Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติการขายรถยนต์ โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม ยอดขายรวม 80,838 คัน

คัดลอก URL แล้ว

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 80,838 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายในเดือนกรกฎาคม แต่ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,036 คัน ลดลง 3.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 47,802 คัน ลดลง 9.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 38,202 คัน ลดลง 7.5%

Cars

ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม มีปริมาณการขาย 80,838 คัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งลดลง 3.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 9.2% สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 80,838 คัน ลดลง 6.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 27,120 คัน ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนแบ่งตลาด 33.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,288 คัน ลดลง 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 15.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,609 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนแบ่งตลาด 14.4%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,036 คัน ลดลง 3.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,774 คัน ลดลง 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,973 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 3,277 คัน ลดลง 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 9.9%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,802 คัน ลดลง 9.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,346 คัน เพิ่มขึ้น 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,288 คัน ลดลง 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 25.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,184 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 38,202 คัน ลดลง 7.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,660 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 41.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,806 คัน ลดลง 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,184 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,936 คัน

 1. โตโยต้า 2,075 คัน
 2. มิตซูบิชิ 1,314 คัน
 3. อีซูซุ 578 คัน
 4. ฟอร์ด 545 คัน
 5. นิสสัน 237 คัน
 6. เชฟโรเลต 187 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 33,266 คัน ลดลง 6.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,585 คัน เพิ่มขึ้น 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 40.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,228 คัน ลดลง 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,272 คัน ลดลง 29.1% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

Cars
Parking on the pier near the sea.

ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 685,652 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.1% เป็นผลจากการเติบโตของตลาดในช่วงครึ่งปีแรก ที่มีทั้งการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่และการนำเสนอข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากค่ายรถยนต์

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 685,652 คัน เพิ่มขึ้น 4.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 224,382 คัน เพิ่มขึ้น 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 115,299 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 16.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 87,332 คัน เพิ่มขึ้น 7.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 272,370 คัน เพิ่มขึ้น 6.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 79,048 คัน เพิ่มขึ้น 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 66,494 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 24.4%
อันดับที่ 3 มาสด้า 33,573 คัน ลดลง 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 413,282 คัน เพิ่มขึ้น 3.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 145,334 คัน เพิ่มขึ้น 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 115,299 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 34,726 คัน ลดลง 20.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 335,465 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 129,814 คัน เพิ่มขึ้น 22.8% ส่วนแบ่งตลาด 38.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 105,209 คัน เพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 34,725 คัน ลดลง 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 42,328 คัน

 1. โตโยต้า 18,670 คัน
 2. มิตซูบิชิ 9,054 คัน
 3. อีซูซุ 6,823 คัน
 4. ฟอร์ด 4,491 คัน
 5. เชฟโรเลต 2,170 คัน
 6. นิสสัน 1,120 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 293,137 คัน เพิ่มขึ้น 5.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 111,144 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 98,386 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,234 คัน ลดลง 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

Cars

ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนมีแนวโน้มทรงตัว รัฐบาลได้พยายามดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆยังคงทยอยแนะนำรถรุ่นใหม่ ประกอบกับนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อและการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว


แท็ก: AUTO , , , ,
WRITER

RELATED

2022 Toyota Tundra กระบะไซส์ยักษ์อัจฉริยะ พร้อมขุมพลังไฮบริดใหม่ล่าสุด

2022 Toyota Tundra กระบะไซส์ยักษ์อัจฉริยะ พร้อมขุมพลังไฮบริดใหม่ล่าสุด

2022 Toyota Tundra กระบะ Full-Size โฉมใหม่ล่าสุด อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย กับขุมพลัง V6 ไฮบริดใหม่ล่าสุด

TRD ส่งแพ็คเกจชุดแต่ง 2022 Toyota Tundra เสริมแกร่ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

TRD ส่งแพ็คเกจชุดแต่ง 2022 Toyota Tundra เสริมแกร่ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

Toyota Motor สหรัฐอเมริกา ยกระดับความแกร่งให้กับรถกระบะไฮบริดรุ่นใหญ่ ด้วยแพ็คเกจชุดแต่งสุดพิเศษจาก TRD ที่จะเปลี่ยนลุคใหม่ให้แกร่งยิ่งขึ้น

Toyota YARIS & ATIV URBAN ADDICT…ชีวิตสนุก ให้หยุดคงยาก

Toyota YARIS & ATIV URBAN ADDICT…ชีวิตสนุก ให้หยุดคงยาก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำอีโคคาร์ยอดนิยมรุ่นปรับปรุงใหม่ คุ้มค่าตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานได้อย่างลงตัว พร้อมแนะนำชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ โดดเด่น สะดุดตา

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota ประเทศไต้หวัน เปิดตัวรุ่นพิเศษใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการเสริมอุปกรณ์พิเศษจาก Gazoo Racing พร้อมเสริมรูปลักษณ์สปอร์ตดุดันยิ่งขึ้น

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัว All-New Corolla Cross อย่างเป็นทางการ ส่องดูว่ามีอะไรที่แตกต่างจากสเปคไทยกันบ้าง

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

สาวก VELLFIRE ไม่ควรพลาด รีบจับจองก่อนเป็นเพียงรถในตำนาน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากแคมเปญ “ETON EASY PAY” ผ่อนหนักให้เป็นเบา ให้คุณเซฟ ช่วยคุณประหยัด

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 รถยนต์คอมแพคเอสยูวีในเดือนสิงหาคมด้วยยอดขาย All New HAVAL H6 Hybrid SUV กว่า 408 คันเติบโตควบคู่ไปกับยอดขายโดยรวมของบริษัทในตลาดโลก

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota เดินหน้าพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และแบตเตอรี่โซลิดสเตตในอนาคต โดยทุ่มเม็ดเงินลงทุนมากถึง 14 พันล้านดอลลาร์ หรือราว ๆ 4.58 หมื่นล้านกว่าบาท

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

โตโยต้า ฉลองความสำเร็จรถอเนกประสงค์ SUV “โคโรลล่า ครอส” ครองยอดขายอันดับหนึ่งในตลาด SUV นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมา พร้อมแนะนำรุ่นพิเศษ