Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติ โตโยต้า

สรุปยอดขายเดือนกันยายน ชะลอตัวต่อเนื่อง ยอดขายรวม ลดลง 17.7%

คัดลอก URL แล้ว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2564 ชะลอตัวต่อเนื่องในทุกเซ็กเมนท์ โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 64,122 คัน ลดลง 17.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,255 คัน ลดลง 13.5% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 38,867 คัน ลดลง 20.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,164 คัน ลดลง 21%

ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน 2564 มีปริมาณการขาย 64,122 คัน ลดลง 17.7% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 13.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความวิตกกังวลต่อภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นทั่วประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และบริการต่าง ๆ

ที่สำคัญสถานการณ์น้ำท่วมได้ลุกลามหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก และความสามารถในการซื้อของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,122 คัน ลดลง 17.7%

อันดับที่ 1 Toyota 19,971 คัน ลดลง 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 2 Isuzu 13,649 คัน ลดลง 11.6% ส่วนแบ่งตลาด 21.3%
อันดับที่ 3 Honda 6,311 คัน ลดลง 30.5% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,255 คัน ลดลง 13.5%

อันดับที่ 1 Honda 5,849 คัน ลดลง 23.0% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%
อันดับที่ 2 Toyota 5,237 คัน ลดลง 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.7%
อันดับที่ 3 Mazda 1,921 คัน ลดลง 6.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 38,867 คัน ลดลง 20.2%

อันดับที่ 1 Toyota 14,734 คัน ลดลง 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 2 Isuzu 13,649 คัน ลดลง 11.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.1%
อันดับที่ 3 Ford 2,101 คัน ลดลง 26.2% ส่วนแบ่งตลาด 5.4%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 30,164 คัน ลดลง 21%

อันดับที่ 1 Toyota 12,504 คัน ลดลง 18.4% ส่วนแบ่งตลาด 41.5%
อันดับที่ 2 Isuzu 12,254 คัน ลดลง 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 40.6%
อันดับที่ 3 Ford 2,101 คัน ลดลง 26.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.0%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,037 คัน

  1. Toyota 1,461 คัน
  2. Isuzu 804 คัน
  3. Ford 329 คัน
  4. Mitsubishi 328 คัน
  5. Nissan 115 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,127 คัน ลดลง 20.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 11,450 คัน ลดลง 17.5% ส่วนแบ่งตลาด 42.2%
อันดับที่ 2 Toyota 11,043 คัน ลดลง 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.7%
อันดับที่ 3 Ford 1,772 คัน ลดลง 24.0% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคมมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้ธุรกิจและประชาชนสามารถดำเนินชีวิต และประกอบธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมโรคโดยอนุญาตให้สถานประกอบการบางแห่งเปิดบริการ หรือสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเริ่มทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามอย่างเต็มที่ของภาครัฐ ในการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนกำลังซื้อของผู้บริโภค ตลอดจนการเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการนำร่องอย่าง Phuket sandbox Samui plus และ Pattaya move on จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกำลังซื้อของผู้บริโภคให้ฟื้นคืนกลับมา รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมที่คลี่คลายในหลายพื้นที่ และการเดินหน้าเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่เป็น Hi-season จะช่วยให้สถานการณ์ตลาดรถยนต์ดีขึ้นไปจนถึงสิ้นปี

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 531,931 คัน ลดลง 0.5%

อันดับที่ 1 Toyota 166,560 คัน เพิ่มขึ้น 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%
อันดับที่ 2 Isuzu 131,529 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
อันดับที่ 3 Honda 61,329 คัน ลดลง 5.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 176,140 คัน ลดลง 6.7%

อันดับที่ 1 Honda 53,406 คัน ลดลง 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
อันดับที่ 2 Toyota 43,101 คัน ลดลง 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.5%
อันดับที่ 3 Nissan 15,156 คัน ลดลง 9.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 355,791 คัน เพิ่มขึ้น 2.8%

อันดับที่ 1 Isuzu 131,529 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 2 Toyota 123,459 คัน เพิ่มขึ้น 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 3 Ford 22,530 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 276,789 คัน เพิ่มขึ้น 0.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 119,314 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 43.1%
อันดับที่ 2 Toyota 104,962 คัน เพิ่มขึ้น 9.8% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 3 Ford 22,530 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 36,160 คัน

