menu search

พยากรณ์อากาศ - เตือนฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรงในภาคเหนือ-อีสาน

schedule | NEWS, พยากรณ์อากาศ

สภาพอากาศทั่วไป

 • ภาคเหนือตอนบน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (17 มกราคม 2565)
 • ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า จากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง
 • ดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และยอดภูมีอากาศหนาว
 • ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

อุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรงในภาคเหนือตอนบน-อีสานตอนบน

กรมอุตุฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง "ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 18 มกราคม 2565)" เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นฉบับที่ 3 โดยระบุว่า

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันพรุงนี้ (17 มกราคม 2565) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศ
ตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และตาก

 • อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีขึ้นมา:
  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป:
  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

เมฆบางส่วน

 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา:
  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป:
  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.