ผู้พิการ ผู้สูงอายุ แบบบ้านผู้สูงอายุ แบบบ้านฟรี แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น แปลนบ้าน

แจกแบบบ้านฟรี แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

คัดลอก URL แล้ว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แจกแบบแปลนก่อสร้างฟรี สำหรับเป็นของขวัญคนไทยทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยบ้านอารยสถาปัตย์ 3 แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถในอาคาร สำหรับรองรับครอบครัวที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ผู้พักอาศัยตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป) โดยชั้นล่างจัดเป็นพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเสื่อมถอยของร่างกาย ไม่สามารถขึ้นบันไดได้สะดวกหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นบนจะเป็นการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้สอยทั่วไป

แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

โหลดแบบบ้านฟรีคลิกที่นี่

แนวคิดและข้อแนะนำการออกแบบบ้านอารยสถาปัตย์ สำหรับผู้สูงอายุ หรือ คนพิการ และคนทุกเพศทุกวัย

1. ความเป็นครอบครัว คำนึงถึงการออกแบบที่รองรับผู้ใช้สอยทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตามขนาดครอบครัว และตามสภาพแวดล้อมที่ตั้ง โดยได้ออกแบบเป็นบ้าน 3 แบบ คือ บ้านชั้นเดียว จำนวน 2 แบบและบ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ

แบบบ้านชั้นเดียว เป็นแบบบ้านสำหรับรองรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเสื่อมถอยของร่างกาย ไม่สามารถขึ้นบันไดได้สะดวก เหมาะกับครอบครัวที่ มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยแบ่งเป็นแบบที่มีที่จอดรถและแบบไม่มีที่จอดรถ

แบบบ้านสองชั้น เป็นแบบบ้านสำหรับรองรับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ โดยชั้นล่างจัดเป็นพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเสื่อมถอยของร่างกาย ไม่สามารถขึ้นบันไดได้สะดวก สำหรับชั้นบนจะเป็นการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้สอยวัยอื่นๆ ที่ยังไม่มีปัญหาสภาพร่างกาย

2.มีความปลอดภัยทางกายภาพ
– การใช้วัสดุพื้นเอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น พื้นทั่วไปใช้กระเบื้องยาง พื้นห้องน้ำและพื้นบริเวณที่มีโอกาสเปียกลื่น ใช้กระเบื้องเซรามิกชนิดผิวด้าน
– จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ
– อุปกรณ์เปิด – ปิดน้ำ และเปิดประตูที่ไม่ต้องออกแรงมาก
– มีสัญญาณฉุกเฉินจากหัวเตียงหรือห้องน้ำ สำหรับเรียกขอความช่วยเหลือ

3. สะดวกในการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การมีทางลาดสำหรับรถเข็น มีราวจับ

4. สร้างแรงกระตุ้น
– การเลือกใช้หน้าต่างที่มีช่องเปิดช่วงล่างสูงจากพื้นประมาณ 45 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถเห็นทัศนียภาพภายนอก และเพิ่มแสงสว่างภายใน ช่วย กระตุ้นให้กระชุ่มกระชวย

ข้อแนะนำทั่วไป
ลักษณะสภาพแวดล้อม
– ทางเข้าบ้านควรมีระดับเดียวกับพื้นภายนอก ทางลาดเข้าบ้านความชัน 1 : 12 วัสดุไม่ลื่น ไม่ควรจะมีพื้นต่างระดับ ไม่ควรมีธรณีประตู มีบริเวณบ้านที่สามารถทำสวน เลี้ยงสัตว์และทำกิจกรรมเบาๆ ได้
– พืชพันธุ์เป็นไม้ดอก ไม้หอม เลี่ยงไม้ผล ไม้หนาม ไม้ที่มียาง ระยะห่างระหว่างภายในบ้านมาที่รั้วอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ง่าย รั้วบ้านควรโปร่ง มีขนาดประตูหน้าบ้านกว้าง 90 -150 เซนติเมตร

สีและพื้นผิววัสดุ
– อุปกรณ์และส่วนของอาคารให้มีสีที่ตัดกัน หรือแตกต่างจากสีของส่วนต่อเนื่องของอุปกรณ์ และส่วนของอาคารนั้นอย่างเด่นชัด เช่น พื้นทางเดิน พื้นต่างระดับ พื้นห้องส้วม วงกบหรือขอบประตู บริเวณจมูกบันไดเป็นต้น

