ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้าพเจ้าขอทำความดี
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  21386  ข้อความ
ข้อความที่ 21386
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชัชชญา จงศิริธารทอง
ข้อความที่ 21385
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สิรินดา นามนิธิวงศ์
ข้อความที่ 21384
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าจะตั้งใจทำงานและเป็นคนดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดี ถวายในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พณิดา หงสาพันธ์
ข้อความที่ 21383
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าจะคิดดี ทำดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มนัสนันท์ สุภาจิต
ข้อความที่ 21382
ถวายพระพร :  ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ของครอบครัง และสังคม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวสุชญา ประทีป ณ ถลาง
ข้อความที่ 21381
ถวายพระพร :  รักครอบครัวครับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเจษฎา คงเสือพร้อมครอบครัว
ข้อความที่ 21380
ถวายพระพร :  ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ของครอบครัง และสังคม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวสุชญา ประทีป ณ ถลาง
ข้อความที่ 21379
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.จินตนา พลเมือง
ข้อความที่ 21378
ถวายพระพร :  ทำงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความพยามยามเพื่อสู่ความสำเร็จด้วยดี......
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายบุญชู พ่วงวัน
ข้อความที่ 21377
ถวายพระพร :  ขอพระองค์พระพลานามัยแข็งแรง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธีรพล ตันภิญญาพิรัตน์
ข้อความที่ 21376
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน กระผมจะทำดีถวายพ่อหลวง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช. ธนัทพล เลขสฤษดิ์
ข้อความที่ 21375
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภูมิพัฒน์ ฤทธิชัย
ข้อความที่ 21374
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายชวเลิศ นวลโคกสูง
ข้อความที่ 21373
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พิมสิริ ฤทธิชัย
ข้อความที่ 21372
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดช.วชิรวิทย์ โพธิ์ทอง
ข้อความที่ 21371
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย วัชระ กุลนาดา
ข้อความที่ 21370
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภูมิพัฒน์ ฤทธิชัย
ข้อความที่ 21369
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัวบุษรานันท์
ข้อความที่ 21368
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง ยิ่งยืนนานด้วยเทอญ..
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ประภาศรี เฟื้องปัญญา
ข้อความที่ 21367
ถวายพระพร :  ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่วหล้าตลอดกาลนาน - ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน - ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธมณวรรณ ธรรมพงศ์ภรณ์