Toyota ยอดขายรถยนต์ โตโยต้า

สรุปยอดขายรถยนต์มีนาคมสุดคึกคัก ด้วยยอดขายรวม 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6%

คัดลอก URL แล้ว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปรับตัวดีขึ้นทุกตลาดโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 30,183 คัน เพิ่มขึ้น 24.7% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,786 คัน เพิ่มขึ้น 26.1% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 38,106 คัน เพิ่มขึ้น 25.8%

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณการขาย 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 24.7% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.1% แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ในประเทศยังเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม แต่ด้วยมารตรการต่าง ๆ จากภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เพิ่มเติม มีส่วนช่วยบรรเทาความตึงเครียดในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และที่สำคัญตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ได้รับปัจจัยบวกจากข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ที่เพิ่งจบสิ้นลง มีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมในเดือนมีนาคมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และกลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6%

อันดับที่ 1 Toyota 22,276 คัน เพิ่มขึ้น 28.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%

อันดับที่ 2 Isuzu 17,523 คัน เพิ่มขึ้น 28.6%ส่วนแบ่งตลาด 21.9%

อันดับที่ 3 Honda 10,295 คัน เพิ่มขึ้น 37.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 30,183 คัน เพิ่มขึ้น 24.7%

อันดับที่ 1 Honda 8,953 คัน เพิ่มขึ้น 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%

อันดับที่ 2 Toyota 5,380 คัน ลดลง 0.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.8%

อันดับที่ 3 Mazda 2,785 คัน เพิ่มขึ้น 28.9% ส่วนแบ่งตลาด 9.2%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,786 คัน เพิ่มขึ้น 26.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 17,523 คัน เพิ่มขึ้น 28.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

อันดับที่ 2 Toyota 16,896 คัน เพิ่มขึ้น 41.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

อันดับที่ 3 Ford 3,199 คัน เพิ่มขึ้น 45.0% ส่วนแบ่งตลาด 6.4%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 38,160 คัน เพิ่มขึ้น 25.8%

อันดับที่ 1 Isuzu 15,801 คัน เพิ่มขึ้น 25.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.5%

อันดับที่ 2 Toyota 14,443 คัน เพิ่มขึ้น 39.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%

อันดับที่ 3 Ford 3,199 คัน เพิ่มขึ้น 45.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,850 คัน

  • Toyota 2,588 คัน
  • Isuzu 1,892 คัน
  • Mitsubishi 914 คัน
  • Ford 433 คัน
  • Nissan 23 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 32,256 คัน เพิ่มขึ้น 18.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 13,909 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% ส่วนแบ่งตลาด 43.1%

อันดับที่ 2 Toyota 11,855 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%

อันดับที่ 3 Ford 2,766 คัน เพิ่มขึ้น 54.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

Toyota

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 194,137 คัน ลดลง 3%

อันดับที่ 1 Toyota 55,931 คัน ลดลง 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 49,248 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 25.4%

อันดับที่ 3 Honda 24,959 คัน ลดลง 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 65,256 คัน ลดลง 16.7%

อันดับที่ 1 Honda 21,347 คัน ลดลง 10.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 2 Toyota 14,509 คัน ลดลง 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 22.2%

อันดับที่ 3 Mazda 6,390 คัน ลดลง 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 128,881 คัน เพิ่มขึ้น 5.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 49,248 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 38.2%

อันดับที่ 2 Toyota 41,422 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

อันดับที่ 3 Ford 8,096 คัน เพิ่มขึ้น 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 99,382 คัน เพิ่มขึ้น 2.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 45,399 คัน เพิ่มขึ้น 14.6% ส่วนแบ่งตลาด 45.7%

อันดับที่ 2 Toyota 34,718 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.9%

อันดับที่ 3 Ford 8,096 คัน เพิ่มขึ้น 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 14,944 คัน

  • Toyota 6,502 คัน
  • Isuzu 5,177 คัน
  • Mitsubishi 1,967 คัน
  • Ford 1,249 คัน
  • Nissan 49 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 84,438 คัน ลดลง 3.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 40,222 คัน เพิ่มขึ้น 6.2% ส่วนแบ่งตลาด 47.6%

