Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติ โตโยต้า

สรุปยอดขายเดือนกันยายน ชะลอตัวต่อเนื่อง ยอดขายรวม ลดลง 17.7%

คัดลอก URL แล้ว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2564 ชะลอตัวต่อเนื่องในทุกเซ็กเมนท์ โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 64,122 คัน ลดลง 17.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,255 คัน ลดลง 13.5% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 38,867 คัน ลดลง 20.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,164 คัน ลดลง 21%

ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน 2564 มีปริมาณการขาย 64,122 คัน ลดลง 17.7% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 13.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความวิตกกังวลต่อภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นทั่วประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และบริการต่าง ๆ

ที่สำคัญสถานการณ์น้ำท่วมได้ลุกลามหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก และความสามารถในการซื้อของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,122 คัน ลดลง 17.7%

อันดับที่ 1 Toyota 19,971 คัน ลดลง 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 2 Isuzu 13,649 คัน ลดลง 11.6% ส่วนแบ่งตลาด 21.3%
อันดับที่ 3 Honda 6,311 คัน ลดลง 30.5% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,255 คัน ลดลง 13.5%

อันดับที่ 1 Honda 5,849 คัน ลดลง 23.0% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%
อันดับที่ 2 Toyota 5,237 คัน ลดลง 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.7%
อันดับที่ 3 Mazda 1,921 คัน ลดลง 6.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 38,867 คัน ลดลง 20.2%

อันดับที่ 1 Toyota 14,734 คัน ลดลง 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 2 Isuzu 13,649 คัน ลดลง 11.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.1%
อันดับที่ 3 Ford 2,101 คัน ลดลง 26.2% ส่วนแบ่งตลาด 5.4%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 30,164 คัน ลดลง 21%

อันดับที่ 1 Toyota 12,504 คัน ลดลง 18.4% ส่วนแบ่งตลาด 41.5%
อันดับที่ 2 Isuzu 12,254 คัน ลดลง 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 40.6%
อันดับที่ 3 Ford 2,101 คัน ลดลง 26.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.0%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,037 คัน

  1. Toyota 1,461 คัน
  2. Isuzu 804 คัน
  3. Ford 329 คัน
  4. Mitsubishi 328 คัน
  5. Nissan 115 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,127 คัน ลดลง 20.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 11,450 คัน ลดลง 17.5% ส่วนแบ่งตลาด 42.2%
อันดับที่ 2 Toyota 11,043 คัน ลดลง 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.7%
อันดับที่ 3 Ford 1,772 คัน ลดลง 24.0% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคมมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้ธุรกิจและประชาชนสามารถดำเนินชีวิต และประกอบธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมโรคโดยอนุญาตให้สถานประกอบการบางแห่งเปิดบริการ หรือสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเริ่มทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามอย่างเต็มที่ของภาครัฐ ในการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนกำลังซื้อของผู้บริโภค ตลอดจนการเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการนำร่องอย่าง Phuket sandbox Samui plus และ Pattaya move on จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกำลังซื้อของผู้บริโภคให้ฟื้นคืนกลับมา รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมที่คลี่คลายในหลายพื้นที่ และการเดินหน้าเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่เป็น Hi-season จะช่วยให้สถานการณ์ตลาดรถยนต์ดีขึ้นไปจนถึงสิ้นปี

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 531,931 คัน ลดลง 0.5%

อันดับที่ 1 Toyota 166,560 คัน เพิ่มขึ้น 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%
อันดับที่ 2 Isuzu 131,529 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
อันดับที่ 3 Honda 61,329 คัน ลดลง 5.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 176,140 คัน ลดลง 6.7%

อันดับที่ 1 Honda 53,406 คัน ลดลง 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
อันดับที่ 2 Toyota 43,101 คัน ลดลง 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.5%
อันดับที่ 3 Nissan 15,156 คัน ลดลง 9.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 355,791 คัน เพิ่มขึ้น 2.8%

