Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติการขายรถยนต์ โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม ลดลง 1.1%

คัดลอก URL แล้ว

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,044 คัน ลดลง 1.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 48,250 คัน ลดลง 2.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

Car

ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม มีปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 0.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 2.4% สืบเนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังฟื้นตัวช้า ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 25,760 คัน ลดลง 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,834 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 17.1%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,024 คัน เพิ่มขึ้น 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,924 คัน ลดลง 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.2%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,632 คัน เพิ่มขึ้น 12.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%
อันดับที่ 3 มาสด้า 4,470 คัน ลดลง 8.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,250 คัน ลดลง 2.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,836 คัน เพิ่มขึ้น 1.9%ส่วนแบ่งตลาด 34.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,834 คัน เพิ่มขึ้น 5.3%ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,026 คัน ลดลง 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,948 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,439 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,026 คัน ลดลง 18.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,525 คัน

 • โตโยต้า 2,195 คัน
 • มิตซูบิชิ 843 คัน
 • อีซูซุ 719 คัน
 • ฟอร์ด 449 คัน
 • เชฟโรเลต 237 คัน
 • นิสสัน 82 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,363 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,753 คัน เพิ่มขึ้น 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,720 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,577 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

Car

ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 197,262 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 103,011 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 75,723 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 239,334 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,274 คัน เพิ่มขึ้น 9.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 57,521 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.0%
อันดับที่ 3 มาสด้า 30,296 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 365,480 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 127,988 คัน เพิ่มขึ้น 21.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 103,011 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,909 คัน ลดลง 17.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 297,263 คัน เพิ่มขึ้น 7.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 114,154 คัน เพิ่มขึ้น 25.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 94,403 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,908 คัน ลดลง 16.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 37,392 คัน

 • โตโยต้า 16,595 คัน
 • มิตซูบิชิ 7,740 คัน
 • อีซูซุ 6,245 คัน
 • ฟอร์ด 3,946 คัน
 • เชฟโรเลต 1,983 คัน
 • นิสสัน 883 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 259,871 คัน เพิ่มขึ้น 7.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 97,559 คัน เพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 88,158 คัน เพิ่มขึ้น 4.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 26,962 คัน ลดลง 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

Car

ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมคาดว่ายังคงทรงตัว สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามการเข้มงวดเรื่องการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดรถยนต์จะมีแนวโน้มทรงตัว


แท็ก: AUTO , , , ,
WRITER

RELATED

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota ประเทศไต้หวัน เปิดตัวรุ่นพิเศษใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการเสริมอุปกรณ์พิเศษจาก Gazoo Racing พร้อมเสริมรูปลักษณ์สปอร์ตดุดันยิ่งขึ้น

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัว All-New Corolla Cross อย่างเป็นทางการ ส่องดูว่ามีอะไรที่แตกต่างจากสเปคไทยกันบ้าง

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

สาวก VELLFIRE ไม่ควรพลาด รีบจับจองก่อนเป็นเพียงรถในตำนาน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากแคมเปญ “ETON EASY PAY” ผ่อนหนักให้เป็นเบา ให้คุณเซฟ ช่วยคุณประหยัด

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 รถยนต์คอมแพคเอสยูวีในเดือนสิงหาคมด้วยยอดขาย All New HAVAL H6 Hybrid SUV กว่า 408 คันเติบโตควบคู่ไปกับยอดขายโดยรวมของบริษัทในตลาดโลก

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota เดินหน้าพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และแบตเตอรี่โซลิดสเตตในอนาคต โดยทุ่มเม็ดเงินลงทุนมากถึง 14 พันล้านดอลลาร์ หรือราว ๆ 4.58 หมื่นล้านกว่าบาท

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

โตโยต้า ฉลองความสำเร็จรถอเนกประสงค์ SUV “โคโรลล่า ครอส” ครองยอดขายอันดับหนึ่งในตลาด SUV นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมา พร้อมแนะนำรุ่นพิเศษ

GWM ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขาย 3.5 ล้านคันทั่วโลก

GWM ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขาย 3.5 ล้านคันทั่วโลก

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขายกว่า 3.5 ล้านคันทั่วโลก พร้อมเผยโฉมรถยนต์เอสยูวีสองรุ่นใหม่ สร้างปรากฎการณ์การขับขี่เหนือระดับ

Toyota จัดบริการฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในรถ พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี

Toyota จัดบริการฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในรถ พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี

โตโยต้าห่วงใยสุขอนามัย แบ่งเบาภาระลูกค้า บริการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสโควิด-19 ภายในรถยนต์ ตรวจเช็กสภาพรถฟรี! พร้อมแคมเปญชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

Toyota Crown Kluger วางจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการ เริ่ม 275,800 หยวน

Toyota Crown Kluger วางจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการ เริ่ม 275,800 หยวน

FAW Toyota Motor ประกาศวางจำหน่าย Toyota Crown Kluger โดยมีให้เลือกด้วยกัน 6 รุ่นย่อย สนนราคาตั้งแต่ 275,800 ถึง 350,800 หยวน