COVID-19 ความรู้เรื่องรถ พื้นที่สีแดงเข้ม มาตรการควบคุมโควิด-19 ล็อกดาวน์ โควิด-19

เตรียมเอกสารข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มให้ถูกต้อง ถูกกฎ อุ่นใจงานไม่สะดุดช่วงล็อดาวน์

คัดลอก URL แล้ว

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อย่างการประกาศล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการจำกัดการออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด หรือแม้แต่การเดินทางเข้าหรือออกพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูงสุด การที่จะเข้า หรือออกจากพื้นที่สีแดงเข้มนี้ได้จะต้องผ่านขั้นตอนการยื่นขออนุญาตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทธปราการ, สมุทธสาคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

ซึ่งก่อนที่จะเดินทางข้ามพื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน แก่ฝ่ายความมั่นคง ณ ด่านตรวจ ทั้งขาเข้าและขาออกในรอบนอกพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องเตรียม มีดังนี้

เอกสารต่าง ๆ กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด

สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสาเหตุและความจำเป็นของการเดินทางในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีพบแพทย์-ฉีดวัคซีน สามารถใช้บัตรประชาชน ร่วมกับใบนัดที่ยืนยันการพบแพทย์ หรือ ใบนัดรับวัคซีนแสดงได้

กรณีการเดินทางออกไปทำงาน สามารถใช้หนังสือรับรองความจำเป็นของบริษัทได้ โดยให้มีบริหาร หรือผู้มีอำนาจในการรับรองลงนามในเอกสาร

กรณีอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองต่าง ๆ ข้างต้น สามารถขออนุญาตเพิ่มเติมได้ คือ

1.เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดสีแดงเข้ม สามารถขอรับเอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต โดยสามารถเดินทางไปรับเอกสารที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักงานเขตหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน อาทิ

  • สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร www.prbangkok.com
  • เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี www.pakkretcity.go.th
  • สำนักงานเทศบาลนครสมุทธปราการ www.samutprakancity.go.th
  • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี www.chonburipr.net

และเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ สำหรับในส่วนของพนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง และสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

2.ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ในกรณีที่ไม่สะดวกในการใช้เอกสารรับรองจากข้อ 1 ได้ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องออกเดินทางกระทันหัน ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถลงการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่ โดยอาจจะใช้การแสดงหน้าจอ QR Code โดยตรง หรือ การแคปเจอร์หน้าจอไว้เป็นหลักฐานแสดงแทนก็ได้เช่นกัน

โดยการลงทะเบียนผ่าน Covid-19.in.th นั้นจะเป็นการให้ลงทะเบียนเป็นครั้ง ๆ ไป เมื่อต้องเดินทาง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และลดความยุ่งยาก ควรเตรียมเอกสารรับรองจากข้อ 1 ไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะดีที่สุด

3.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

เมื่อถึงด่านตรวจ ผู้ขับขี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำการลงทะเบียนข้ามจังหวัดผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือหากยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ผ่านช่องทาง iOS และ Andriod เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางยิ่งขึ้น

ด้วยความซับซ้อนในการเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ขับขี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำการ “วางแผน” การเดินทางเอาไว้ล่วงหน้าสัก 1 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อเตรียมเอกสาร ไปจนถึงอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสที่จัดเก็บอย่างถูกต้อง เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ให้พร้อม และเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดตัว และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น กรณีการขอหรือเตรียมเอกสารข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดง มักใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นในการเดินทางจริง ๆ เท่านั้น เช่น งานธุรกิจ การกลับภูมิลำเนา หากไม่มีแผนออกข้างนอกข้ามจังหวัดใด ๆ ก็ควรอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองจะเป็นการดีที่สุด

ข้อมูลจาก Facebook Fanpage: กรมประชาสัมพันธ์, prbangkok.com, pakkretcity.go.th, www.samutprakancity.go.th, www.chonburipr.net


แท็ก: AUTO , , , , , ,

RELATED

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

อาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

ไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพมหานคร เเต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 136 แห่ง

วิถีมอเตอร์ไซค์พุ่มพวง โควิดก็กลัว แต่รายได้ครอบครัวมันสำคัญ

วิถีมอเตอร์ไซค์พุ่มพวง โควิดก็กลัว แต่รายได้ครอบครัวมันสำคัญ

คุณอรัญ บุสสาธิต อายุ 42 ปี ชายจาก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ตัดสินใจเข้ากรุงเทพ เมื่อกว่า 15 ปีก่อน เพื่อหาช่องทางทำรายได้ โดยเริ่มอาชีพขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หรือว่ารถพุ่มพวง…

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เตือน “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เตือน “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เตือนเกี่ยวกับการระวัง ป้องกันโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยระบุว่า “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรงเท่ากับช่วยประเทศ อย่าทนงตนว่าเป็นหนุ่มสาวหรือไม่มีโรคประจำตัวแล้วไม่เป็นไร นอกจากจะเป็นตัวแพร่เชื้อที่มีประสิทธิภาพแล้ว…

มั่นใจฉีดวัคซีนโควิด-19 สปสช. เยียวยาผลกระทบสูงสุด 4 แสนบาท

มั่นใจฉีดวัคซีนโควิด-19 สปสช. เยียวยาผลกระทบสูงสุด 4 แสนบาท

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือกับ สปสช. ได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สหรัฐฯ วิจัยพบ ‘ดื่มกาแฟ-กินผัก’ อาจช่วยป้องกันโรคโควิด-19

สหรัฐฯ วิจัยพบ ‘ดื่มกาแฟ-กินผัก’ อาจช่วยป้องกันโรคโควิด-19

ประเด็นสำคัญ สถาบันดูแลสุขภาพในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐฯ พบว่าการดื่มกาแฟมากกว่า 1 แก้วต่อวัน สัมพันธ์กับความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสฯ ลดลงราวร้อยละ 10 การบริโภคผักปรุงสุกหรือผักดิบอย่างน้อย 0.67 หน่วยบริโภคต่อวัน (ยกเว้นมันฝรั่ง) สัมพันธ์กับความเสี่ยงติดเชื้อลดลง อย่างไรก็ตาม…

โควิด-19 วันนี้ ( 23 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,575 / แนวโน้มในตจว. เพิ่มสูงขึ้น

โควิด-19 วันนี้ ( 23 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,575 / แนวโน้มในตจว. เพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นสำคัญ แนวโน้มการพบผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง การพบการติดเชื้อในครอบครัว ที่ทำงาน กลุ่มเพื่อน ลักษณะของกลุ่มเล็กๆ เพิ่มมากขึ้น คลัสเตอร์โรงงาน แคมป์คนงาน ชุมชน คลัสเตอร์เดิมยังคงมีรายงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราการครองเตียงเพิ่มสูงขึ้น จำนวนผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19…

Home Delivery & You Sit, I Drive ปลอดภัย หายห่วง กับบาเซโลนา มอเตอร์

Home Delivery & You Sit, I Drive ปลอดภัย หายห่วง กับบาเซโลนา มอเตอร์

บาเซโลนา มอเตอร์ อำนวยความสะดวกลูกค้าที่ต้องการเข้าใช้บริการ BMW ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ครบวงจร

สถานีกลางบางซื่อ ปรับแผนการเข้ารับวัคซีน ลดความเเออัด

สถานีกลางบางซื่อ ปรับแผนการเข้ารับวัคซีน ลดความเเออัด

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่านสามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุด เปิดบริการ ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.