มุมมอง “สมคิด” การเมืองทุบเศรษฐกิจชาติพัง  ?!

มุมมอง “สมคิด” การเมืองทุบเศรษฐกิจชาติพัง ?!

มุมมอง สมคิด การเมือง ทุบ เศรษฐกิจชาติพัง  ?!  “ที่เป็นห่วงมาก คือ ภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น สภาพประชาชนที่แตกแยก สภาพต่างๆ เหล่านี้เมื่อออกไปสู่สายตาชาวโลกมีผลกระทบอย่างแรงต่อความเชื่อใจ เพราะเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐบาลที่แน่นอน ไม่รู้จะจบกันเมื่อไร” นายสมคิด…

การบริหารจัดการในภาวะ “วิกฤตการเมือง”

การบริหารจัดการในภาวะ “วิกฤตการเมือง”

การบริหารจัดการในภาวะ “วิกฤตการเมือง” จากเกิดวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากจะกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดแล้ว ยังได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจอื่นๆอีกหลายแขนง ล่าสุด ดร.สหนนท์ ตั้งเบ็ญจสิริกุล บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด (ดีลอยท์…