เครื่องเรือน (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง)
– เก้าอี้และเตียงควรมีความสูงประมาณ 40 – 45 ซม. ไม่มีขาของโต๊ะหรือเก้าอี้เกะกะ หากต้องใช้รถเข็น วัสดุรองพื้นหรือเบาะควรมีความแข็ง ไม่อ่อนเกินไป สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ห้องรับแขก (ห้องพักผ่อน)
-ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือเฟอร์นิเจอร์กีดขวาง มีพื้นที่กิจกรรมต่างๆ เช่น นันทนาการและบันเทิง การจัดเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ ระดับหน้าต่างสูงจากพื้นประมาณ 45 เซนติเมตร มองเห็นวิวภายนอกได้ มีระบบระบายอากาศดี พื้นห้องใช้สีสว่าง นุ่ม และบำรุงรักษาง่าย สีและพื้นผิวอุปกรณ์และส่วนของอาคารใช้สีที่ตัดกันหรือแตกต่างจากของส่วนใช้สอยต่างๆ

ห้องครัว – ห้องอาหาร
– ระดับโต๊ะ – เคาน์เตอร์สูงจากพื้น 80 ซม. ด้านล่างของอ่างล้างมือ ควรโล่งสำหรับรถเข็น เตา ตู้เย็น หรือ ลิ้นชักในครัวไม่ควรอยู่ในมุม หิ้งและตู้ต่างๆ อยู่ในระดับที่ 150 -168 ซม. มีระบบระบายอากาศดี มีแสงสว่างจากธรรมชาติและไฟแสงสว่างเฉพาะจุด ปลั๊กไฟบริเวณเคาน์เตอร์สูง 90 ซม. จากพื้น

ห้องนอน
เตียงนอนควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. มีพื้นที่ว่างด้านข้างเตียงด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 150 ซม. และมีพื้นที่ว่างด้านอื่นไม่น้อยกว่า 90 ซม. รอบ เตียง 3 ด้านไม่ควรอยู่ในมุมอับ ควรมีพื้นที่สำหรับเตียงคู่ เตียงนอนควรอยู่ใกล้กับห้องน้ำ หัวเตียงควรมีโทรศัพท์ และสัญญาณฉุกเฉิน ระดับของเตียงสูง 40 ซม. (สูงเท่าระดับพื้นถึงข้อพับเข่า) ระดับ ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบบานเลื่อน มีแสงสว่างสำหรับการอ่านหนังสือ มีการระบายอากาศที่ดี พื้นห้องใช้สีสว่าง นุ่มและบำรุงรักษาง่าย

ห้องน้ำ
ระดับภายใน – ภายนอกเท่ากัน มีราวจับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 4 ซม. ที่สามารถเดินได้ทั่วห้องน้ำ บริเวณฝักบัวและที่อาบน้ำควรมีที่นั่งและ สัญญาณฉุกเฉิน ฝักบัวควรเป็นชนิดแรงดันต่ำ พื้นผิวไม่ควรลื่น ก็อกน้ำเป็นแบบก้านโยก

ประตู
มีขนาดกว้างอย่างน้อย 90 ซม. ประตูควรเป็นแบบบานเลื่อน กรณีเป็นบานเปิดต้องผลักเปิดออกได้ง่าย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง

สวิตช์
สูงไม่เกิน 90 ซม.จากพื้น สามารถปิด – เปิดได้ ในระยะเอื้อมจากเตียงนอน สวิตช์ใหญ่ มีแสงตอนปิด

ปลั๊กไฟ
สูงจากพื้นอย่างน้อย 45 ซม. เพื่อหลีกเลี่ยงการก้ม มีสวิตช์สำหรับเปิด – ปิดปลั๊ก

ราวจับ
ทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรงในการจับและไม่ลื่น มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูงจากพื้นทางลาด 80 ซม. ราวจับด้านที่อยู่ ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 ซม.

