Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติการขายรถยนต์ โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม ลดลง 1.1%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,044 คัน ลดลง 1.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 48,250 คัน ลดลง 2.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

Car

ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม มีปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 0.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 2.4% สืบเนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังฟื้นตัวช้า ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 25,760 คัน ลดลง 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,834 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 17.1%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,024 คัน เพิ่มขึ้น 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,924 คัน ลดลง 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.2%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,632 คัน เพิ่มขึ้น 12.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%
อันดับที่ 3 มาสด้า 4,470 คัน ลดลง 8.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,250 คัน ลดลง 2.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,836 คัน เพิ่มขึ้น 1.9%ส่วนแบ่งตลาด 34.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,834 คัน เพิ่มขึ้น 5.3%ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,026 คัน ลดลง 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,948 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,439 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,026 คัน ลดลง 18.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,525 คัน

 • โตโยต้า 2,195 คัน
 • มิตซูบิชิ 843 คัน
 • อีซูซุ 719 คัน
 • ฟอร์ด 449 คัน
 • เชฟโรเลต 237 คัน
 • นิสสัน 82 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,363 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,753 คัน เพิ่มขึ้น 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,720 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,577 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

Car

ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 197,262 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 103,011 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 75,723 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 239,334 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,274 คัน เพิ่มขึ้น 9.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 57,521 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.0%
อันดับที่ 3 มาสด้า 30,296 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 365,480 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 127,988 คัน เพิ่มขึ้น 21.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 103,011 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,909 คัน ลดลง 17.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 297,263 คัน เพิ่มขึ้น 7.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 114,154 คัน เพิ่มขึ้น 25.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 94,403 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,908 คัน ลดลง 16.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 37,392 คัน

 • โตโยต้า 16,595 คัน
 • มิตซูบิชิ 7,740 คัน
 • อีซูซุ 6,245 คัน
 • ฟอร์ด 3,946 คัน
 • เชฟโรเลต 1,983 คัน
 • นิสสัน 883 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 259,871 คัน เพิ่มขึ้น 7.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 97,559 คัน เพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 88,158 คัน เพิ่มขึ้น 4.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 26,962 คัน ลดลง 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

Car

ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมคาดว่ายังคงทรงตัว สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามการเข้มงวดเรื่องการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดรถยนต์จะมีแนวโน้มทรงตัว

WRITER

RELATED

Mazda M DAY อัดแคมเปญสุดคุ้มตลอดเดือนพฤษภาคม 64

Mazda M DAY อัดแคมเปญสุดคุ้มตลอดเดือนพฤษภาคม 64

มาสด้า “M DAY” จัดแคมเปญสุดคุ้มแห่งปี ด้วยดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ฟรีประกันภัยชั้น 1 ฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กม. เป็นต้น

Toyata Raize ครอสโอเวอร์น้องเล็กจากอินโดนิเซีย ด้วยเครื่อง 1.0T-ออพชั่นล้ำ

Toyata Raize ครอสโอเวอร์น้องเล็กจากอินโดนิเซีย ด้วยเครื่อง 1.0T-ออพชั่นล้ำ

All-New Toyata Raize มินิครอสโอเวอร์เจนเนอเรชั่นใหม่บุกตลาดอินโดนิเซีย ยกระดับทั้งสมรรถนะ เทคโนโลยี และความสะดวกสบาย พร้อมควงคู่รุ่น GR Sport

Toyota พิสูจน์เครื่องยนต์ไฮโดรเจนแบบจุดระเบิด ที่ให้เสียงทรงพลังสปอร์ตโดนใจ

Toyota พิสูจน์เครื่องยนต์ไฮโดรเจนแบบจุดระเบิด ที่ให้เสียงทรงพลังสปอร์ตโดนใจ

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น เผยผลลัพธ์ของการทำงานเครื่องยนต์ไฮโดรเจนแบบจุดระเบิดที่น่าประทับใจ ผ่านการถ่ายคลิปเสียงจากรถแข่ที่ใช้งานจริง

BMW Group ประเทศไทย ทุบสถิติผลงานไตรมาสแรก 64 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

BMW Group ประเทศไทย ทุบสถิติผลงานไตรมาสแรก 64 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ฉลองอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ หลังออกตัวอย่างร้อนแรงด้วยยอดขายที่สูงเป็นสถิติใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2564

สรุปยอดขายรถยนต์มีนาคมสุดคึกคัก ด้วยยอดขายรวม 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6%

สรุปยอดขายรถยนต์มีนาคมสุดคึกคัก ด้วยยอดขายรวม 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6%

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปรับตัวดีขึ้นทุกตลาด พร้อมลุ้นยอดขายในเดือนเมษายน

Toyota ชูเครื่องยนต์ไฮโดรเจนแบบจุดระเบิดจาก GR Yaris รอชมเต็ม ๆ 21 พ.ค. นี้

Toyota ชูเครื่องยนต์ไฮโดรเจนแบบจุดระเบิดจาก GR Yaris รอชมเต็ม ๆ 21 พ.ค. นี้

Toyota เตรียมนำเสนอเครื่องยนต์สำหรับรถสปอร์ตที่มาในรูปแบบของการใช้ก๊าซไฮโดรเจนจุดระเบิดแทนน้ำมันเบนซิน พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงในอนาคต

Porsche Asia Pacific ปิดไตรมาสแรกปี 2021 ด้วยยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง 47%

Porsche Asia Pacific ปิดไตรมาสแรกปี 2021 ด้วยยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง 47%

สถิติของ Porsche Asia Pacific ในไตรมาสแรกเติบโตขึ้น 28% เทียบกับปีที่ผ่านมา พร้อมเข้าใกล้เป้าหมายด้านยนตรกรรมสปอร์ตไฟฟ้า

Toyota จัดบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสภายในรถยนต์ไม่จำกัดค่าย ถึง 31 พ.ค. นี้

Toyota จัดบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสภายในรถยนต์ไม่จำกัดค่าย ถึง 31 พ.ค. นี้

โตโยต้าพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดยี่ห้อ ตั้งแต่ 24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

Toyota ส่งมอบ GR YARIS สู่ลูกค้าหัวใจสปอร์ตในประเทศไทย

Toyota ส่งมอบ GR YARIS สู่ลูกค้าหัวใจสปอร์ตในประเทศไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่งมอบ GR Yaris ล็อตแรกสู่ลูกค้าหัวใจสปอร์ต พร้อมมอบสิทธิพิเศษต้อนรับการมาของ GR Yaris สุดเอ็กซ์คลูซีฟ