ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้าพเจ้าขอทำความดี
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  21386  ข้อความ
ข้อความที่ 6
ถวายพระพร :  ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ่าสิบเอกวัชรดิส บุพศิริ
ข้อความที่ 5
ถวายพระพร :  จะเป็นคนดีของสังคม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย อำนาจ ธนูสิงห์
ข้อความที่ 4
ถวายพระพร :  ข้าพระพุทธเจ้านายไพศล โนรีแพทย์ ขอถวายพระพรให้พระองค์ท่านจงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายไพศล โนรีแพทย์
ข้อความที่ 3
ถวายพระพร :  ข้าพระพุทธเจ้านางจันทร์ โนรีแพทย์ ขอถวายพระพร ขอพระองค์จงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางจันทร์ โนรีแพทย์
ข้อความที่ 2
ถวายพระพร :  ของให้พระองค์ทรงเป็นมื่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัวเสถียร
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  จะมีน้ำใจกับทุกๆคน และอยากให้คนไทยทุกคนรักกันปล่อยวางกันบ้างนะครับ ขอพระองศ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฤทธิชัย และครอบครัว