Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติการขายรถยนต์ โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม ยอดขายรวม 80,838 คัน

คัดลอก URL แล้ว

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 80,838 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายในเดือนกรกฎาคม แต่ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,036 คัน ลดลง 3.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 47,802 คัน ลดลง 9.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 38,202 คัน ลดลง 7.5%

Cars

ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม มีปริมาณการขาย 80,838 คัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งลดลง 3.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 9.2% สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 80,838 คัน ลดลง 6.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 27,120 คัน ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนแบ่งตลาด 33.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,288 คัน ลดลง 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 15.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,609 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนแบ่งตลาด 14.4%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,036 คัน ลดลง 3.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,774 คัน ลดลง 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,973 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 3,277 คัน ลดลง 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 9.9%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,802 คัน ลดลง 9.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,346 คัน เพิ่มขึ้น 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,288 คัน ลดลง 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 25.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,184 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 38,202 คัน ลดลง 7.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,660 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 41.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,806 คัน ลดลง 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,184 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,936 คัน

 1. โตโยต้า 2,075 คัน
 2. มิตซูบิชิ 1,314 คัน
 3. อีซูซุ 578 คัน
 4. ฟอร์ด 545 คัน
 5. นิสสัน 237 คัน
 6. เชฟโรเลต 187 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 33,266 คัน ลดลง 6.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,585 คัน เพิ่มขึ้น 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 40.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,228 คัน ลดลง 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,272 คัน ลดลง 29.1% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

Cars
Parking on the pier near the sea.

ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 685,652 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.1% เป็นผลจากการเติบโตของตลาดในช่วงครึ่งปีแรก ที่มีทั้งการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่และการนำเสนอข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากค่ายรถยนต์

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 685,652 คัน เพิ่มขึ้น 4.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 224,382 คัน เพิ่มขึ้น 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 115,299 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 16.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 87,332 คัน เพิ่มขึ้น 7.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 272,370 คัน เพิ่มขึ้น 6.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 79,048 คัน เพิ่มขึ้น 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 66,494 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 24.4%
อันดับที่ 3 มาสด้า 33,573 คัน ลดลง 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 413,282 คัน เพิ่มขึ้น 3.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 145,334 คัน เพิ่มขึ้น 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 115,299 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 34,726 คัน ลดลง 20.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 335,465 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 129,814 คัน เพิ่มขึ้น 22.8% ส่วนแบ่งตลาด 38.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 105,209 คัน เพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 34,725 คัน ลดลง 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 42,328 คัน

 1. โตโยต้า 18,670 คัน
 2. มิตซูบิชิ 9,054 คัน
 3. อีซูซุ 6,823 คัน
 4. ฟอร์ด 4,491 คัน
 5. เชฟโรเลต 2,170 คัน
 6. นิสสัน 1,120 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 293,137 คัน เพิ่มขึ้น 5.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 111,144 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 98,386 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,234 คัน ลดลง 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

Cars

ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนมีแนวโน้มทรงตัว รัฐบาลได้พยายามดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆยังคงทยอยแนะนำรถรุ่นใหม่ ประกอบกับนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อและการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว


แท็ก: AUTO , , , ,
WRITER

RELATED

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota Gazoo Racing เปิดตัว GRMN Yaris ที่ได้รับการอัปเกรดทั้งสมรรถนะและการควบคุมที่เหนือกว่า GR Yaris เพื่อให้กลายเป็นรถแข่งที่แท้จริง

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone สมบูรณ์แบบทั้งความหรูหรา ฟีเจอร์สุดล้ำ สมรรถนะเป็นเลิศ และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเกินใคร

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG ประเทศไทย เผยยอดขายรถ SUV ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 16,104 คัน เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำกลุ่มรถ SUV ปีนี้

Toyota ปล่อยมังงะรำลึกตำนานแห่งความอบอุ่นของรถยนต์ระดับโลก Corolla

Toyota ปล่อยมังงะรำลึกตำนานแห่งความอบอุ่นของรถยนต์ระดับโลก Corolla

Toyota ประเทศญี่ปุ่น จัดแคมเปญเฉลิมฉลองสุดยอดรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยมังงะพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวที่ได้เป็นเจ้าของ Toyota Corolla ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Toyota Gazoo Racing Team Thailand ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 สุดปัง

Toyota Gazoo Racing Team Thailand ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 สุดปัง

แชมป์ออฟเดอะแชมป์ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ส่งท้ายปีสุดปัง!! ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 ที่บุรีรัมย์

Toyota C+ Pod ขยายจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปในญี่ปุ่นในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 5 แสน

Toyota C+ Pod ขยายจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปในญี่ปุ่นในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 5 แสน

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศวางจำหน่าย Toyota C+ Pod มินิคาร์ไฟฟ้าแก่บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก

DCVT แข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2564 โดย Fuso ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 36

DCVT แข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2564 โดย Fuso ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 36

ยอดขาย DCVT แข็งแกร่งในปี 2564 ยอดจำหน่ายรถบรรทุกงานขนส่งหนักแบรนด์ Fuso ทะยานขึ้นร้อยละ 36 อันเป็นผลสำเร็จจากการเปิดตัวรุ่นใหม่และโปรโมชั่น

สรุปยอดขายรถเดือนพฤศจิกายนเริ่มส่งสัญญาณบวก แม้หดตัวเพียง 3.2%

สรุปยอดขายรถเดือนพฤศจิกายนเริ่มส่งสัญญาณบวก แม้หดตัวเพียง 3.2%

โตโยต้า รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องในทุกเซ็กเมนท์ แต่มีอัตราการหดตัวที่ลดลงเพียง 3.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว %

ยกทัพยึดโพเดียมคว้าแชมป์สมัยที่ 2 idemitsu 12hr. Super Endurance 2021 ณ บุรีรัมย์

ยกทัพยึดโพเดียมคว้าแชมป์สมัยที่ 2 idemitsu 12hr. Super Endurance 2021 ณ บุรีรัมย์

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ยกทีมโชว์พลังความอึดแกร่งสู้ศึกความเร็วมาราธอน 12 ชม.  ประกาศชัยชนะยึดโพเดียมแชมป์สมัยที่ 2 เรียงแถว 1-2-3-4 รับธงหมากรุกสุดยิ่งใหญ่

X