อันดับที่ 1 Isuzu 131,529 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 2 Toyota 123,459 คัน เพิ่มขึ้น 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 3 Ford 22,530 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 276,789 คัน เพิ่มขึ้น 0.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 119,314 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 43.1%
อันดับที่ 2 Toyota 104,962 คัน เพิ่มขึ้น 9.8% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 3 Ford 22,530 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 36,160 คัน

Toyota 15,986 คัน
Isuzu 11,826 คัน
Mitsubishi 4,532 คัน
Ford 3,344 คัน
Nissan 472 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 240,629 คัน ลดลง 2.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 107,488 คัน ลดลง 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 44.7%
อันดับที่ 2 Toyota 88,976 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 3 Ford 19,186 คัน เพิ่มขึ้น 22.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%


แท็ก: AUTO , , , ,

RELATED

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ มร.ฮาว ก๊วก เทียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโตโยต้าประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท โตโยต้า…

Toyota Camry Nightshade Edition เพิ่มสีใหม่สุดคูล พร้อมล้อ 19 นิ้วสีบรอนซ์

Toyota Camry Nightshade Edition เพิ่มสีใหม่สุดคูล พร้อมล้อ 19 นิ้วสีบรอนซ์

Toyota สหรัฐอเมริกา เปิดตัวรถรุ่นพิเศษอย่างต่อเนื่อง ด้วย Toyota Camry Nightshade Edition ให้แฟน ๆ ได้เตรียมเป็นเจ้าของเร็ว ๆ นี้

Mazda ตอกย้ำเติบโตต่อเนื่อง เดือนเมษายนโตถึง 25% พร้อมส่งแคมเปญต้อนรับพฤษภาคม

Mazda ตอกย้ำเติบโตต่อเนื่อง เดือนเมษายนโตถึง 25% พร้อมส่งแคมเปญต้อนรับพฤษภาคม

มาสด้า กระตุ้นตลาดต่อเนื่องพฤษภาคมจัดแคมเปญ Mazda May Day ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวไปด้วยกัน รับยอดขายเมษายนโต 25%

TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE ‘วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า’

TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE ‘วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า’

โตโยต้าจับมือพันธมิตร มอบประสบการณ์ความสุขกับ TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE “วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า”

Toyota คืนชีพรุ่น Gold ใน Alphard และ Vellfire มอบความหรูหราเหนือระดับอีกครั้ง

Toyota คืนชีพรุ่น Gold ใน Alphard และ Vellfire มอบความหรูหราเหนือระดับอีกครั้ง

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวรถรุ่นพิเศษสำหรับรถตู้หรู Alphard และ Vellfire ด้วยการคืนชีพรุ่นชุดแต่งสีทองสุดอร่าม TYPE GOLD Ⅲ

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

โตโยต้า ขานรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ สานต่อพันธกิจผลักดันสังคมไทยสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร้รอยต่อ

Toyota GR Supra คืนชีพเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ที่ยกระดับให้ขับสนุกกว่าเดิม

Toyota GR Supra คืนชีพเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ที่ยกระดับให้ขับสนุกกว่าเดิม

Toyota Motor ประกาศเผยโฉม GR Supra รุ่นเกียร์ธรรมดา 6 สปีด พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะรุ่นนี้ เพื่อมอบความสนุกในการขับขี่ไปอีกขั้น

Toyota ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนความสุขของคนยุคใหม่

Toyota ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนความสุขของคนยุคใหม่

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

MG ยอดขายไตรมาสแรกโตเพิ่ม 11% พร้อมยอดจองรถ EV 4,500 คัน ภายใน 1 เดือนหลังร่วมมาตรการรัฐ

MG ยอดขายไตรมาสแรกโตเพิ่ม 11% พร้อมยอดจองรถ EV 4,500 คัน ภายใน 1 เดือนหลังร่วมมาตรการรัฐ

MG ประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565 ด้วยยอดขายรวมกว่า 8,394 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11%

X