ยอดขายรถกระบะ ยอดขายรถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ สถิติการขายรถยนต์

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7%

คัดลอก URL แล้ว

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงาน สถิติการขายรถยนต์ ประจำเดือนเมษายน 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,076 คัน  เพิ่มขึ้น 8.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 16.9% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ขณะที่ รถกระบะ ขนาด 1 ตัน มีจำนวน 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

  • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16.9% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่แนะนำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2) ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 349,625 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8% เนื่องจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นอีกเหตุปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อรถใหม่

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่ก็ยังจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ยอดขายรถยนต์

  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2562
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      26,958 คัน      เพิ่มขึ้น      15.9%       ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          15,389 คัน      เพิ่มขึ้น       4.2%       ส่วนแบ่งตลาด 17.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,329 คัน      เพิ่มขึ้น       8.6%       ส่วนแบ่งตลาด 13.2%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      10,107 คัน      เพิ่มขึ้น      17.9%       ส่วนแบ่งตลาด 28.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,614 คัน      เพิ่มขึ้น       7.2%       ส่วนแบ่งตลาด 24.7%อันดับที่ 3 มาสด้า 4,882 คัน        เพิ่มขึ้น      55.1%       ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,851 คัน      เพิ่มขึ้น    14.7%         ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,389 คัน      เพิ่มขึ้น     4.2%                   ส่วนแบ่งตลาด 30.1%   อันดับที่ 3 ฟอร์ด     4,472 คัน      ลดลง     13.4%         ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,970 คัน      เพิ่มขึ้น      22.5%       ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           14,235 คัน      เพิ่มขึ้น       5.0%       ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,472 คัน      ลดลง       11.6%      ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,976 คัน

โตโยต้า 1,849 คัน – อีซูซุ 1,011 คัน – มิตซูบิชิ 983 คัน – ฟอร์ด 695 คัน – เชฟโรเลต 349  คัน – นิสสัน 89  คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,257 คัน เพิ่มขึ้น 2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,224คัน       เพิ่มขึ้น     5.5%         ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า     13,121คัน       เพิ่มขึ้น     31.2%        ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        3,777 คัน      ลดลง      11.8%        ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

  • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2562
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 349,625 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      113,204 คัน    เพิ่มขึ้น    29.4%         ส่วนแบ่งตลาด 32.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 60,311 คัน     เพิ่มขึ้น     2.1%         ส่วนแบ่งตลาด 17.3%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      41,333 คัน     เพิ่มขึ้น     6.3%         ส่วนแบ่งตลาด 11.8%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 137,551 คัน เพิ่มขึ้น 6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      41,028 คัน     เพิ่มขึ้น    22.6%         ส่วนแบ่งตลาด 29.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       31,134 คัน     เพิ่มขึ้น     5.0%         ส่วนแบ่งตลาด 22.6%

อันดับที่ 3 มาสด้า       18,234 คัน     เพิ่มขึ้น   23.6%                    ส่วนแบ่งตลาด 13.3%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 212,074 คัน เพิ่มขึ้น 0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      72,176 คัน      เพิ่มขึ้น   33.6%                   ส่วนแบ่งตลาด 34.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           60,311 คัน      เพิ่มขึ้น    2.1%          ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        18,736 คัน      ลดลง    16.2%          ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 173,938 คัน เพิ่มขึ้น 11.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      64,341 คัน      เพิ่มขึ้น   35.6%                    ส่วนแบ่งตลาด 37.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           55,842 คัน      เพิ่มขึ้น    3.3%          ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        18,735 คัน      ลดลง    14.0%           ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 22,545 คัน

โตโยต้า  9,553 คัน – มิตซูบิชิ 4,746 คัน – อีซูซุ 3,786 คัน – ฟอร์ด 2,540 คัน – เชฟโรเลต 1,266 คัน –นิสสัน 654 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 151,393 คัน เพิ่มขึ้น 2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      54,788 คัน      เพิ่มขึ้น   41.3%                    ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           52,056 คัน      เพิ่มขึ้น    4.2%           ส่วนแบ่งตลาด 34.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,195 คัน    ลดลง     12.4%         ส่วนแบ่งตลาด 10.7%


แท็ก: AUTO , , , ,
WRITER

RELATED

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โชว์แกร่งเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่สาม

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โชว์แกร่งเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่สาม

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ยังคงครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์พรีเมียมด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2564

สรุปยอดขายเดือนสิงหาคม ยอดดิ่งช่วง Low season ลงถึง 38.8%

สรุปยอดขายเดือนสิงหาคม ยอดดิ่งช่วง Low season ลงถึง 38.8%

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ชะลอตัวทุกเซ็กเมนท์ในช่วง Low Season ยอดขายรวมทั้งสิ้น 42,176 คัน ลดลง 38.8%

Toyota เผยยอดขายรถยนต์สะสม 10 เดือน เพิ่มขึ้น 0.7%

Toyota เผยยอดขายรถยนต์สะสม 10 เดือน เพิ่มขึ้น 0.7%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์สะสม 10 เดือน มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 838,968 คัน เพิ่มขึ้น…

ยอดขายรถยนต์สะสม 9 เดือนเพิ่มขึ้น 2% แม้ตลาดเดือนกันยายนลดลง 14.1%

ยอดขายรถยนต์สะสม 9 เดือนเพิ่มขึ้น 2% แม้ตลาดเดือนกันยายนลดลง 14.1%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์สะสม 9 เดือน มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 761,847 คัน เพิ่มขึ้น…

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม ยอดขายรวม 80,838 คัน

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม ยอดขายรวม 80,838 คัน

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 80,838 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายในเดือนกรกฎาคม แต่ลดลง…

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม ลดลง 1.1%

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม ลดลง 1.1%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,044 คัน ลดลง 1.1%…

Toyota Hilux 2019 Special Edition จ่อเปิดตัวที่อังกฤษ ขายจริงส.ค.

Toyota Hilux 2019 Special Edition จ่อเปิดตัวที่อังกฤษ ขายจริงส.ค.

Toyota เตรียมนำ รถกระบะ Hilux รุ่นพิเศษจัดเเสดงที่งาน รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน – พฤษภาคมนี้ โดยรุ่นกระบะรุ่นพิเศษที่ใกล้เปิดตัวต่อสาธารณะชนมีชื่อรุ่นที่เรียกเเสนเรียบง่ายว่า Hilux 2019…

X