menu search

พยากรณ์อากาศ - 13 ม.ค. ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

schedule | NEWS, พยากรณ์อากาศ

สภาพอากาศทั่วไป

 • มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า
 • ภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง จากกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้าปกคลุม
 • ยอดดอย-ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
 • ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 • สถานการณ์ฝุ่นละอองจะสะสมตัวได้มากขึ้น เนื่องจากมีกระแสลมอ่อนลงในช่วงนี้

พยากรณ์อากาศ
ตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา

 • อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีขึ้นมา:
  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป:
  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.