อ้างอิงจาก :
– หน่วยปฏิบัติการวิจัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.)
-สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ภาพและข้อมูลจาก subsites.dpt.go.th

 


แท็ก: DECOR , , , , , ,

RELATED

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัว “ยาน้ำฟาวิพิราเวียร์” เตรียมเเจก เด็ก-ผู้สูงอายุ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัว “ยาน้ำฟาวิพิราเวียร์” เตรียมเเจก เด็ก-ผู้สูงอายุ

สามารถติดต่อขอรับยาได้ตั้งเเต่วันที่ 6 ส.ค. นี้ จำกัดไม่เกิน 100 ราย/สัปดาห์

รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ -กทม. ยันได้รับจัดสรรวัคซีนเพียง 5 แสนโดส

รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ -กทม. ยันได้รับจัดสรรวัคซีนเพียง 5 แสนโดส

โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11,305 ราย เสียชีวิตอีก 80 ราย มีอาการหนัก 3,711 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 855 ราย

“ศิริราช” เปิดจองวัคซีนโควิด-19 สำหรับ “ผู้สูงอายุ – 7 โรคกลุ่มเสี่ยง”

“ศิริราช” เปิดจองวัคซีนโควิด-19 สำหรับ “ผู้สูงอายุ – 7 โรคกลุ่มเสี่ยง”

โรงพยาบาลศิริราช เปิด ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 59 ปี 10 เดือน ขึ้นไป) และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง

วัยเก๋าควรรู้! 4 ปัญหาช่องปากที่ต้องเจอ ผู้สูงอายุควรใช้ยาสีฟันแบบไหน?

วัยเก๋าควรรู้! 4 ปัญหาช่องปากที่ต้องเจอ ผู้สูงอายุควรใช้ยาสีฟันแบบไหน?

สรุปปัญหาช่องปากหลักๆ ที่ ผู้สูงอายุ ต้องเจอ และมักจะมีเยื่อบุช่องปากบางกว่าช่วงวัยอื่น ๆ วิธีเลือกยาสีฟัน สำหรับผู้สูงอายุ

7 โรคตาในผู้สูงอายุ รู้ทันความเสื่อมที่ต้องเตรียมรับมือ

7 โรคตาในผู้สูงอายุ รู้ทันความเสื่อมที่ต้องเตรียมรับมือ

รู้จัก โรคตาในผู้สูงอายุ พร้อมวิธีการรับมือ สายตายาว ต้อกระจก ต้อหิน น้ำวุ้นตาเสื่อม จุดรับภาพเสื่อม เบาหวานขึ้นตา อาการตาแห้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ เตรียมส่งทนายช่วยเจรจา กรณีผู้สูงอายุรับเบี้ยซ้ำซ้อน

กรมกิจการผู้สูงอายุ เตรียมส่งทนายช่วยเจรจา กรณีผู้สูงอายุรับเบี้ยซ้ำซ้อน

ก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุบางคนได้รับเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อนจากบำเหน็จบำนาญของญาติที่เสียชีวิต และมีการเรียกเงินคืน

แพทย์ชี้ ปี 64 ยอดผู้สูงอายุพุ่งแตะ 20% ของประชากรไทย เสี่ยงภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

แพทย์ชี้ ปี 64 ยอดผู้สูงอายุพุ่งแตะ 20% ของประชากรไทย เสี่ยงภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) อายุเพิ่มขึ้นยิ่งเสี่ยง งานวิจัยหลายชิ้นแนะว่าผู้สูงอายุควรรับประทานโปรตีนคุณภาพดีเพิ่มขึ้น

กทม.แจก! 18 แบบบ้านฟรี งบหลักแสน ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กทม.แจก! 18 แบบบ้านฟรี งบหลักแสน ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใครกำลังจะสร้างบ้าน แต่อยากประหยัดงบกันสักหน่อย มาค่ะ มาทางนี้  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร แจก  แบบบ้านฟรี กว่า 100 แบบ ในโครงการ แบบบ้านยิ้ม…เพื่อประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการก่อสร้างบ้าน ทั้งแบบก่อสร้างใหม่ และก่อสร้างทดแทนบ้านหลังเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างออกแบบบ้าน สามารถนำไปยื่นขออนุญาตปลูกสร้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบ…

แบบบ้าน ตึกแถวสองชั้น แค่ทางผ่านแต่ก็สร้างบ้านได้!

แบบบ้าน ตึกแถวสองชั้น แค่ทางผ่านแต่ก็สร้างบ้านได้!

Gunung Sahari House เป็น ตึกแถวสองชั้น ตั้งอยู่ภายในชุมชนแออัด ในกรุงจาการ์ตา ประเทศ อินโดนีเซีย บนพื้นที่ที่มีหน้ากว้างเพียง 3 เมตร แต่มีตอนลึกถึง 30 เมตร…

X