ฉลากโภชนาการ เกร็ดความรู้

วิธีอ่าน ฉลากโภชนาการ ที่ถูกต้อง เรื่องสำคัญเพื่อสุขภาพ

คัดลอก URL แล้ว

ฉลากโภชนาการ (์Nutrition Information) ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนควรรู้ ในฐานะผู้บริโภคก่อนที่จะซื้อสินค้า อาหาร วัตถุดิบ สำเร็จรูปใดๆ เพื่อสุขภาพที่ดีจึงควรอ่านฉลากโภชนาการได้อย่างเข้าใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวยิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ทราบถึงปริมาณสารอาหาร และหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ดีหรือไม่จำเป็นต่อร่างกายได้

วิธีอ่าน ฉลากโภชนาการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง

ฉลากโภชนาการ คืออะไร?

ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมเรียกว่า “กรอบข้อมูลโภชนาการ” ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบเต็มและแบบย่อ

 1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

เป็นฉลากที่แสดงชนิด และปริมาณสารอาหารที่สำคัญที่ควรทราบ 15 รายการ สำหรับฉลากที่มีความสูงจำกัด สามารถแสดงฉลากโภชนาการเต็มรูปแบบในลักษณะแบบแนวนอนหรือแบบขวางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

 1. ฉลากโภชนาการแบบย่อ

ใช้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่ 8 รายการ จากจำนวนที่กำหนดไว้ 15 รายการนั้น มีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องแสดงให้เต็มรูปแบบ

วิธีการอ่าน

 1. ดูปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค ปริมาณการกินต่อครั้งที่แนะนำให้ผู้บริโภครับประทาน หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ดูว่าอาหารนั้นในการกินต่อครั้งควรกินจำนวนได้เท่าไร เช่น ขนมปัง 1 ห่อ มี 10 ชิ้น ควรกินได้ 2 ชิ้นต่อวัน เป็นต้น
 2. ดูจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ เป็นจำนวนที่บอกว่าถ้ากินครั้งละหนึ่งหน่วยบริโภคจะแบ่งกินได้กี่ครั้ง เช่น ขนมปัง 1 ห่อ มี 10 ชิ้น ควรกินได้ 2 ชิ้นต่อวัน ก็จะแบ่งกินได้ 5 ครั้ง เป็นต้น
 3. ดูคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ว่าจะได้พลังงานเท่าไร สารอาหารอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าใด
 4. ดูร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน เช่น ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว ใยอาหาร โซเดียม เป็นต้น

ในหนึ่งวันไม่ควรได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และ โซเดียม มากกว่าปริมาณสูงสุด ที่แนะนำดังนี้

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts; GDA)

คือฉลากแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการเพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการ โดยแสดงในรูปแบบค่าพลังงานของ ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ส่วนมากจะแสดงคู่กับฉลากโภชนาการแบบย่อ

โดยอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ได้แก่ อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 ( พ.ศ.2550) คือ

 • มันฝรั่งทอด อบกรอบ
 • ข้าวโพดคั่วทอด อบกรอบ
 • ข้าวเกรียบ อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
 • ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต
 • เวเฟอร์สอดไส้

สารอาหารบนฉลากที่ผู้เป็นเบาหวานต้องรู้

คาร์โบไฮเดรต และน้ำตาล

ผู้เป็นเบาหวานควรพิจารณาคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยบริโภคว่ามีปริมาณมากหรือน้อยกว่าคาร์โบไฮเดรตที่ควรได้ต่อมื้อและต่อวัน รวมทั้งปริมาณน้ำตาลที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีปริมาณกี่กรัม (น้ำตาล 1 ช้อนชาให้คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม) ถ้ากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15—18 กรัม ต้องแลกเปลี่ยนอาหารชนิดนั้นกับข้าวแป้ง 1 ทัพพี

ใยอาหาร

ปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีปริมาณกี่กรัม โดยทั่วไปควรได้ใยอาหารวันละ 40 ถึง 45 กรัมต่อวัน ซึ่งจะได้จากผัก ผลไม้ รวมทั้งบางส่วนได้จากข้าวแป้งและธัญพืชที่ขัดสีน้อยด้วย ส่วนในเด็กควรได้ใยอาหารโดยคิดจากอายุ (ปี) บวกกับ 5 กรัมต่อวัน

ไขมัน

บอกเป็นปริมาณไขมันทั้งหมด (รวมทั้งไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง และไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว) ปริมาณที่ได้ไม่ควรเกินร้อยละ 30 และคอเลสเตอรอลไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน

โซเดียม

ปริมาณโซเดียมไม่ควรเกินปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน เพราะจะทำให้เกิดปัญหาของโรคไต โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

ผู้เป็นเบาหวานควรระวังในการเลือกอาหาร โดยใช้หลัก “ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม”

ข้อมูลจาก : www.si.mahidol.ac.th


แท็ก: HEALTH , ,
WRITER

RELATED

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

การทำขนมกวน อย่าง ข้าวเหนียวแก้ว และข้าวเหนียวแดง เป็นขนมที่บ่งบอกถึงฐานะของคนทำด้วย เวลาทำจะทำไว้เป็นจำนวนมากเพื่อนำไปทำบุญและแจกจ่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

ในภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย พวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง เรียกชื่อกันว่าอะไรบ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดที่อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกภาพ เช่น มีเสน่ห์ คิดสร้างสรรค์ มั่นใจ ถ่อมตัว เป็นกันเอง ฯลฯ

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

ลองมองสังเกตไปที่กางเกงยีนส์ของคุณ จะเห็น หมุดเล็กๆ สีเงิน สีทองแดง ที่ติดไว้ รู็มั้ยว่ามีประโยชน์ดีๆ แฝงอยู่ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

คำพูดสั้นๆ หรือประโยคบางประโยค ที่มีความหมายดีๆ บางครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ ให้ได้ รวมข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะได้เข้าใจการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

ขอแนะนำ 9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า เหนื่อย ซึ่งมีความเหนื่อยหลากหลายแบบ นอกจากคำว่า I’m so tired.

ปุ่ม F1 ถึง F12 คีย์ลัดพื้นฐาน ที่อาจยังไม่ค่อยรู้กัน ว่าช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

ปุ่ม F1 ถึง F12 คีย์ลัดพื้นฐาน ที่อาจยังไม่ค่อยรู้กัน ว่าช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

"สัมผัสความรู้สึกแบบมือโปรฯ นั่งทำงาน เรียนรู้การใช้งานปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ "ปุ่ม F1 ถึง F12" มีฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง

X