ (14 ม.ค.65) วันสุดท้าย รีบสมัคร ม.40 ด่วน! ก่อนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

แรงงานคนบันเทิงกลางคืน วันนี้ (14 ม.ค.65) วันสุดท้าย รีบสมัคร ม.40 ด่วน! ก่อนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง มาตรการเยียวยาประกันสังคม คนบันเทิงกลางคืน หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 เห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ…

เริ่มโอนเงินเยียวยา แรงงาน-ผู้ประกอบการสถานบันเทิง วันนี้ 5,000 บาท/คน

เริ่มโอนเงินเยียวยา แรงงาน-ผู้ประกอบการสถานบันเทิง วันนี้ 5,000 บาท/คน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เร่งเยียวยาคนทำงานบันเทิง และอาชีพอิสระสถานบันเทิง ม. 33 /39 และ 40 สำนักงานประกันสังคมเตรียมโอน 5,000 บาท ต่อคน โอนรอบแรกวันนี้

รมว.สุขาติ กำชับ สปส. เร่งประชุมหารือผู้แทนสมาคมดนตรีและสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงเตรียมเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืน

รมว.สุขาติ กำชับ สปส. เร่งประชุมหารือผู้แทนสมาคมดนตรีและสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงเตรียมเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืน

ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีความห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องแรงงาน พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 ให้ได้รับการเยียวยาทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และคนทำงาน ในกิจการสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ด้าน นายสุชาติ…

สปส.แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) พร้อมนำส่งเงินสมทบตามความเป็นจริงให้ครบ เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

สปส.แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) พร้อมนำส่งเงินสมทบตามความเป็นจริงให้ครบ เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ให้ครบทุกคนโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามกฎหมายประกันสังคมได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป…

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคน ให้มีสุขภาพที่ดี โดยสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง…

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่จังหวัดชุมพร

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี…

เลขาธิการ สปส.ลุยตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการ “Factory Sandbox”ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

เลขาธิการ สปส.ลุยตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการ “Factory Sandbox”ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

​เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมโรงงาน ตามโครงการ “Factory Sandbox” ณ…

31 ต.ค.นี้ วันสุดท้าย!! ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40

31 ต.ค.นี้ วันสุดท้าย!! ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40

ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยารอบ 2 ม.33 / ม.39 / ม.40 ภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้

ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยารอบ 2 ม.33 / ม.39 / ม.40 ภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้

มีผู้ประกันตนบางส่วนที่พบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ แต่ได้รับแจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” จึงพลาดการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา

X