ฉลากโภชนาการ เกร็ดความรู้

วิธีอ่าน ฉลากโภชนาการ ที่ถูกต้อง เรื่องสำคัญเพื่อสุขภาพ

ฉลากโภชนาการ (์Nutrition Information) ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนควรรู้ ในฐานะผู้บริโภคก่อนที่จะซื้อสินค้า อาหาร วัตถุดิบ สำเร็จรูปใดๆ เพื่อสุขภาพที่ดีจึงควรอ่านฉลากโภชนาการได้อย่างเข้าใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวยิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ทราบถึงปริมาณสารอาหาร และหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ดีหรือไม่จำเป็นต่อร่างกายได้

วิธีอ่าน ฉลากโภชนาการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง

ฉลากโภชนาการ คืออะไร?

ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมเรียกว่า “กรอบข้อมูลโภชนาการ” ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบเต็มและแบบย่อ

 1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

เป็นฉลากที่แสดงชนิด และปริมาณสารอาหารที่สำคัญที่ควรทราบ 15 รายการ สำหรับฉลากที่มีความสูงจำกัด สามารถแสดงฉลากโภชนาการเต็มรูปแบบในลักษณะแบบแนวนอนหรือแบบขวางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

 1. ฉลากโภชนาการแบบย่อ

ใช้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่ 8 รายการ จากจำนวนที่กำหนดไว้ 15 รายการนั้น มีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องแสดงให้เต็มรูปแบบ

วิธีการอ่าน

 1. ดูปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค ปริมาณการกินต่อครั้งที่แนะนำให้ผู้บริโภครับประทาน หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ดูว่าอาหารนั้นในการกินต่อครั้งควรกินจำนวนได้เท่าไร เช่น ขนมปัง 1 ห่อ มี 10 ชิ้น ควรกินได้ 2 ชิ้นต่อวัน เป็นต้น
 2. ดูจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ เป็นจำนวนที่บอกว่าถ้ากินครั้งละหนึ่งหน่วยบริโภคจะแบ่งกินได้กี่ครั้ง เช่น ขนมปัง 1 ห่อ มี 10 ชิ้น ควรกินได้ 2 ชิ้นต่อวัน ก็จะแบ่งกินได้ 5 ครั้ง เป็นต้น
 3. ดูคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ว่าจะได้พลังงานเท่าไร สารอาหารอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าใด
 4. ดูร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน เช่น ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว ใยอาหาร โซเดียม เป็นต้น

ในหนึ่งวันไม่ควรได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และ โซเดียม มากกว่าปริมาณสูงสุด ที่แนะนำดังนี้

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts; GDA)

คือฉลากแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการเพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการ โดยแสดงในรูปแบบค่าพลังงานของ ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ส่วนมากจะแสดงคู่กับฉลากโภชนาการแบบย่อ

โดยอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ได้แก่ อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 ( พ.ศ.2550) คือ

 • มันฝรั่งทอด อบกรอบ
 • ข้าวโพดคั่วทอด อบกรอบ
 • ข้าวเกรียบ อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
 • ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต
 • เวเฟอร์สอดไส้

สารอาหารบนฉลากที่ผู้เป็นเบาหวานต้องรู้

คาร์โบไฮเดรต และน้ำตาล

ผู้เป็นเบาหวานควรพิจารณาคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยบริโภคว่ามีปริมาณมากหรือน้อยกว่าคาร์โบไฮเดรตที่ควรได้ต่อมื้อและต่อวัน รวมทั้งปริมาณน้ำตาลที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีปริมาณกี่กรัม (น้ำตาล 1 ช้อนชาให้คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม) ถ้ากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15—18 กรัม ต้องแลกเปลี่ยนอาหารชนิดนั้นกับข้าวแป้ง 1 ทัพพี

ใยอาหาร

ปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีปริมาณกี่กรัม โดยทั่วไปควรได้ใยอาหารวันละ 40 ถึง 45 กรัมต่อวัน ซึ่งจะได้จากผัก ผลไม้ รวมทั้งบางส่วนได้จากข้าวแป้งและธัญพืชที่ขัดสีน้อยด้วย ส่วนในเด็กควรได้ใยอาหารโดยคิดจากอายุ (ปี) บวกกับ 5 กรัมต่อวัน

ไขมัน

บอกเป็นปริมาณไขมันทั้งหมด (รวมทั้งไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง และไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว) ปริมาณที่ได้ไม่ควรเกินร้อยละ 30 และคอเลสเตอรอลไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน

