Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติ โตโยต้า

สรุปยอดขายรถเดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

คัดลอก URL แล้ว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดขายรวมทั้งสิ้น 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 15,569 คัน เพิ่มขึ้น 32.7% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40,379 คัน เพิ่มขึ้น 40.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 31,778 คัน เพิ่มขึ้น 37.3%

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2564 มีปริมาณการขาย 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 32.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 40.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากข้อเสนอพิเศษที่หลากหลาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถยนต์ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ส่งผลกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตลอดจนการจัดการฉีดวัคซีน COVID-19 ของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น คลายความวิตกกังวล และจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ผนวกกับการทยอยส่งมอบรถที่ลูกค้าจองในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

อันดับที่ 1 Toyota 19,767 คัน เพิ่มขึ้น 45.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 2 Isuzu 14,866 คัน เพิ่มขึ้น 46.8% ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 Honda 4,998 คัน เพิ่มขึ้น 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 15,569 คัน เพิ่มขึ้น 32.7%

อันดับที่ 1 Toyota 4,824 คัน เพิ่มขึ้น 35.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%

อันดับที่ 2 Honda 4,380 คัน เพิ่มขึ้น 24.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%

อันดับที่ 3 Mazda 1,527 คัน เพิ่มขึ้น 50.9% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,379 คัน เพิ่มขึ้น 40.6%

อันดับที่ 1 Toyota 14,943 คัน เพิ่มขึ้น 46.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 14,866 คัน เพิ่มขึ้น 48.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%

อันดับที่ 3 Ford 2,702 คัน เพิ่มขึ้น 94.9% ส่วนแบ่งตลาด 6.7%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 31,778 คัน เพิ่มขึ้น 37.3%

อันดับที่ 1 Isuzu 13,403 คัน เพิ่มขึ้น 43.8% ส่วนแบ่งตลาด 42.2%

อันดับที่ 2 Toyota 12,519 คัน เพิ่มขึ้น 37.0% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%

อันดับที่ 3 Ford 2,702 คัน เพิ่มขึ้น 94.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,039 คัน 

  • Toyota 2,023 คัน
  • Isuzu 1,143 คัน
  • Mitsubishi 451 คัน
  • Ford 390 คัน
  • Nissan 32 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,739 คัน เพิ่มขึ้น 34.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 12,260 คัน เพิ่มขึ้น 36.9% ส่วนแบ่งตลาด 44.2%

อันดับที่ 2 Toyota 10,496 คัน เพิ่มขึ้น 34.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 3 Ford 2,312 คัน เพิ่มขึ้น 108.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 308,217 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% 

อันดับที่ 1 Toyota 94,848 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 79,067 คัน เพิ่มขึ้น 33.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.7%

อันดับที่ 3 Honda 35,376 คัน ลดลง 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 97,813 คัน ลดลง 1.1%

อันดับที่ 1 Honda 30,164 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%

อันดับที่ 2 Toyota 24,289 คัน ลดลง 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 24.8%

อันดับที่ 3 Nissan 9,739 คัน ลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 210,404 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%

อันดับที่ 1 Isuzu 79,067 คัน เพิ่มขึ้น 33.1% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%

อันดับที่ 2 Toyota 70,559 คัน เพิ่มขึ้น 26.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 3 Ford 13,575 คัน เพิ่มขึ้น 38.6% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 163,765 คัน เพิ่มขึ้น 19.7%

อันดับที่ 1 Isuzu 72,457 คัน เพิ่มขึ้น 31.3% ส่วนแบ่งตลาด 44.2%

อันดับที่ 2 Toyota 59,669 คัน เพิ่มขึ้น 22.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.4%

อันดับที่ 3 Ford 13,575 คัน เพิ่มขึ้น 38.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 24,130 คัน 

  • Toyota 10,540 คัน
  • Isuzu 8,250 คัน
  • Mitsubishi 3,079 คัน
  • Ford 2,145 คัน
  • Nissan 116 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 139,635 คัน เพิ่มขึ้น 13.7%

