Stroke อาการStroke โรคหลอดเลือดสมอง

วิธีสังเกตอาการ Stroke โรคหลอดเลือดสมอง ที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล ภายใน 3ชั่วโมง

คัดลอก URL แล้ว

มีรายงานว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลก มีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 80 ล้านคนและพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ62.5 ดังนั้นการที่ผู้คนสามารถตระหนักรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต นอกจากจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้แล้ว ยังเป็นหนทางที่นำไปสู่การให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น

โรค Stroke หรือ หลอดเลือดสมอง ที่มีการแนะนำว่าหากเป็นแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลและให้การรักษาภายใน 3 ชม.

อาการของ Stroke โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองอุดตัน หลอดเลือดสมองแตก ทำให้มีอาการสมองขาดเลือด แล้วก็มีอาการทางสมอง ทางระบบประสาท เช่น ปวดหัวเฉียบพลัน แขนขาชาครึ่งซีก หรือแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยว บางคนก็เดินเซ เวียนหัวเฉียบพลัน อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียน ตามองเห็นไม่ชัด ตามัว ตามองเห็นครึ่งซีก

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรม เช่น กินเค็มเกินไป กินอาหารไขมันสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ได้

สัญญาณเตือนเมื่อมีอาการ และควรจะรีบพบแพทย์คือ
F Face ใบหน้าชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว หนังตาตก
A Arm แขนขาไม่มีแรงครึ่งซีก
S Speech พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก
T Time รีบพบแพทย์ภายใน 3 ชม.

โรคหลอดเลือดสมองนอกจากเกิดในผู้สูงอายุแล้วอาจจะเกิดในผู้ป่วยที่มีอายุไม่มาก แต่อาจจะมีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน รวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำ ก็อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองก่อนวัยอันควรได้ ดังนั้น โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุเสมอไป

และยังมีคำแนะนำเรื่องของการลดการบริโภค หวาน มัน เค็ม ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา เพิ่มการออกกำลังกาย และเพิ่มการกินผักผลไม้


แท็ก: HEALTH , , ,
WRITER

RELATED

7 ผักผลไม้ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รู้ทันโรค กันไว้ดีกว่าแก้!!

7 ผักผลไม้ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รู้ทันโรค กันไว้ดีกว่าแก้!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งส่งผลให้เป็นอัมพาตได้เพราะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองจึงทำให้เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันทันที และนี่คือ 7 ผักผลไม้ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มะระ มะระมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารฟีนอล จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้…

6 ปัจจัยเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้ตัว!!!!

6 ปัจจัยเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้ตัว!!!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นอัมพาตเพราะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้สมองเสียหายจึงทำให้เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันทันที นี่คือ 6 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ 1.อายุมากขึ้น ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65…

8 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดความเสี่ยงเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต!!

8 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดความเสี่ยงเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นอัมพาตเพราะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้สมองเสียหายจึงทำให้เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันทันที  ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ โดยคุณควรสังเกตว่ามีอาการหรือสัญญาณเตือนของการเกิดโรคหรือไม่!! และนี่คือ 8 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้…

6 สัญญาณ ที่บ่งบอกว่าคุณมีความเสี่ยงเป็น โรคเส้นเลือดในสมอง!!

6 สัญญาณ ที่บ่งบอกว่าคุณมีความเสี่ยงเป็น โรคเส้นเลือดในสมอง!!

โรคเส้นเลือดในสมอง หรือ stroke เป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมากเกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะหลอดเลือดตีบตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้สมองถูกทำลายได้ ซึ่งอาการของโรคเส้นเลือดในสมองมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจึงควรสังเกตว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่!! 6 สัญญาณบ่งบอก โรคเส้นเลือดในสมอง!! ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงอาจทำให้นำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยจะทำลายเส้นประสาทสมองหรือทำให้หลอดเลือดโป่งพองและแตกได้ นอกจากนี้ความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมอง…

9 อาหารป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง แตก ตีบ ตัน กันไว้ดีกว่าแก้!!

9 อาหารป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง แตก ตีบ ตัน กันไว้ดีกว่าแก้!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคหลอดเลือดสมองแตก และ ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว มักมีความเสี่ยงทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้อีกด้วย การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสามารถทำได้ด้วยตนเอง และนี่คือ…

X