โซเดียม

ปริมาณโซเดียมไม่ควรเกินปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน เพราะจะทำให้เกิดปัญหาของโรคไต โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

ผู้เป็นเบาหวานควรระวังในการเลือกอาหาร โดยใช้หลัก “ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม”

ข้อมูลจาก : www.si.mahidol.ac.th

WRITER

RELATED

ล็อกดาวน์ คืออะไร ความหมายของ Lockdown

ล็อกดาวน์ คืออะไร ความหมายของ Lockdown

ล็อกดาวน์ คืออะไร ความหมายของ Lockdown ศัพท์ฮิตหลังจากที่เกิดสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด19 ระบาด

กิโยติน คืออะไร? จากกรณีข่าว เจ้าอาวาสตัดคอตัวเอง ถวายเป็นพุทธบูชา

กิโยติน คืออะไร? จากกรณีข่าว เจ้าอาวาสตัดคอตัวเอง ถวายเป็นพุทธบูชา

จากกรณีข่าว เจ้าอาวาส กิโยติน ตัดคอตัวเอง อ้างถวายเป็นพุทธบูชา ขอนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กิโยติน ว่าคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร

1 วันบนโลกมี 24 ชม. 1 วัน บนดาวดวงอื่นยาวนานแค่ไหน?

1 วันบนโลกมี 24 ชม. 1 วัน บนดาวดวงอื่นยาวนานแค่ไหน?

1 วัน บนดาวดวงอื่นยาวนานแค่ไหน? จะนานกว่าบนโลกเรามั้ย? ระยะเวลาที่ดาวดวงอื่นๆ หมุนรอบตัวเองใน 1 วัน เมื่อเทียบกับโลก

84 คำศัพท์ภาษาพม่าพื้นฐาน แปลไทย สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

84 คำศัพท์ภาษาพม่าพื้นฐาน แปลไทย สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เกร็ดความรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน คำศัพท์ภาษาพม่าพื้นฐาน แปลไทย สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ประวัติ ถนนเจริญกรุง ถนนเก่าแก่สายสำคัญในกรุงเทพฯ

ประวัติ ถนนเจริญกรุง ถนนเก่าแก่สายสำคัญในกรุงเทพฯ

ประวัติถนนเจริญกรุง (Thanon Charoen Krung) สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2407

การอ่านหมายเลขทางหลวง เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจยังไม่รู้?

การอ่านหมายเลขทางหลวง เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจยังไม่รู้?

การอ่านหมายเลขทางหลวง เลขแต่ละหลักมีความหมาย เลขทางหลวง ที่มีเลขสองตัว เลขทางหลวง ที่มีเลขสามตัว

รู้จัก! มาตราชั่งตวง กิโลกรัม ปอนด์ ออนซ์ ลิตร เปรียบเทียบมาตรา

รู้จัก! มาตราชั่งตวง กิโลกรัม ปอนด์ ออนซ์ ลิตร เปรียบเทียบมาตรา

เกร็ดความรู้ มาตราการชั่งตวง สิ่งของต่างๆ เช่น มาตราเมตริก มาตราอังกฤษ กิโลกรัม ปอนด์ ออนซ์ ลิตร

อ่านออกเสียง ชื่อแบรนด์เนม อ่านอย่างไรบ้าง รู้ไว้จะได้ไม่โป๊ะ

อ่านออกเสียง ชื่อแบรนด์เนม อ่านอย่างไรบ้าง รู้ไว้จะได้ไม่โป๊ะ

อ่านออกเสียง ชื่อแบรนด์เนม 38 แบรนด์ รู้ไว้จะได้อ่านได้ถูกต้อง ใครจะเข้าไปซื้อไอเท็มในช้อปควรรู้ไว้จะได้สื่อสารกับคนขายได้เข้าใจ

ประวัติ ละครโทรทัศน์ไทย ละครไทยเรื่องแรก สุริยานีไม่ยอมแต่งงาน

ประวัติ ละครโทรทัศน์ไทย ละครไทยเรื่องแรก สุริยานีไม่ยอมแต่งงาน

ก่อนที่จะมีละครไทยให้ได้ชมทางโทรทัศน์อย่างทุกวันนี้ ย้อนกลับไปในอดีตเราไปดูกันว่า ละครไทยมีจุดเริ่มต้น ความเป็นมาอย่างไร