อันดับที่ 2 Toyota 28,216 คัน ลดลง 4.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 3 Ford 6,847 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนเป็นที่น่าจับตามอง สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID 19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าระลอกที่ผ่านมา ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งอารมณ์ในการซื้อของลูกค้าลดลง แต่ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังคงดำเนินอยู่ เช่น โครงการ “เราชนะ” และ “ม33 เรารักกัน” สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้บ้าง โดยยังคงมีแรงส่งจากการนำเสนอแคมเปญ “เงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์” ของค่ายรถยนต์ และการทยอยส่งมอบรถยนต์ที่จองในงานมอเตอร์โชว์ที่ยังพยุงยอดขายรถยนต์ให้เดินหน้าต่อไปได้


แท็ก: AUTO , , ,

RELATED

Toyota ชวนเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึก Olympic และ Paralympic Game Tokyo 2020

Toyota ชวนเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึก Olympic และ Paralympic Game Tokyo 2020

โตโยต้า ชวนคนไทยร่วมใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทย สู้ศึกโอลิมปิก และพาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ภายใต้แนวคิด START YOUR IMPOSSIBLE

Toyota Aqua โฉมใหม่ แบตเตอรี่ใหม่ วิ่งไกลขึ้น ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม

Toyota Aqua โฉมใหม่ แบตเตอรี่ใหม่ วิ่งไกลขึ้น ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม

All-New Toyota Aqua ซับคอมแพ็คแฮทช์แบ็คเจนเนอเรชั่นที่ 2 ที่มาพร้อมกับการยกระดับเทคโนโลยีขุมพลังไฮบริดให้ทำงานได้ดีกว่าเดิม 20%

MG เผยยอดขายครึ่งปีแรกโต 32% รุกตลาดครึ่งปีหลังด้วย ALL NEW MG5 20 กรกฎาคมนี้

MG เผยยอดขายครึ่งปีแรกโต 32% รุกตลาดครึ่งปีหลังด้วย ALL NEW MG5 20 กรกฎาคมนี้

MG ประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกด้วยยอดขายรวม 14,403 คัน พร้อมเดินหน้าครึ่งปีหลังด้วยการเปิดตัว ALL NEW MG5 20 กรกฎาคมนี้

Toyota ยกระดับการบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

Toyota ยกระดับการบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โตโยต้าห่วงใยลูกค้า ยกระดับการบริการ ออกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งบุคลากรและลูกค้า

Mazda ฝ่ามรสุมครึ่งปีแรกส่งมอบลูกค้า 19,000 คัน เตรียมเสริมทัพบุกตลาดครึ่งปีหลัง

Mazda ฝ่ามรสุมครึ่งปีแรกส่งมอบลูกค้า 19,000 คัน เตรียมเสริมทัพบุกตลาดครึ่งปีหลัง

6 เดือนแรกของปี 2564 มาสด้ามียอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 18,908 คัน เพิ่มขึ้น 23% ท่ามกลางมรสุมวิกฤติในประเทศ พร้อมยกระดับบุกตลาดครึ่งปีหลังต่อเนื่อง

Toyota Crown ส่งรุ่นพิเศษสองสไตล์ มอบความหรูเด่นชวนสะกดสายตายิ่งขึ้น

Toyota Crown ส่งรุ่นพิเศษสองสไตล์ มอบความหรูเด่นชวนสะกดสายตายิ่งขึ้น

Toyota ประเทศญี่ปุ่น มอบความหรูและความโดดเด่นเหนือระดับด้วย Crown 2 รุ่นพิเศษ ได้แก่ RS "Limited II" และ S “Elegance Style III”

2021 Toyota Corolla ปรับโฉมยกตระกูล อุ่นใจด้วย Plus Support และ Nanoe X

2021 Toyota Corolla ปรับโฉมยกตระกูล อุ่นใจด้วย Plus Support และ Nanoe X

Toyota ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว 2021 Corolla, Corolla Touring และ Corolla Sport ที่ได้รับการปรับปรุงออพชั่น เพิ่มความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความอุ่นใจยิ่งขึ้น

Toyota Gazoo Racing เปิดจำหน่ายอะไหล่ Supra A70 – A80 แก่แฟน ๆ ทั่วโลก

Toyota Gazoo Racing เปิดจำหน่ายอะไหล่ Supra A70 – A80 แก่แฟน ๆ ทั่วโลก

Toyota Gazoo Racing ได้อัปเดทรายการอะไหล่ใหม่ของ Toyota Supra รุ่น A70 และ A80 ให้แฟน ๆ ชาวซูปร้าทั่วโลกได้ครอบครอง

สรุปยอดขายรถเดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

สรุปยอดขายรถเดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดขายรวมทั้งสิ้น 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%