COVID-19 ความรู้เรื่องรถ พื้นที่สีแดงเข้ม มาตรการควบคุมโควิด-19 ล็อกดาวน์ โควิด-19

เตรียมเอกสารข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มให้ถูกต้อง ถูกกฎ อุ่นใจงานไม่สะดุดช่วงล็อดาวน์

คัดลอก URL แล้ว

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อย่างการประกาศล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการจำกัดการออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด หรือแม้แต่การเดินทางเข้าหรือออกพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูงสุด การที่จะเข้า หรือออกจากพื้นที่สีแดงเข้มนี้ได้จะต้องผ่านขั้นตอนการยื่นขออนุญาตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทธปราการ, สมุทธสาคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

ซึ่งก่อนที่จะเดินทางข้ามพื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน แก่ฝ่ายความมั่นคง ณ ด่านตรวจ ทั้งขาเข้าและขาออกในรอบนอกพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องเตรียม มีดังนี้

เอกสารต่าง ๆ กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด

สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสาเหตุและความจำเป็นของการเดินทางในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีพบแพทย์-ฉีดวัคซีน สามารถใช้บัตรประชาชน ร่วมกับใบนัดที่ยืนยันการพบแพทย์ หรือ ใบนัดรับวัคซีนแสดงได้

กรณีการเดินทางออกไปทำงาน สามารถใช้หนังสือรับรองความจำเป็นของบริษัทได้ โดยให้มีบริหาร หรือผู้มีอำนาจในการรับรองลงนามในเอกสาร

กรณีอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองต่าง ๆ ข้างต้น สามารถขออนุญาตเพิ่มเติมได้ คือ

1.เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดสีแดงเข้ม สามารถขอรับเอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต โดยสามารถเดินทางไปรับเอกสารที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักงานเขตหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน อาทิ

  • สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร www.prbangkok.com
  • เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี www.pakkretcity.go.th
  • สำนักงานเทศบาลนครสมุทธปราการ www.samutprakancity.go.th
  • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี www.chonburipr.net

และเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ สำหรับในส่วนของพนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง และสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

2.ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ในกรณีที่ไม่สะดวกในการใช้เอกสารรับรองจากข้อ 1 ได้ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องออกเดินทางกระทันหัน ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถลงการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่ โดยอาจจะใช้การแสดงหน้าจอ QR Code โดยตรง หรือ การแคปเจอร์หน้าจอไว้เป็นหลักฐานแสดงแทนก็ได้เช่นกัน

โดยการลงทะเบียนผ่าน Covid-19.in.th นั้นจะเป็นการให้ลงทะเบียนเป็นครั้ง ๆ ไป เมื่อต้องเดินทาง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และลดความยุ่งยาก ควรเตรียมเอกสารรับรองจากข้อ 1 ไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะดีที่สุด

3.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

เมื่อถึงด่านตรวจ ผู้ขับขี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำการลงทะเบียนข้ามจังหวัดผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือหากยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ผ่านช่องทาง iOS และ Andriod เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางยิ่งขึ้น

ด้วยความซับซ้อนในการเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ขับขี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำการ “วางแผน” การเดินทางเอาไว้ล่วงหน้าสัก 1 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อเตรียมเอกสาร ไปจนถึงอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสที่จัดเก็บอย่างถูกต้อง เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ให้พร้อม และเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดตัว และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น กรณีการขอหรือเตรียมเอกสารข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดง มักใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นในการเดินทางจริง ๆ เท่านั้น เช่น งานธุรกิจ การกลับภูมิลำเนา หากไม่มีแผนออกข้างนอกข้ามจังหวัดใด ๆ ก็ควรอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองจะเป็นการดีที่สุด

ข้อมูลจาก Facebook Fanpage: กรมประชาสัมพันธ์, prbangkok.com, pakkretcity.go.th, www.samutprakancity.go.th, www.chonburipr.net


แท็ก: AUTO , , , , , ,

RELATED

คู่มือดูแลยางรับหน้าฝน ดูแลยางอย่างไรให้ใช้ได้อย่างปลอดภัย และอุ่นใจ

คู่มือดูแลยางรับหน้าฝน ดูแลยางอย่างไรให้ใช้ได้อย่างปลอดภัย และอุ่นใจ

เจ้าของรถไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือโปรก็ต้องรับมือกับฤดูฝนที่เพิ่มความท้าทายในการดูแลรถไปอีกขั้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับยางรถยนต์ที่ต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิด

เลือกคาร์ซีทมือสองอย่างไรให้ใช้งานได้ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพเด็ก สบายกระเป๋า

เลือกคาร์ซีทมือสองอย่างไรให้ใช้งานได้ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพเด็ก สบายกระเป๋า

แม้การซื้อคาร์ซีทมือหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเมื่อมีลูกน้อย แต่การเลือกซื้อคาร์ซีทมือสองจะสบายใจด้านราคา ซึ่งการซื้อคาร์ซีทมือสอง ควรคำนึงอะไรบ้างนอกจากราคา

CARS24 ชวนคนไทยตรวจเช็คสภาพรถ มั่นใจขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

CARS24 ชวนคนไทยตรวจเช็คสภาพรถ มั่นใจขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

CARS24 แพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ ชวนทุกคนตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วย 5 จุดสำคัญของรถยนต์ที่ต้องตรวจเช็คเป็นประจำ

รวมเทคนิคเปิดแอร์รถยนต์รับซัมเมอร์ เย็นไว ลดกลิ่น ประหยัดน้ำมัน และถนอมแอร์

รวมเทคนิคเปิดแอร์รถยนต์รับซัมเมอร์ เย็นไว ลดกลิ่น ประหยัดน้ำมัน และถนอมแอร์

การได้รู้จักเทคนิคเปิดแอร์ในรถยนต์ นอกจากจะช่วยให้เย็นสบายแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และความอุ่นใจในระหว่างขับรถได้

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

X