Toyota ยอดขายรถยนต์ โตโยต้า

สรุปยอดขายรถยนต์มีนาคมสุดคึกคัก ด้วยยอดขายรวม 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6%

คัดลอก URL แล้ว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปรับตัวดีขึ้นทุกตลาดโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 30,183 คัน เพิ่มขึ้น 24.7% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,786 คัน เพิ่มขึ้น 26.1% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 38,106 คัน เพิ่มขึ้น 25.8%

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณการขาย 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 24.7% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.1% แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ในประเทศยังเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม แต่ด้วยมารตรการต่าง ๆ จากภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เพิ่มเติม มีส่วนช่วยบรรเทาความตึงเครียดในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และที่สำคัญตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ได้รับปัจจัยบวกจากข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ที่เพิ่งจบสิ้นลง มีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมในเดือนมีนาคมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และกลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 79,969 คัน เพิ่มขึ้น 25.6%

อันดับที่ 1 Toyota 22,276 คัน เพิ่มขึ้น 28.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%

อันดับที่ 2 Isuzu 17,523 คัน เพิ่มขึ้น 28.6%ส่วนแบ่งตลาด 21.9%

อันดับที่ 3 Honda 10,295 คัน เพิ่มขึ้น 37.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 30,183 คัน เพิ่มขึ้น 24.7%

อันดับที่ 1 Honda 8,953 คัน เพิ่มขึ้น 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%

อันดับที่ 2 Toyota 5,380 คัน ลดลง 0.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.8%

อันดับที่ 3 Mazda 2,785 คัน เพิ่มขึ้น 28.9% ส่วนแบ่งตลาด 9.2%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,786 คัน เพิ่มขึ้น 26.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 17,523 คัน เพิ่มขึ้น 28.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

อันดับที่ 2 Toyota 16,896 คัน เพิ่มขึ้น 41.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

อันดับที่ 3 Ford 3,199 คัน เพิ่มขึ้น 45.0% ส่วนแบ่งตลาด 6.4%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 38,160 คัน เพิ่มขึ้น 25.8%

อันดับที่ 1 Isuzu 15,801 คัน เพิ่มขึ้น 25.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.5%

อันดับที่ 2 Toyota 14,443 คัน เพิ่มขึ้น 39.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%

อันดับที่ 3 Ford 3,199 คัน เพิ่มขึ้น 45.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,850 คัน

  • Toyota 2,588 คัน
  • Isuzu 1,892 คัน
  • Mitsubishi 914 คัน
  • Ford 433 คัน
  • Nissan 23 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 32,256 คัน เพิ่มขึ้น 18.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 13,909 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% ส่วนแบ่งตลาด 43.1%

อันดับที่ 2 Toyota 11,855 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%

อันดับที่ 3 Ford 2,766 คัน เพิ่มขึ้น 54.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

Toyota

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 194,137 คัน ลดลง 3%

อันดับที่ 1 Toyota 55,931 คัน ลดลง 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 49,248 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 25.4%

อันดับที่ 3 Honda 24,959 คัน ลดลง 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 65,256 คัน ลดลง 16.7%

อันดับที่ 1 Honda 21,347 คัน ลดลง 10.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 2 Toyota 14,509 คัน ลดลง 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 22.2%

อันดับที่ 3 Mazda 6,390 คัน ลดลง 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 128,881 คัน เพิ่มขึ้น 5.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 49,248 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 38.2%

อันดับที่ 2 Toyota 41,422 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

อันดับที่ 3 Ford 8,096 คัน เพิ่มขึ้น 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 99,382 คัน เพิ่มขึ้น 2.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 45,399 คัน เพิ่มขึ้น 14.6% ส่วนแบ่งตลาด 45.7%

อันดับที่ 2 Toyota 34,718 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.9%

อันดับที่ 3 Ford 8,096 คัน เพิ่มขึ้น 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 14,944 คัน

  • Toyota 6,502 คัน
  • Isuzu 5,177 คัน
  • Mitsubishi 1,967 คัน
  • Ford 1,249 คัน
  • Nissan 49 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 84,438 คัน ลดลง 3.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 40,222 คัน เพิ่มขึ้น 6.2% ส่วนแบ่งตลาด 47.6%

