Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติ โตโยต้า

สรุปยอดขายรถเดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

คัดลอก URL แล้ว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดขายรวมทั้งสิ้น 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 15,569 คัน เพิ่มขึ้น 32.7% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40,379 คัน เพิ่มขึ้น 40.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 31,778 คัน เพิ่มขึ้น 37.3%

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2564 มีปริมาณการขาย 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 32.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 40.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากข้อเสนอพิเศษที่หลากหลาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถยนต์ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ส่งผลกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตลอดจนการจัดการฉีดวัคซีน COVID-19 ของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น คลายความวิตกกังวล และจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ผนวกกับการทยอยส่งมอบรถที่ลูกค้าจองในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

อันดับที่ 1 Toyota 19,767 คัน เพิ่มขึ้น 45.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 2 Isuzu 14,866 คัน เพิ่มขึ้น 46.8% ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 Honda 4,998 คัน เพิ่มขึ้น 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 15,569 คัน เพิ่มขึ้น 32.7%

อันดับที่ 1 Toyota 4,824 คัน เพิ่มขึ้น 35.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%

อันดับที่ 2 Honda 4,380 คัน เพิ่มขึ้น 24.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%

อันดับที่ 3 Mazda 1,527 คัน เพิ่มขึ้น 50.9% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,379 คัน เพิ่มขึ้น 40.6%

อันดับที่ 1 Toyota 14,943 คัน เพิ่มขึ้น 46.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 14,866 คัน เพิ่มขึ้น 48.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%

อันดับที่ 3 Ford 2,702 คัน เพิ่มขึ้น 94.9% ส่วนแบ่งตลาด 6.7%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 31,778 คัน เพิ่มขึ้น 37.3%

อันดับที่ 1 Isuzu 13,403 คัน เพิ่มขึ้น 43.8% ส่วนแบ่งตลาด 42.2%

อันดับที่ 2 Toyota 12,519 คัน เพิ่มขึ้น 37.0% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%

อันดับที่ 3 Ford 2,702 คัน เพิ่มขึ้น 94.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,039 คัน 

  • Toyota 2,023 คัน
  • Isuzu 1,143 คัน
  • Mitsubishi 451 คัน
  • Ford 390 คัน
  • Nissan 32 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,739 คัน เพิ่มขึ้น 34.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 12,260 คัน เพิ่มขึ้น 36.9% ส่วนแบ่งตลาด 44.2%

อันดับที่ 2 Toyota 10,496 คัน เพิ่มขึ้น 34.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 3 Ford 2,312 คัน เพิ่มขึ้น 108.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 308,217 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% 

อันดับที่ 1 Toyota 94,848 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 79,067 คัน เพิ่มขึ้น 33.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.7%

อันดับที่ 3 Honda 35,376 คัน ลดลง 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 97,813 คัน ลดลง 1.1%

อันดับที่ 1 Honda 30,164 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%

อันดับที่ 2 Toyota 24,289 คัน ลดลง 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 24.8%

อันดับที่ 3 Nissan 9,739 คัน ลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 210,404 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%

อันดับที่ 1 Isuzu 79,067 คัน เพิ่มขึ้น 33.1% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%

อันดับที่ 2 Toyota 70,559 คัน เพิ่มขึ้น 26.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 3 Ford 13,575 คัน เพิ่มขึ้น 38.6% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 163,765 คัน เพิ่มขึ้น 19.7%

อันดับที่ 1 Isuzu 72,457 คัน เพิ่มขึ้น 31.3% ส่วนแบ่งตลาด 44.2%

อันดับที่ 2 Toyota 59,669 คัน เพิ่มขึ้น 22.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.4%

อันดับที่ 3 Ford 13,575 คัน เพิ่มขึ้น 38.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 24,130 คัน 

  • Toyota 10,540 คัน
  • Isuzu 8,250 คัน
  • Mitsubishi 3,079 คัน
  • Ford 2,145 คัน
  • Nissan 116 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 139,635 คัน เพิ่มขึ้น 13.7%

อันดับที่ 1 Isuzu 64,207 คัน เพิ่มขึ้น 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 46.0%

อันดับที่ 2 Toyota 49,129 คัน เพิ่มขึ้น 12.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

อันดับที่ 3 Ford 11,430 คัน เพิ่มขึ้น 42.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มชะลอตัว สืบเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยการแพร่ระบาดในระลอกนี้มีความรุนแรงมากกว่าระลอกก่อน รวมถึงการตรวจพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ต้องชะลอ หรือเลื่อนกำหนดการออกไป ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับคนไทยครบ 50 ล้านคนภายในสิ้นปี ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 


แท็ก: AUTO , , , ,

RELATED

2022 Toyota Tundra กระบะไซส์ยักษ์อัจฉริยะ พร้อมขุมพลังไฮบริดใหม่ล่าสุด

2022 Toyota Tundra กระบะไซส์ยักษ์อัจฉริยะ พร้อมขุมพลังไฮบริดใหม่ล่าสุด

2022 Toyota Tundra กระบะ Full-Size โฉมใหม่ล่าสุด อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย กับขุมพลัง V6 ไฮบริดใหม่ล่าสุด

TRD ส่งแพ็คเกจชุดแต่ง 2022 Toyota Tundra เสริมแกร่ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

TRD ส่งแพ็คเกจชุดแต่ง 2022 Toyota Tundra เสริมแกร่ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

Toyota Motor สหรัฐอเมริกา ยกระดับความแกร่งให้กับรถกระบะไฮบริดรุ่นใหญ่ ด้วยแพ็คเกจชุดแต่งสุดพิเศษจาก TRD ที่จะเปลี่ยนลุคใหม่ให้แกร่งยิ่งขึ้น

Toyota YARIS & ATIV URBAN ADDICT…ชีวิตสนุก ให้หยุดคงยาก

Toyota YARIS & ATIV URBAN ADDICT…ชีวิตสนุก ให้หยุดคงยาก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำอีโคคาร์ยอดนิยมรุ่นปรับปรุงใหม่ คุ้มค่าตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานได้อย่างลงตัว พร้อมแนะนำชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ โดดเด่น สะดุดตา

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota ประเทศไต้หวัน เปิดตัวรุ่นพิเศษใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการเสริมอุปกรณ์พิเศษจาก Gazoo Racing พร้อมเสริมรูปลักษณ์สปอร์ตดุดันยิ่งขึ้น

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัว All-New Corolla Cross อย่างเป็นทางการ ส่องดูว่ามีอะไรที่แตกต่างจากสเปคไทยกันบ้าง

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

สาวก VELLFIRE ไม่ควรพลาด รีบจับจองก่อนเป็นเพียงรถในตำนาน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากแคมเปญ “ETON EASY PAY” ผ่อนหนักให้เป็นเบา ให้คุณเซฟ ช่วยคุณประหยัด

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 รถยนต์คอมแพคเอสยูวีในเดือนสิงหาคมด้วยยอดขาย All New HAVAL H6 Hybrid SUV กว่า 408 คันเติบโตควบคู่ไปกับยอดขายโดยรวมของบริษัทในตลาดโลก

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota เดินหน้าพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และแบตเตอรี่โซลิดสเตตในอนาคต โดยทุ่มเม็ดเงินลงทุนมากถึง 14 พันล้านดอลลาร์ หรือราว ๆ 4.58 หมื่นล้านกว่าบาท

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

โตโยต้า ฉลองความสำเร็จรถอเนกประสงค์ SUV “โคโรลล่า ครอส” ครองยอดขายอันดับหนึ่งในตลาด SUV นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมา พร้อมแนะนำรุ่นพิเศษ