อันดับที่ 1 Isuzu 64,207 คัน เพิ่มขึ้น 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 46.0%

อันดับที่ 2 Toyota 49,129 คัน เพิ่มขึ้น 12.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

อันดับที่ 3 Ford 11,430 คัน เพิ่มขึ้น 42.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มชะลอตัว สืบเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยการแพร่ระบาดในระลอกนี้มีความรุนแรงมากกว่าระลอกก่อน รวมถึงการตรวจพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ต้องชะลอ หรือเลื่อนกำหนดการออกไป ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับคนไทยครบ 50 ล้านคนภายในสิ้นปี ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 


แท็ก: AUTO , , , ,

RELATED

Toyota Corolla Altis GR Sport ยกระดับทั้งรูปลักษณ์ และการขับขี่ที่เหนืออีกขั้น

Toyota Corolla Altis GR Sport ยกระดับทั้งรูปลักษณ์ และการขับขี่ที่เหนืออีกขั้น

โตโยต้า ปรับโฉม Corolla Altis GR Sport Race Your Sporty Ambition ขีดสุดความเร้าใจ อะไรก็หยุดไม่ได้ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษรวมมูลค่ากว่า 83,000 บาท และข้อเสนอสุดคุ้มมากมายสำหรับลูกค้าโคโรลล่า อัลติส ทุกรุ่น

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota Gazoo Racing เปิดตัว GRMN Yaris ที่ได้รับการอัปเกรดทั้งสมรรถนะและการควบคุมที่เหนือกว่า GR Yaris เพื่อให้กลายเป็นรถแข่งที่แท้จริง

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone สมบูรณ์แบบทั้งความหรูหรา ฟีเจอร์สุดล้ำ สมรรถนะเป็นเลิศ และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเกินใคร

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG ประเทศไทย เผยยอดขายรถ SUV ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 16,104 คัน เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำกลุ่มรถ SUV ปีนี้

Toyota ปล่อยมังงะรำลึกตำนานแห่งความอบอุ่นของรถยนต์ระดับโลก Corolla

Toyota ปล่อยมังงะรำลึกตำนานแห่งความอบอุ่นของรถยนต์ระดับโลก Corolla

Toyota ประเทศญี่ปุ่น จัดแคมเปญเฉลิมฉลองสุดยอดรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยมังงะพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวที่ได้เป็นเจ้าของ Toyota Corolla ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Toyota Gazoo Racing Team Thailand ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 สุดปัง

Toyota Gazoo Racing Team Thailand ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 สุดปัง

แชมป์ออฟเดอะแชมป์ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ส่งท้ายปีสุดปัง!! ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 ที่บุรีรัมย์

Toyota C+ Pod ขยายจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปในญี่ปุ่นในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 5 แสน

Toyota C+ Pod ขยายจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปในญี่ปุ่นในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 5 แสน

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศวางจำหน่าย Toyota C+ Pod มินิคาร์ไฟฟ้าแก่บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก

DCVT แข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2564 โดย Fuso ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 36

DCVT แข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2564 โดย Fuso ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 36

ยอดขาย DCVT แข็งแกร่งในปี 2564 ยอดจำหน่ายรถบรรทุกงานขนส่งหนักแบรนด์ Fuso ทะยานขึ้นร้อยละ 36 อันเป็นผลสำเร็จจากการเปิดตัวรุ่นใหม่และโปรโมชั่น

สรุปยอดขายรถเดือนพฤศจิกายนเริ่มส่งสัญญาณบวก แม้หดตัวเพียง 3.2%

สรุปยอดขายรถเดือนพฤศจิกายนเริ่มส่งสัญญาณบวก แม้หดตัวเพียง 3.2%

โตโยต้า รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องในทุกเซ็กเมนท์ แต่มีอัตราการหดตัวที่ลดลงเพียง 3.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว %

X