อันดับที่ 2 Toyota 28,216 คัน ลดลง 4.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 3 Ford 6,847 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนเป็นที่น่าจับตามอง สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID 19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าระลอกที่ผ่านมา ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งอารมณ์ในการซื้อของลูกค้าลดลง แต่ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังคงดำเนินอยู่ เช่น โครงการ “เราชนะ” และ “ม33 เรารักกัน” สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้บ้าง โดยยังคงมีแรงส่งจากการนำเสนอแคมเปญ “เงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์” ของค่ายรถยนต์ และการทยอยส่งมอบรถยนต์ที่จองในงานมอเตอร์โชว์ที่ยังพยุงยอดขายรถยนต์ให้เดินหน้าต่อไปได้


แท็ก: AUTO , , ,

RELATED

Bentley Asia Pacific ยอดขายพุ่งสวนทางโควิด-19 ส่งมอบรถยนต์ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากเดิม 37%

Bentley Asia Pacific ยอดขายพุ่งสวนทางโควิด-19 ส่งมอบรถยนต์ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากเดิม 37%

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำสถิติยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 โดยส่งมอบรถยนต์กว่า 1,651 คันให้กับลูกค้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้นกว่า 37% เมื่อเทียบกับปี 2563

รู้ก่อนมาไทย Toyota bZ4X ทีเด็ดเอสยูวีไฟฟ้าที่จะมาตอกย้ำทิศทางรถยนต์ EV ในไทย

รู้ก่อนมาไทย Toyota bZ4X ทีเด็ดเอสยูวีไฟฟ้าที่จะมาตอกย้ำทิศทางรถยนต์ EV ในไทย

ทางโตโยต้า มีแพลนนำ All-New Toyota bZ4X ยนตรกรรมเอสยูวีขุมพลังไฟฟ้าแบบ BEV รุ่นแรกของ bZ เข้ามาจำหน่ายในไทยภายในปี 2565 เป็นต้นไป

Honda แรงต่อเนื่อง ครองยอดขายอันดับ 1 ในไทยของปี 2564

Honda แรงต่อเนื่อง ครองยอดขายอันดับ 1 ในไทยของปี 2564

ฮอนด้า ขอบคุณการสนับสนุนจากลูกค้า คว้าอันดับ 1 ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปี 2564 ต่อเนื่องอีกปี ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ยอดนิยมในประเทศไทย

Toyota นับถอยหลังเปิดตัว All-New Sequoia ในอเมริกา วันที่ 25 มกราคมนี้

Toyota นับถอยหลังเปิดตัว All-New Sequoia ในอเมริกา วันที่ 25 มกราคมนี้

Toyota อเมริกา เตรียมนับถอยหลังเปิดตัวเอสยูวี Full Size เจนเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมเผยโฉมรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 25 มกราคมนี้ตามเวลาท้องถิ่น

GWM ปักธงยอดขายในไทยปี 2564 ด้วย 3,702 คัน พร้อมทั่วโลกทะลุ 1.28 ล้านคัน

GWM ปักธงยอดขายในไทยปี 2564 ด้วย 3,702 คัน พร้อมทั่วโลกทะลุ 1.28 ล้านคัน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2564 โชว์ยอดขายทั่วโลกทะลุ 1.28 ล้านคัน ปักธงผู้นำด้าน xEV ในไทยด้วยยอดขาย 3,702 คัน

Toyota Corolla Altis GR Sport ยกระดับทั้งรูปลักษณ์ และการขับขี่ที่เหนืออีกขั้น

Toyota Corolla Altis GR Sport ยกระดับทั้งรูปลักษณ์ และการขับขี่ที่เหนืออีกขั้น

โตโยต้า ปรับโฉม Corolla Altis GR Sport Race Your Sporty Ambition ขีดสุดความเร้าใจ อะไรก็หยุดไม่ได้ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษรวมมูลค่ากว่า 83,000 บาท และข้อเสนอสุดคุ้มมากมายสำหรับลูกค้าโคโรลล่า อัลติส ทุกรุ่น

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota Gazoo Racing เปิดตัว GRMN Yaris ที่ได้รับการอัปเกรดทั้งสมรรถนะและการควบคุมที่เหนือกว่า GR Yaris เพื่อให้กลายเป็นรถแข่งที่แท้จริง

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone สมบูรณ์แบบทั้งความหรูหรา ฟีเจอร์สุดล้ำ สมรรถนะเป็นเลิศ และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเกินใคร

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG ประเทศไทย เผยยอดขายรถ SUV ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 16,104 คัน เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำกลุ่มรถ SUV ปีนี้

X