ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2564 ชุดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

ชุดที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไป จำนวน 20 ข้อ (กด Start เริ่มทำได้เลย)

7

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 1

เรื่องความรู้ทั่วไป จำนวน 20 ข้อ

1 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

2 / 20

ใบอนุญาตขับขี่แบ่งเป็นกี่ประเภท?

3 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

4 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

5 / 20

การรับ-โอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?

6 / 20

รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษีประจำปี?

7 / 20

เมื่อเปลี่ยนสีรถแล้ว ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?

8 / 20

การตรวจลมยางรถยนต์ควรตรวจเมื่อใด?

9 / 20

ตามข้อกฎหมาย! ห้ามผู้ขับรถมีสารแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่ากี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์?

10 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

11 / 20

ตำแหน่งของกระจกมองด้านข้างซ้ายและขวาอยู่ตรงไหน?

12 / 20

การจอดรถ ต้องจอดรถขนานชิดขอบทางด้านซ้าย หรือ ไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินเท่าไหร่?

13 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ เตือนเรื่องอะไร?

Question Image

14 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

15 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

16 / 20

ถ้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระ ต้องเสียเท่าไหร่?

17 / 20

เมื่อรถยางแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฎิบัติอย่างไร?

18 / 20

ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว มีอายุกี่ปี?

19 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

20 / 20

ป้ายเครื่องหมายจราจรนี้ มีความหมายว่าอย่างไร?

Question Image

กำลังตรวจข้อสอบ ...

Your score is

The average score is 57%

0%