11 วัคซีนผู้ใหญ่ พร้อมราคา ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน ปี 2562

การฉีด วัคซีนในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป ที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลการเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ เพราะบางโรคควรตรวจเช็คการฉีดวัคซีนอีกครั้งเพื่อหาภูมิคุ้มกันว่ามีแล้วหรือไม่

วัคซีนโรคอีสุกอีใส

ควรฉีดสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ใหญ่ โดยให้วัคซีน 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่มีประวัติเคยเป็นโรคมาก่อนควรตรวจ ภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อนฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 800-1000 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 1300 – 2000 บาท

วัคซีนป้องกันเอชพีวี

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ ฉีดเข้ากล้าม 1 เข็มเดือนที่ 0, 2, 6 และวัคซีนเอชพีวี ชนิด 2 สายพันธุ์ โดยฉีดเข้ากล้าม 1 เข็ม เดือนที่ 0, 1, 6 ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเอชพีวีในสตรีตั้งครรภ์ หลังฉีดวัคซีนแล้วยังต้องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอทุกปี
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 2,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 3,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

วัคซีนหัด-คางทูม–หัดเยอรมัน

ควรฉีดสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นโรคเหล่านี้มาก่อน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ กรณีมีการระบาดให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 300-700 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 500-1200 บาท

วัคซีนบาดทะยัก โรคคอตีบ และไอกรน

ต้องฉีดวันซีนทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่สอง 6-12 เดือน โดยแนะนำให้ฉีดทุก 10 ปี เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 700 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 1,000 บาท

วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีดทุกปี โดยเฉพาะควรฉีดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เชื้อไข้หวัดใหญ่พบได้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนและช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนทุกปีแม้จะเป็นสายพันธุ์เดิมของวัคซีนที่เคยฉีดก่อนหน้านี้
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 500-600 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 400-1,500 บาท

วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบเอ

โรคนี้ติดต่อได้ทางอาหารและน้ำดื่ม ผู้ที่ควรฉีดวัคซีนคือผู้ที่ไม่เคยรับเชื้อมาก่อนโดยเฉพาะในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น และกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง เช่น รักร่วมเพศ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคนี้สูง วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอจะฉีดที่กล้ามเนื้อต้นแขน โดยฉีด 2 ครั้้ง ห่างกัน 6-12 เดือน และจะมีภูคุ้มกันนานเกิน 10 ปี
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 1,800 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 2,000 บาท

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โรคนี้ติดต่อได้ทางอาหารและน้ำดื่ม แนะนำให้ฉีดในผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่าย
ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด รักร่วมเพศ ผู้ป่วยโรคไตที่ทำการฟอกไต การฉีดวัคซีนประกอบด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 3 ครั้ง ครั้งที่ 0, 1 และ 6 เดือน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 300-500 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 600-1200 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

วัคซีนโรคงูสวัด

แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี เพราะภูมิต้านทานต่ำมีความเสี่ยงเกิดโรคนี้ได้สูงมาก โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังจำนวน 1 เข็มครั้งเดียว วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดสามารถให้ในผู้สูงอายุได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเคยเป็นโรคงูสวัดหรืออีสุกอีใสมาก่อน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 4,800 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 5,000-6,000 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ผู้ที่ควรฉีดวันซีนโรคปอดอักเสบ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือในผู้ป่วยอายุ 19-64 ปีที่มีโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ และผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 2,000 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 3,000-5,000 บาท

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากผลจากการติดเชื้อจะทำให้ระบบประสาทถูกทำลายและตายได้ในที่สุด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสโรค จะต้องฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง เข็มแรก คือวันที่ไปพบแพทย์ เข็มที่ 2 ถัดออกไปจากเข็มแรก 7 วัน เข็มสุดท้าย คือวันที่ 21 หรือ 28 หลังจากนั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าไปตลอดชีวิต แต่เมื่อถูกสุนัขกัดก็จะต้องไปให้แพทย์ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1 เข็ม
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 300-500 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ  700- 900 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

สามารถป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ โดยผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งแนะนำให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ 9-45 ปี
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 2,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคา 3,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

เรียบเรียงโดย Health Mthai Team

WRITER

RELATED

แอสตร้าเซนเนก้า ยืนยันส่งมอบวัคซีนให้คนไทยได้ตามกำหนด เดือนมิถุนายนนี้

แอสตร้าเซนเนก้า ยืนยันส่งมอบวัคซีนให้คนไทยได้ตามกำหนด เดือนมิถุนายนนี้

แอสตร้าเซนเนก้าเผย การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ยืนยันพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนล็อตแรก

สสจ. ลำปางแจงกรณี พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีน

สสจ. ลำปางแจงกรณี พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีน

โดยมีรายงานการพบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 10 ราย ในวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา

‘อนุทิน’ ลั่น!! ไทยไม่ได้เป็นพื้นที่ทดลองวัคซีนโควิด

‘อนุทิน’ ลั่น!! ไทยไม่ได้เป็นพื้นที่ทดลองวัคซีนโควิด

'อนุทิน' เผย ตามแผนเดิม ไทยจะได้รับวัคซีนภายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นแผนการหลัก ยืนยันรัฐบาลจะเลือกสิ่งที่ดีเหมาะสมมีประสิทธิภาพปลอดภัยมาให้คนไทย

6 ข้อควรรู้ เช็กร่างกายให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

6 ข้อควรรู้ เช็กร่างกายให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

ฉีดวัคซีน COVID-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร? “ใคร” บ้าง ที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน โควิด19 ถ้ามีอาการป่วยด้วยโรคร้ายแรงมีผลข้างเคียงอะไรมั้ย?

What We Know : วัคซีนโควิด-19 SinoVac

What We Know : วัคซีนโควิด-19 SinoVac

ปมวัคซีนโควิด-19 ของ SinoVac ที่เรารู้และอยากให้คุณรู้

จีนอนุมัติจำหน่ายวัคซีนวัคซีนโควิด-19 พัฒนาเองตัวแรก

จีนอนุมัติจำหน่ายวัคซีนวัคซีนโควิด-19 พัฒนาเองตัวแรก

หลังผลการทดสอบพบว่า วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงถึง 79.34%

สหราชอาณาจักรอนุมัติ วัคซีนโควิด-19 ของออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา

สหราชอาณาจักรอนุมัติ วัคซีนโควิด-19 ของออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา

โดยได้สั่งซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกา 100 ล้านโดส สำหรับประชาชน 50 ล้านคน

What We Know : วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลไทยลงนามจองซื้อ

What We Know : วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลไทยลงนามจองซื้อ

วันนี้ (27 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีการลงนามจองซื้อวัคซีนโควิด-19 จากรบริษัทแอสตร้า เซนเนก้า จากประเทศสวีเดน ซึ่งคาดการณ์กันว่า ในช่วงกลางปีหน้า คนไทยจะมีวัคซีนได้รับวัคซีนโควิด-19 เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่ไทยกำลังจองซื้อ วัคซีนโควิด-19…

สรุปความเสี่ยงฉีดหรือไม่ฉีด วัคซีนมะเร็งปากมดลูก อันไหนเสี่ยงกว่า

สรุปความเสี่ยงฉีดหรือไม่ฉีด วัคซีนมะเร็งปากมดลูก อันไหนเสี่ยงกว่า

มะเร็งปากมดลูก จัดเป็นโรคมะเร็งที่พบมากในกลุ่มผู้หญิงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม