11 วัคซีนผู้ใหญ่ พร้อมราคา ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน ปี 2562

คัดลอก URL แล้ว

การฉีด วัคซีนในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป ที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลการเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ เพราะบางโรคควรตรวจเช็คการฉีดวัคซีนอีกครั้งเพื่อหาภูมิคุ้มกันว่ามีแล้วหรือไม่

วัคซีนโรคอีสุกอีใส

ควรฉีดสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ใหญ่ โดยให้วัคซีน 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่มีประวัติเคยเป็นโรคมาก่อนควรตรวจ ภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อนฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 800-1000 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 1300 – 2000 บาท

วัคซีนป้องกันเอชพีวี

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ ฉีดเข้ากล้าม 1 เข็มเดือนที่ 0, 2, 6 และวัคซีนเอชพีวี ชนิด 2 สายพันธุ์ โดยฉีดเข้ากล้าม 1 เข็ม เดือนที่ 0, 1, 6 ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเอชพีวีในสตรีตั้งครรภ์ หลังฉีดวัคซีนแล้วยังต้องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอทุกปี
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 2,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 3,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

วัคซีนหัด-คางทูม–หัดเยอรมัน

ควรฉีดสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นโรคเหล่านี้มาก่อน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ กรณีมีการระบาดให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 300-700 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 500-1200 บาท

วัคซีนบาดทะยัก โรคคอตีบ และไอกรน

ต้องฉีดวันซีนทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่สอง 6-12 เดือน โดยแนะนำให้ฉีดทุก 10 ปี เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 700 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 1,000 บาท

วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีดทุกปี โดยเฉพาะควรฉีดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เชื้อไข้หวัดใหญ่พบได้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนและช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนทุกปีแม้จะเป็นสายพันธุ์เดิมของวัคซีนที่เคยฉีดก่อนหน้านี้
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 500-600 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 400-1,500 บาท

วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบเอ

โรคนี้ติดต่อได้ทางอาหารและน้ำดื่ม ผู้ที่ควรฉีดวัคซีนคือผู้ที่ไม่เคยรับเชื้อมาก่อนโดยเฉพาะในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น และกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง เช่น รักร่วมเพศ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคนี้สูง วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอจะฉีดที่กล้ามเนื้อต้นแขน โดยฉีด 2 ครั้้ง ห่างกัน 6-12 เดือน และจะมีภูคุ้มกันนานเกิน 10 ปี
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 1,800 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 2,000 บาท

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โรคนี้ติดต่อได้ทางอาหารและน้ำดื่ม แนะนำให้ฉีดในผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่าย
ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด รักร่วมเพศ ผู้ป่วยโรคไตที่ทำการฟอกไต การฉีดวัคซีนประกอบด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 3 ครั้ง ครั้งที่ 0, 1 และ 6 เดือน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 300-500 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 600-1200 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

วัคซีนโรคงูสวัด

แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี เพราะภูมิต้านทานต่ำมีความเสี่ยงเกิดโรคนี้ได้สูงมาก โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังจำนวน 1 เข็มครั้งเดียว วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดสามารถให้ในผู้สูงอายุได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเคยเป็นโรคงูสวัดหรืออีสุกอีใสมาก่อน
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 4,800 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 5,000-6,000 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ผู้ที่ควรฉีดวันซีนโรคปอดอักเสบ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือในผู้ป่วยอายุ 19-64 ปีที่มีโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ และผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 2,000 บาท
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 3,000-5,000 บาท

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากผลจากการติดเชื้อจะทำให้ระบบประสาทถูกทำลายและตายได้ในที่สุด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสโรค จะต้องฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง เข็มแรก คือวันที่ไปพบแพทย์ เข็มที่ 2 ถัดออกไปจากเข็มแรก 7 วัน เข็มสุดท้าย คือวันที่ 21 หรือ 28 หลังจากนั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าไปตลอดชีวิต แต่เมื่อถูกสุนัขกัดก็จะต้องไปให้แพทย์ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1 เข็ม
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 300-500 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ  700- 900 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

สามารถป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ โดยผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งแนะนำให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ 9-45 ปี
โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 2,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
โรงพยาบาลเอกชน ราคา 3,000 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

เรียบเรียงโดย Health Mthai Team


แท็ก: HEALTH , , , , ,
WRITER

RELATED

แพทย์เตือน ไข้หวัดใหญ่กำลังมา ย้ำกลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดความเสี่ยง Flurona

แพทย์เตือน ไข้หวัดใหญ่กำลังมา ย้ำกลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดความเสี่ยง Flurona

ไข้หวัดใหญ่กำลังมา เด็กเสี่ยงติดกว่าผู้ใหญ่ 4 เท่า ฉีดเพื่อลดความเสี่ยง Flurona และสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนโควิด-19 ในวันเดียวได้

ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประเด็นสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ ผู้ผลิตวัคซีนยังคงเร่งศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงสูตรของวัคซีนในการต่อสู้กับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า การฉีดวัคซีนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดอัตราการเสียชีวิต และการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19 วัคซีนที่มีใช้อยู่ในขณะนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดอัตราการตายและการป่วยรุนแรงได้ ความกังวลอีกส่วนหนึ่ง คือการที่ไวรัสจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีการใช้งานกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในขณะนี้ ทางทีมนักวิจัยยังคงเร่งในการศึกษาเพิ่มเติมและทดสอบว่า…

7 เรื่องที่ควรรู้ มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้! รู้เท่าทันเพื่อห่างไกล

7 เรื่องที่ควรรู้ มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้! รู้เท่าทันเพื่อห่างไกล

สิ่งที่หลายคนไม่ทราบ คือ มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดที่ป้องกันได้ นอกจากนี้ ยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคได้ด้วย

ไขข้อสงสัย “แพ้ไข่” ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้หรือไม่?

ไขข้อสงสัย “แพ้ไข่” ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้หรือไม่?

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน มีส่วนประกอบของโปรตีนจากไข่ "แพ้ไข่" ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้หรือไม่?

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

โดยลดปริมาณเหลือ 10 ไมโครกรัม จำนวน 2 โดส เตรียมยื่น FDA สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้งานฉุกเฉิน

เปิดหลักเกณฑ์ใหม่การฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้บุคลากรทางการแพทย์

เปิดหลักเกณฑ์ใหม่การฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้บุคลากรทางการแพทย์

มติจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้คำแนะนำการให้วัคซีนไฟเซอร์ ในบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

‘กรมการแพทย์’ ประกาศฉีดวัคซีนโควิด 19 สลับยี่ห้อ เริ่มวันนี้ [19 ก.ค.64]

‘กรมการแพทย์’ ประกาศฉีดวัคซีนโควิด 19 สลับยี่ห้อ เริ่มวันนี้ [19 ก.ค.64]

กรมการแพทย์ ประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด19 สามารถ ออกกำลังกายได้ไหม

ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด19 สามารถ ออกกำลังกายได้ไหม

แม้ว่าจะยังไม่มีข้อบ่งชี้จากวิจัยทางการแพทย์อย่างเป็นทางการว่า ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด19 สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติหรือไม่นั้น แต่ก็มีงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยพัฒนาประสิทธิภาพตอบสนองต่อวัคซีนได้

ฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมกับ วัคซีนป้องกันโรคตัวอื่น ได้หรือไม่

ฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมกับ วัคซีนป้องกันโรคตัวอื่น ได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการให้วัคซีนพร้อมกันหลายตัวสามารถทำได้ แต่ในกรณีของวัคซีนโควิด19 นั้น เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ยังต้องระวังในเรื่องของอาการข้างเคียง จึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นดังนี้

X