Toyota 15,986 คัน
Isuzu 11,826 คัน
Mitsubishi 4,532 คัน
Ford 3,344 คัน
Nissan 472 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 240,629 คัน ลดลง 2.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 107,488 คัน ลดลง 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 44.7%
อันดับที่ 2 Toyota 88,976 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 3 Ford 19,186 คัน เพิ่มขึ้น 22.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%


แท็ก: AUTO , , , ,

RELATED

TOYOTA Dream Car Art Contest 2022 ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กไทยปีที่ 11

TOYOTA Dream Car Art Contest 2022 ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กไทยปีที่ 11

TOYOTA Dream Car Art Contest 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สรุปยอดขายรถยนต์ตุลาคม ลดลง 13% พร้อมลุ้นสัญญาณบวกช่วงสิ้นปี

สรุปยอดขายรถยนต์ตุลาคม ลดลง 13% พร้อมลุ้นสัญญาณบวกช่วงสิ้นปี

โตโยต้า รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ชะลอตัวต่อเนื่องในทุกเซ็กเมนท์ โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 64,462 คัน ลดลง 13%

Toyota Corolla 50 Million รุ่นพิเศษเฉลิมฉลองยอดจำหน่าย 50 ล้านคันทั่วโลก

Toyota Corolla 50 Million รุ่นพิเศษเฉลิมฉลองยอดจำหน่าย 50 ล้านคันทั่วโลก

Toyota ประเทศญี่ปุ่น เฉลิมฉลองยอดจำหน่ายรถยนต์คอมแพ็คยอดนิยม Corolla มากถึง 50 ล้านคันทั่วโลก ด้วยรถรุ่นพิเศษครอบคลุมด้วยกันทั้ง 3 รุ่นตัวถัง

Toyota ผนึกพันธมิตร ร่วมยกระดับนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

Toyota ผนึกพันธมิตร ร่วมยกระดับนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

พันธมิตรองค์กรธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในพื้นที่มาบตาพุด

‘กมลชนก-อดิศักดิ์-ปรม-พิมพ์พัณ’ เบียดคว้าชัย โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต ที่เชียงใหม่

‘กมลชนก-อดิศักดิ์-ปรม-พิมพ์พัณ’ เบียดคว้าชัย โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต ที่เชียงใหม่

ระเบิดพลังความมันส์ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2021” Spirit to push the limits ต่อเนื่องเป็นสนามที่ 3 ในสนามแข่งเหนือสุดของไทย

2022 Toyota Avanza & Veloz โฉมใหม่ล้ำขึ้นในทุกด้านบนแพลตฟอร์มใหม่

2022 Toyota Avanza & Veloz โฉมใหม่ล้ำขึ้นในทุกด้านบนแพลตฟอร์มใหม่

All-New Toyota Avanza และ Veloz Mini MPV เจนเนอเรชั่นที่ 3 ยกระดับความสมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ ความสะดวกสบาย สมรรถนะ และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

Toyota Aygo X มินิคอสโอเวอร์ดีไซน์สนุก ออพชั่นโดนใจ เจาะตลาดวัยรุ่นยุโรป

Toyota Aygo X มินิคอสโอเวอร์ดีไซน์สนุก ออพชั่นโดนใจ เจาะตลาดวัยรุ่นยุโรป

All-New Toyota Aygo X มินิคอสโอเวอร์ A-Segment ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นในสไตล์แหวกแนว ขับสนุก ออพชั่นโดนใจ

Toyota Camry ใหม่จัดหนักเครื่อง 2.5 ลิตร – ไฮบริดเต็มรูปแบบ พร้อมชุดแต่ง Modellista

Toyota Camry ใหม่จัดหนักเครื่อง 2.5 ลิตร – ไฮบริดเต็มรูปแบบ พร้อมชุดแต่ง Modellista

โตโยต้า แนะนำ คัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ The Absolute Perfection ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ พร้อมชุดแต่ง Modellista เริ่มต้น 1,475,000 บาท

X